Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Så skulle det kunna bli” Nätverket Uppdrag Hälsa Stockholm,3 mars 2009 Karl-Henrik Pettersson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Så skulle det kunna bli” Nätverket Uppdrag Hälsa Stockholm,3 mars 2009 Karl-Henrik Pettersson."— Presentationens avskrift:

1 ”Så skulle det kunna bli” Nätverket Uppdrag Hälsa Stockholm,3 mars 2009 Karl-Henrik Pettersson

2 Vad menas med vård? Vad menas med marknad? Vad menas med privatisering?

3 Jag förutsätter  att den svenska vården också i fram- tiden är skattefinansierad  att blandningen mellan privat och offentlig vårdproduktion görs på rationella/icke-ideologiska grunder

4 Vi vet att där marknaden passar kan inte offentlig vårdproduktion konkurrera. De privata vårdföretagen visar där:  Högre produktivitet  Högre patientnöjdhet  Högre personaltrivsel …men marknaden passar långt ifrån överallt Eller uttryckt på annat sätt

5 1. Hur långt kan marknaden ta hand om vården? 2. Så ser vårdmarknaden ut idag – och Så skulle det kunna bli (”Visionen”) 3. Skulle Sverige kunna skapa ”världens bästa vårdsystem”?

6 1. Hur långt kan marknaden ta hand om vården? 2. Så ser vårdmarknaden ut idag – och Så skulle det kunna bli (”Visionen”) 3. Skulle Sverige kunna skapa ”världens bästa vårdsystem”?

7  Patienten sitter så gott som alltid i kunskaps- underläge (kan inte, förstår inte, orkar inte)  Vård är en unikt komplicerad produkt med Stor variation i medicinsk tydlighet Stor variation i administrativ planerbarhet  Patienten kan normalt inte själv betala vad vården kostar. Vi får tredjepartsinblandning för finansieringen.

8 Graden av planerbarhet Graden av medicinsk tydlighet

9

10  Patienten sitter så gott som alltid i kunskaps -underläge (kan inte, förstår inte, orkar inte)  Vård är en unikt komplicerad produkt med Stor variation i medicinsk tydlighet Stor variation i administrativ planerbarhet  Patienten kan normalt inte själv betala vad vården kostar. Tredjepartsinblandning för att klara finansieringen av vården.

11 Den klassiska marknaden Patienten ”Köpare” Vårdgivaren ”Säljare” Landstinget ”Försäkringsgivare”

12

13

14 Överväg en privatisering/marknadslösning bara på de delar av vårdmarknaden där:  det är möjligt att skriva enkla avtal mellan landsting och utförare respektive  patienten har flera vårdgivare att välja mellan (=fritt vårdval/konkurrens) inom rimligt avstånd/till rimliga kostnader

15 Här kan man skriva enkla avtal och patienten har normalt flera vård- givare att välja mellan

16

17 Vårdvalsmodellen Typ: Vårdval Halland 1. Enkla avtalJa 2. KonkurrensJa 3. Fritt valJa 4. Fri etableringsrättJa 5. Öppen kvalitets- information Ja

18  Använd alltid vårdvalsmodellen där den passar Ex. primärvård, omsorgsvård, standardiserad elektiv kirurgi, viss planerbar specialistvård mm  I övrigt, ersätt kortfristiga entreprenader med mer långfristiga avtal (PPP) Ex. Capios 30-åriga avtal om Valdemoro-sjukhuset utanför Madrid ….och i båda fallen se till att den privata vårdgivaren gör egna riskinvesteringar

19 1. Hur långt kan marknaden ta hand om vården? 2. Så ser vårdmarknaden ut idag – och Så skulle det kunna bli (”Visionen”) 3. Skulle Sverige kunna skapa ”världens bästa vårdsystem”?

20

21

22 Här finns stora möjligheter för långt fler privata vårdföretag

23

24

25

26

27

28

29

30 År 2025 tänker jag mig att i Sverige sköter privata företag:  Så gott som hela närvården och det mesta av de medicinska stödfunktionerna  Den del av den specialiserade sjukvården där det går att skriva enkla avtal och finns konkurrens. Resten drivs fortsatt offentligt.

31 Sveriges hälso- och sjukvård idag

32 Sveriges hälso- och sjukvård idag Offentligt Privat

33 Sveriges hälso- och sjukvård 2025 Offentligt Privat

34 SYDÖSTRA GÖTALANDSREGIONEN Produktion AB Beställning & Finansiering Sveriges hälso- och sjukvård 2025 SYDÖSTRA GÖTALANDSREGIONEN Produktion AB Beställning & Finansiering SYDÖSTRA GÖTALANDSREGIONEN Produktion AB Beställning & Finansiering SYDÖSTRA GÖTALANDSREGIONEN Produktion AB Beställning & Finansiering SYDÖSTRA GÖTALANDSREGIONEN Produktion AB Beställning & Finansiering SYDÖSTRA GÖTALANDSREGIONEN Produktion AB Beställning & Finansiering SYDÖSTRA GÖTALANDSREGIONEN Produktion AB Beställning & Finansiering SYDÖSTRA GÖTALANDSREGIONEN Produktion AB Beställning & Finansiering

35 1. Hur långt kan marknaden ta hand om vården? 2. Så ser vårdmarknaden ut idag – och Så skulle det kunna bli (”Visionen”) 3. Skulle Sverige kunna skapa ”världens bästa vårdsystem”?

36

37

38 Visionen

39 Fel!

40 Harpsundsöverenskommelsen ”Tiopunktslistan” = en politisk kompromiss

41

42 Boken hade den 10 februari 2009, tio månader efter att den kom ut, laddats ner av 15 600 personer (vara 1356 under 2009) …och Visionen av 1 800

43 Bilderna kan laddas ner på: www.groveda.com


Ladda ner ppt "”Så skulle det kunna bli” Nätverket Uppdrag Hälsa Stockholm,3 mars 2009 Karl-Henrik Pettersson."

Liknande presentationer


Google-annonser