Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Akuta hembesöksbilar med läkare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Akuta hembesöksbilar med läkare"— Presentationens avskrift:

1 Akuta hembesöksbilar med läkare
Välkommen

2 Akuta hembesök av läkare – projektgrupp för upphandlingsunderlag
Uppdrag Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut juni 2008 angående upphandling av verksamhet med akut hembesöksverksamhet med läkare.

3 Akuta hembesök av läkare – projektgrupp för upphandlingsunderlag
Per Björgell, akutkliniken, UMAS Cecilia Erwander, HS-enheten Bengt Guldager, juridiska enheten Björn Harrysson, HS-enheten Owe Johansohn, Avdelningen för privata vårdgivare Poul Kongstad, KAMBER Carina Nordqvist, Avdelningen för Hälsoval Magnus Kåregård, Avdelningen för Hälsoval Håkan Rundberg, Avdelningen för privata vårdgivare, ordf. Maj-Gull Wahlgren, MA-Skåne Sten Tyrberg, Primärvården Skåne

4 Akuta hembesök av läkare – projektgrupp för upphandlingsunderlag
Beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställde upphandlingsunderlag augusti 2008. Avtalsutskottet antog Carema som entreprenör oktober 2008.

5 Akuta hembesök av läkare
Verksamheten ska bedrivas dygnet runt och omfattar befolkningen i hela Skåne. Verksamhetsstart den 16 februari 2009 – 3-årigt avtal 80 procent av akuta hembesöken ska genomföras inom 4 timmar, övriga inom 8 timmar. 90 procent av samtalen till sambandscentralen ska besvaras inom 2 minuter, övriga inom 3 minuter. Journalkopia ska skickas till behandlande läkare/vårdenhet snarast dock senast inom 18 timmar. HR

6 Akuta hembesök av läkare - Definitioner
Definition: Akutsjukvård: Avses icke förväntad sjukdom eller skada som inträtt eller försämrats under det senaste dygnet och som kräver läkarvård. Definition: Hembesök av läkare: Akut behov av sjukvård men inte livshotande tillstånd och patienten förutsätts inte utan betydande svårigheter – själv kunna ta sig till en sjukvårdsinrättning. HR

7 Kontaktvägar Hembesök Sambands- genomföres central hos patienten
Hänvisande enheter Återkoppling om planerad besökstid till patient/remittent Återkoppling till behandlande läkare/ vårdenhet/remittent Sjukvårds- rådgivning Kommunal hemsjukvård Sambands- central Hembesök genomföres hos patienten Akut- mottagning Primärvård Ambulans- sjuksköterska HR

8 ordinarie behandlande
Kontaktvägar – kommunal hemsjukvård Vårdbehov initieras Återkoppling om planerad besökstid till patienten om inställelsetid Återkoppling till ordinarie behandlande läkare/vårdenhet snarast dock senast inom 18 timmar gm journalutskrift Kontakt Kommunsköterska (Beslutsstöd triagehandbok) Sambands- central Hembesök genomföres hos patienten (Skriftlig bedömn. & ordination v.b. Kontakt Familjeläkare (dagtid) Närakut (jourtid) HR

9 Akuta hembesök av läkare - Kompetenskrav för personal
Legitimerad läkare med specialistkompetens enligt följande: - Allmänmedicin - Internmedicin - Infektionsmedicin - Akutläkare (tilläggsspecialitet) - ST-läkare (min. 3 års erfarenhet inom någon av ovanstående spec.) Under dygnet ska minst 50 procent av läkarna i tjänst vara specialister i allmänmedicin. Medicinsk personal ska vara certifierad i triagehandboken (senast 7 månader efter verksamhetsstart). Bilen ska vara bemannad med leg. läkare och leg. sjuksköterska. Avtalspart Carema Primärvård AB HR

10 För information och beställning av trycksaker


Ladda ner ppt "Akuta hembesöksbilar med läkare"

Liknande presentationer


Google-annonser