Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2011-01-22 Better outcome for retropubic TVT, due to overrepresentation of confounding factors in patients with transobturator sling surgery? Maud Ankardal,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2011-01-22 Better outcome for retropubic TVT, due to overrepresentation of confounding factors in patients with transobturator sling surgery? Maud Ankardal,"— Presentationens avskrift:

1 2011-01-22 Better outcome for retropubic TVT, due to overrepresentation of confounding factors in patients with transobturator sling surgery? Maud Ankardal, Anders Kjaeldgaard

2 Overall 1-year results 68% continent 83% satisfied Retropubic > Obturator p = 0.001 Overall 1-year results ( n = 2856 ) follow-up rate 88% 68% continent 83% satisfied Retropubic > Obturator p = 0.001

3 Confounding factors 2011-01-22

4 The confounding riskfactors were unevenly distributed and a co-variation between riskfactors was seen More patients without any confounding factors in the retropubic group More patients with BMI>30 in the obturator groups 2/3 of patients with BMI>30 also had urgency Almost ½ of patients age>65 also had urgency 2011-01-22

5 1-year results – BMI > 30 p = 0.011 n = 566 Patients with BMI>30 have both - More frequently a transobturator sling - An inferior outcome 1 year post op in the obturator groups 2011-01-22

6 Conclusion: There is an uneven distribution of confounding riskfactors between the classic retropubic TVT and the transobturator midurethral sling procedures, which might explain the better outcome of the retropubic TVT seen in the Swedish Quality Register of Incontinence Surgery (GynOp) 2011-01-22

7 1-year results – BMI > 30 p = 0.011 n = 566 Patients with BMI>30 have both - An uneven distribution - An inferior outcome 1 year post op in the obturator groups 2011-01-22 Conclusion: There is an uneven distribution of confounding factors between the retropubic TVT and the transobturator midurethral sling procedures, Which may explain the better outcome for retropubic TVT seen in GynOp

8 1-year results – BMI > 30 p = 0.011 n = 566

9 The confounding riskfactors were unevenly distributed and a co-variation between riskfactors was seen More patients without any confounding factors in the retropubic group More patients with BMI>30 in the obturator groups 2/3 of patients with BMI>30 also had urgency Almost ½ of patients age>65 also had urgency 2011-01-22

10 1-year results – BMI > 30 p = 0.011 n = 566

11 2011-01-22 BMI spelar roll för resultatet vid slyngplastik

12 2011-01-22 Övervikt spelar roll för resultatet vid slyngplastik Övervikt spelar roll för resultatet vid slyngplastik 67 % täta efter 1 år (n=2256) MEN Om BMI > 35 var 53 % täta (n=101) p < 0.001

13 2011-01-22 Trängningar preoperativt spelar roll för resultatet vid slyngplastik

14 2011-01-22 Trängningar preoperativt spelar roll för resultatet vid slyngplastik

15 2011-01-22

16 Trängningar preoperativt spelar roll för resultatet vid slyngplastik 67 % täta efter 1 år (n=2256) MEN Om preop dagliga trängningar var 55 % täta (n=780) Om preop ej hinner till toaletten var 54 % täta (n=721) Om blandinkontinens var 59 % täta (n=707) p < 0.001

17 2011-01-22 Ålder spelar roll för resultatet vid slyngplastik

18 2011-01-22 Ålder spelar roll för resultatet vid slyngplastik 67 % täta efter 1 år (n=2256) MEN Om ålder > 70 var 55 % täta (n=609) p < 0.001

19 2011-01-22 Tidigare kirurgi spelar det roll för resultatet vid slyngplastik ? Bland de 4437 kvinnor som opererats hade tidigare utförts 800 inkontinensoperationer 375 prolapsoperationer 671 hysterektomier

20 2011-01-22 Tidigare kirurgi spelar roll för resultatet vid slyngplastik 67 % täta efter 1 år (n=2256) MEN Om tidigare prolapskirurgi var 59 % täta (n=183) Om tidigare inkontinenskirurgi var 63 % täta (n=440) Om tidigare hysterektomi var 61 % täta (n=335)

21 2011-01-22

22 Nationella Kvalitetsregistret för Gynekologisk kirurgi (Gynop) Startade 1997 Startade 1997 6 registersträngar 6 registersträngar Hysterektomi (benign) Hysterektomi (benign) Endometriumablation/hysteroscopi Endometriumablation/hysteroscopi Adnex Adnex Tumör (2006) Tumör (2006) Prolaps (2006) Prolaps (2006) Inkontinens (2006) Inkontinens (2006)

23 2011-01-22 Både patienten och gynekologen bidrar! Pre op patient enkät Pre op patient enkät Pre op data insamlas av operatören Pre op data insamlas av operatören Perop data insamlas av operatören Perop data insamlas av operatören Post op data insamlas av operatören Post op data insamlas av operatören

24 2011-01-22 Resultat och komplikationer från patienten Bedömning av läkare Uppföljning patient enkät (8v) Uppföljning patient enkät (8v) Bedömning av operatören Bedömning av operatören Uppföljning patient enkät(1år) Uppföljning patient enkät(1år) Bedömning av operatören Bedömning av operatören

25 2011-01-22 Resultat enligt Patienten 8 veckor och 1 år Hur ofta har Du urinläckage ? Hur nöjd är Du med resultatet efter operationen ?

26 2011-01-22 2008 - Resultat 1 år (n=1104) p<0.01

27 2011-01-22 Register data ≠ RCT data

28 2011-01-22 Retropubisk eller transobturator TVT är bäst Kan skillnaden bero på selection bias ?

29 2011-01-22 Hur många patienter idag ? Inkontinens register (januari 2006 - oktober 2009) Operationer 4437 Operationer 4437 8 v uppföljning 3531 8 v uppföljning 3531 1 år uppföljning 2256 1 år uppföljning 2256

30 2011-01-22 Vilken väg används ? Samma fördelning Retropubisk2665 (60%) Retropubisk2665 (60%) Transobturator1772 (40%) Transobturator1772 (40%) TVT-O1117 (25%) TVT-O1117 (25%) TOT 655 (15%) TOT 655 (15%)

31 2011-01-22 Resultat enligt Patienten (n=2256) 1 år efter operation 67 % utan urinläckage Av alla opererade

32 2011-01-22 Resultat fördelat på op-metoder (n = 2256) p<0.01

33 2011-01-22 Predisponerande faktorer kan påverka resultatet ÅlderBMITrängningar/-inkontinens Tidigare kirurgi hysterektomiinkontinenskirurgiprolapskirurgi

34 2011-01-22 Urinary leackage after 1 year Total previous surgery ContinentOnce a week leackage daily NoneCount9182521431313 %69,9%19,2%10,9%100,0% hysterectomyCount1333346212 %62,7%15,6%21,7%100,0% Prolapse surgCount6116 93 %65,6%17,2% 100,0% Hyst&prolaps surg Count207936 %55,6%19,4%25,0%100,0% Incontinece surgCount2025554311 %65,0%17,7%17,4%100,0% Hyst&Incont surgCount4872075 %64,0%9,3%26,7%100,0% Incont&prolaps surg Count2571042 %59,5%16,7%23,8%100,0% Hyst&inkont& prolapse surg Count22812 %16,7% 66,7%100,0% Total Count14093793062094 %67,3%18,1%14,6%100,0%

35 2011-01-22 Resultat 1 år (n=2256) Relation till predisponerande faktor

36 2011-01-22 Ålder, övervikt, trängningar och tidigare kirurgi spelar roll för resultatet vid slyngplastik En kvinna med 4 riskfaktorer har 35 % chans att bli kontinenent 1 år efter slyngplastik. En kvinna med 4 riskfaktorer har 35 % chans att bli kontinenent 1 år efter slyngplastik. Motsvarande chans är 90 % för en kvinna utan riskfaktorer Motsvarande chans är 90 % för en kvinna utan riskfaktorer

37 2011-01-22 Ålder, övervikt, trängningar och tidigare kirurgi selection bias vid jämförelse retropubisk- och obturator-slyngplastik ? Samvariation högt BMI och trängningar Samvariation högt BMI och trängningar Samvariation ålder och trängningar Samvariation ålder och trängningar Samvariation tidigare kirurgi och trängningar Samvariation tidigare kirurgi och trängningar Fler med högt BMI i obturatorgruppen Fler med högt BMI i obturatorgruppen

38 2011-01-22 Till skillnad från i randomiserade studier, har mer än 2/3 av Sveriges inkontinensopererade kvinnor någon predisponerande faktor som påverkar utfallet. Till skillnad från i randomiserade studier, har mer än 2/3 av Sveriges inkontinensopererade kvinnor någon predisponerande faktor som påverkar utfallet. Detta bör beaktas vid Detta bör beaktas vid Selektion inför operation Selektion inför operation Patientinformation Patientinformation Jämförelser av de vanligaste metoderna vid inkontinenskirurgi Jämförelser av de vanligaste metoderna vid inkontinenskirurgi

39 2011-01-22 Thankyou !


Ladda ner ppt "2011-01-22 Better outcome for retropubic TVT, due to overrepresentation of confounding factors in patients with transobturator sling surgery? Maud Ankardal,"

Liknande presentationer


Google-annonser