Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Eva Uustal KK Universitetssjukhuset Linköping

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Eva Uustal KK Universitetssjukhuset Linköping"— Presentationens avskrift:

1 Eva Uustal KK Universitetssjukhuset Linköping
Bristningsregistret Eva Uustal KK Universitetssjukhuset Linköping

2 Bristningsregistret Initiativ från UR-ARG 2010
Ursprungligen tänkt som sfinkterskaderegister Men kan användas efter alla bristningar Öppen styrgrupp med obstetriker, barnmorskor, bäckenbottenforskare, colorektalkirurg, gastroenterolog Finansierat av SKL, tKr Kliver på Gynopregistrets färdiga teknik

3 Interna sfinktern, IAS perinealkroppens Greta Garbo
Svår att se i såret Lätt att se med ultraljud (glucogen) Nödvändig för kontinens Kan bara sys direkt efter förlossning, sen krymper den ihop! Uustal 2013

4 Obstetrisk diagnostik enligt ICD 10 idag i Sverige
O70.2 Perinealbristning av tredje graden O70.2A Perinealbristning av 3:e graden; partiell sfinkterruptur O70.2B Perinealbristning av 3:e graden; total sfinkterruptur O70.2X Perinealbristning av 3:e graden; ospecificerad O70.3 Perinealbristning av fjärde graden O70.9 Perinealbristning under förlossningen, ospecificerad Det är trasigt i största allmänhet En del av något är trasigt Det mesta av allt utom analslemhinnan är trasigt Något är trasigt och vi vet inte vad Allt är trasigt Uustal 2013

5 Med ändrade diagnoskoder måste man uppmärksamma den interna sfinktern
“A structured way of describing OASI damage according to Uustal Fornell and coworkers and recommended by the RCOG Grade 3A: any tear of the EAS < 50% Grade 3B: an EAS tear > 50% Grade 3C: related damage to the IAS Grade 4: related rupture of the anal mucosa” Denna klassifikation införs från 2014 i Sverige i nya Diagnoshandboken Lindqvist , Jernetz BMC Pregnancy Childbirth. 2010; 10: 51. Uustal 2013

6 Interna sfinktern ska bedömas
Ny klassificering av sfinkterskador från 2014 Interna sfinktern ska bedömas Kommer i Obstetrix men Siemens kan inte svara på när I registeropmallen finns utrymme för att skriva om interna sfinktern Måste t v beskrivas i fritext! Uustal 2013

7 Bristningsregistrets delar
Pregravid funktion- kontinens/ tömning urin/ avföring, framfall, IBS, samliv. Ca 20 frågor om besvärsfri. Obstetriska data överförs av sekreterare ( nu) automatiskt( sen), ca 30 variabler 8 veckorsenkät, mest om komplikationer 1-årsenkät om funktion- kontinens/ tömning urin/ avföring, framfall, IBS, samliv. Ca 20 frågor om besvärsfri.

8 Operationsmallen, förs över från Obstetrix till Gynop
av sekreterare

9 NYTT: Dessa 4 nya uppgifter behöver läkare/bm skriva i fritext!
Suturmaterial INTERN SFINKTER Perinealkropp Antibiotika ja/nej

10 Återkoppling Patientens svar skördas av läkarsekreterare och läggs till suturerande doktor/ BM Läkarbedömning efter 8 veckor och 1 år utifrån patientens svar Text genereras till Obstetrix Klinikens resultat jämfört med riket kan följas kontinuerligt via rapportgeneratorfunktion Årlig delregisterrapport

11 Hur passar Bristningsregistret ihop med Graviditetsregistret?
Kvinnor med bristning växlar in på Bristningsregistret utöver graviditetsregistrets allmänna uppföljning Frågorna kan användas till alla med bristning med nuvarande formuleringar När GR är igång kan Gynop få opdata direkt.

12 Vad blir doktorns merarbete:
Skriva fritext i opmall om perinealkropp, intern sfinkter, suturmaterial som används och antibiotika – kom ihåg PISA Bedöma enkät efter 8 v och ett år, behövs åtgärder?

13 Barnmorskans roll Skriva suturmaterial i opmall om den används till grad 2 På BB: se till att kvinnan fyllt i enkäten om hur det var före graviditeten och få med E-postadress om den inte redan finns i Obstetrix Informera om uppföljningsenkäterna vid utskrivningssamtal

14 Vad blir läkarsekreterarens roll:
Fånga upp/få information om kvinnor på BB med bristning grad 3-4 Lägga upp dem som patient i Gynop Föra över data från opmall i Obstetrix Skicka enkäter efter 8 v och 1 år. Ev. även ”före-enkäten” om inte det redan är gjort.

15 Tidsperspektiv Pilot pågår i Linköping vad gäller praktiskt förfarande vid inkludering Utbildningsmaterial webbhjälp/ tutorial för sekreterare under utveckling Man meddelar Gynop när kliniken vill vara med och bokar ev. utbildning Kliniker utan Gynop idag behöver mer utbildning än de som redan har Gynop


Ladda ner ppt "Eva Uustal KK Universitetssjukhuset Linköping"

Liknande presentationer


Google-annonser