Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bristningsregistret Eva Uustal registerhållare, överläkare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bristningsregistret Eva Uustal registerhållare, överläkare"— Presentationens avskrift:

1 Bristningsregistret Eva Uustal registerhållare, överläkare
KK Universitetssjukhuset Linköping EU 2013

2 Exempel missade sfinkterskador 2012
Alla hade sökt vård upprepade gånger utan att man sett skadan EU 2013

3 Syfte med ett bristningsregister
- att fånga upp kvinnor som har besvär efter förlossningsbristningar och erbjuda uppföljning vid behov - att ge återkoppling till läkare och barnmorskor som suturerar bristningar om hur det går för kvinnan - att ge klinikerna uppföljning av sina medicinska resultat - att skapa underlag för nationell jämförelse och FoU inom området förlossningsbristningar - att indirekt förbättra handläggningen av förlossningsbristningar genom att efterfråga hur de diagnostiseras och sutureras EU 2013

4 Det finns TVÅ sfinktrar men dagens diagnostik avser bara den externa…
Extern sfinkter: Intern sfinkter Tonus känns i vila Sköter ständig kontinens Behövs för att känna om det kommer gaser eller avföring så att man törs släppa sig Skada kan bara åtgärdas direkt efter förlossning, sen krymper muskeln ihop! Spänning känns vid knip Bra att ha i ”nöd” Mestadels relaxerad Missad skada kan sutureras efter lång tid EU 2013

5 Bristningsregistret Initiativ från UR-Arg år 2010
Ursprungligen tänkt som sfinkterskaderegister men kan användas efter alla bristningar Öppen styrgrupp med obstetriker, barnmorskor, bäckenbottenforskare, colorektalkirurg, gastroenterolog Finansierat av SKL Kliver på Gynop-registrets färdiga teknik EU 2013

6 Bristningsregistrets delar
Pregravid funktion - kontinens/ tömning urin/ avföring, framfall, IBS, samliv. Ca 20 frågor om besvärsfri. Obstetriska data och opmall överförs av sekreterare (nu) automatiskt (senare), ca 50 variabler 8-veckorsenkät, mest om komplikationer 1-årsenkät om funktion- kontinens/tömning urin/ avföring, framfall, IBS, samliv. Ca 20 frågor om besvärsfri. Patienten fyller i enkäterna via webb eller på papper EU 2013

7 Återkoppling Patientens svar skördas av läkarsekreterare och läggs till suturerande läkare/barnmorska Läkarbedömning efter 8 veckor och 1 år utifrån patientens svar - bedömning skrivs sedan i obstetrikjournal Klinikens resultat jämfört med riket kan följas kontinuerligt via rapportgeneratorfunktion Årlig delregisterrapport EU 2013

8 Hur passar Bristningsregistret ihop med Graviditetsregistret?
Kvinnor med bristning växlar in på Bristningsregistret utöver Graviditetsregistrets allmänna uppföljning I Graviditetsregistret frågas mer om upplevelse och bemötande är funktion och ger inte återkoppling till personal eller patient Frågorna till patient i Graviditetsregistret överlappar minimalt med Bristningsregistret EU 2013

9 På gång i Sverige LÖF-projekt ”Skador på kvinnan” med början Registret fyller behovet av strukturerad uppföljning från LÖF Ny klassifikation av sfinkterskador från år 2014 som gör att op-mallen i journalsystemet ändras och innefattar interna sfinktern (de kompletterande uppgifterna till BRs opmall tillgodoser nya diagnoskrav) EU 2013


Ladda ner ppt "Bristningsregistret Eva Uustal registerhållare, överläkare"

Liknande presentationer


Google-annonser