Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Standardpatienten Kriterier Acceptans Definition Användning Diskussion

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Standardpatienten Kriterier Acceptans Definition Användning Diskussion"— Presentationens avskrift:

1 Standardpatienten Kriterier Acceptans Definition Användning Diskussion
Mats Löfgren, registerhållare + hela styrgruppen

2 Kriterier Sverige har homogen demografisk befolkning
Gynekologins Robsonklassificering Patienter som INTE skall vidareremitteras från någon opererande enhet pga medicinsk indikation Tillräckligt vanlig för att uppnå analysbara grupper Eliminera ”casemix” Bas i återrapporterna

3 Acceptans Alla ”kända” kliniker kontaktats Tre påminnelser skickats
Cirka 45 svar erhållits, 16 ej svarat De som svarat är ”representativt urval” ej speciell kategori universitetssjukhus länssjukhus länsdelssjukhus

4 Standardpatienter Hysterektomi, adnex-, inkontinens- och prolapsoperation
Gemensamt för alla op: Malign och malignitetsmisstänkt indikation exkluderade (45 svar) ASA 3 exkluderas (44 – 1 svar) (för inkontinens o prolaps ASA3 också) BMI=<35 (45 svar)

5 Standardpatient adnex
Indikation benign, BMI<=35, ASA 1-2 Cysta =<70 mm 40 – 5 4 större cysta 1 ingen gräns alls exklusive endometrios 44 – 1 1 funnen eller indikation? Endometriom

6 Standardpatient hysterektomi
Indikation benign, BMI<=35, ASA1-2 Ålder: >= 37 år 42 – 3 3 lägre ålder (35 år) <60 år. 44 – 1 1 ingen övre ålder Indikationer: Blödnings-/menstrua-tionsstörning, tryck/tyngd och smärta, myom exkludera smärta

7 Standardpatient inkontinens
Indikation benign, BMI=<35, ASA 1-2 Primäroperation 45 Enbart ansträngningsinkontinens 44-1 Ålder < 70 år – Varför åldersgräns

8 Standardpatient prolapser
Primäroperation 45 ”Standardoperationer Inget mer avancerat än motsvarande Manchester (hyst utesluten hyst med. 1-varför op ej indikation Ålder = <80 år Ifrågasätter åldersgräns Ny fråga tidigare hyst?????

9 Diskussion

10 Resultat av mötesdiskussion
Adnex – uteslut indikation endometrios, ta med opfynd endometrios Hyst – ålder >= 37 år. Exkludera om PAD före op visar på benign med atypi Prolaps – exkludera om op tidigare hyst och nu vaginaltoppsprolaps I övrigt acceptans för förslagen


Ladda ner ppt "Standardpatienten Kriterier Acceptans Definition Användning Diskussion"

Liknande presentationer


Google-annonser