Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Eventuella vårdskador, patienter att utreda

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Eventuella vårdskador, patienter att utreda"— Presentationens avskrift:

1 Eventuella vårdskador, patienter att utreda
Kan de identifieras i Gynop / GKR Ban Al Tameemi, ST –Läkare Sara Larsson, vårdutvecklare Margareta Nilsson, registeranalytiker Birgitta Renström registerkoordinator Mats Löfgren, registerhållare

2 Att följa kvalitet För att följa en förändring på kliniknivå måste det man följer vara frekvent förekommande (>10%). Allvarliga komplikationer är sällan förekommande, ligger på 3-4 % för hysterektomi, varför de ej går att följa för förbättringspotential.

3 Bakgrund De som anmäler en vårdrelaterad skada och får ersättning via LÖF är en delmängd av de verkligt drabbade. Kan liknande patienter identifieras i registret för lokal utredning / åtgärd?

4 Finns de LÖF ersatta i registret
2005 – 2012 ersattes 564 patienter som skulle finnas i Gynop / GKR 479 fanns i Gynop/GKR bortfall 15% Lågt bortfall

5 Frekvens vårdskador / allvarliga komplikationer hysterektomier
2005 – 2012 Av hysterektomier hade 182 ersatts via Landstingens ömsesidiga försäkring 0,06% Förväntat vårdskador / allvarliga komplikationer är ca 3-4% Vad kännetecknar de som ersätts??

6 Analys hysterektomier

7 Vilken kombination av faktorer stämmer bäst

8 Hittas rätt patienter ?? Umeå 4 LÖF 22 matchande patienter Varav:
I var incidentrapporterad 3 ej utredningsfall 18 borde ha utretts 82% korrekt matchning 1 ”utredning” var 5:e månad

9 Slutsats Rätt patienter hittas och i hanterbart antal
Funktionen kommer att byggas i Gynop Automatiserad funktion för identifiering av misstänkta vårdskador, patienter att utreda och förhoppningsvis hitta undvikbara risker

10 Tack för uppmärksamheten


Ladda ner ppt "Eventuella vårdskador, patienter att utreda"

Liknande presentationer


Google-annonser