Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medicinska kommittén, infektionssjukdomar 2011-06-14 /1 SBU-rapport Antibiotikaprofylax 2010 Martin Sundqvist Med grupp Infektion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medicinska kommittén, infektionssjukdomar 2011-06-14 /1 SBU-rapport Antibiotikaprofylax 2010 Martin Sundqvist Med grupp Infektion."— Presentationens avskrift:

1 Medicinska kommittén, infektionssjukdomar 2011-06-14 /1 SBU-rapport Antibiotikaprofylax 2010 Martin Sundqvist Med grupp Infektion

2 Medicinska kommittén, infektionssjukdomar 2011-06-14 /2 Starkt vetenskapligt stöd för nytta av antibiotikaprofylax vid Ingrepp i tjocktarm, ändtarm, magsäck Operation i kärl inklusive pacemaker inläggning Bröstcancerkirurgi* Borttagning av livmoder Ledproteskirurgi och op av slutna frakturer* Transrektal biopsi i och resektion av prostata (Op i Hjärta och avancerad ÖNH tumörkirugi) * Förbättringspotential finns

3 Medicinska kommittén, infektionssjukdomar 2011-06-14 /3 Ingen nytta visad vid Bråckkirurgi Gallbåsekirurgi* Artroskopi Tonsillektomi * Förbättringspotential finns

4 Medicinska kommittén, infektionssjukdomar 2011-06-14 /4 Övriga slutsatser Uppföljning av postoperativa infektioner! –Förbättringspotential finns i Kronoberg Saknas vetenskaplig dokumentation vid en mängd ingrepp  ingen SBU rekommendation –Om profylax ska ges –Vilket preparat som ska rekommenderas Endos profylax sannolikt tillräckligt –Är standard i Kronoberg sedan 2006 (enda undantag proteskirurgi knä/höft) –Dock noteras

5 Medicinska kommittén, infektionssjukdomar 2011-06-14 /5

6 Medicinska kommittén, infektionssjukdomar 2011-06-14 /6 Problem Begränsat vetenskapligt underlag för många vanliga ingrepp Inga rekommendationer om preparatval Fullt med ovanliga ingrepp Ökande antibiotikaresistens  äldre studier kanske inte gäller (ex kombinerad trimetoprim-ciprofloxacin resistens hos E.coli hos kirurgens män 18% 2009)

7 Medicinska kommittén, infektionssjukdomar 2011-06-14 /7 Strama Kronobergs strategi Hösten 2010 –Kontroll av existerande PM –Inga stora fel i gällande rutiner, men förbättrningspotential finns 2011 –Kontakt med klinikerna för info och fördjupad diskussion –Revision tillsammans med klinikerna av existerande PM (hösten) –Initiativ till LMV om workshop

8 Medicinska kommittén, infektionssjukdomar 2011-06-14 /8 ”Rätt använd kan antibiotikaprofylax minska den totala användningen av antibiotika.” (SBU 2010) Och lidande för patienten… (MS)


Ladda ner ppt "Medicinska kommittén, infektionssjukdomar 2011-06-14 /1 SBU-rapport Antibiotikaprofylax 2010 Martin Sundqvist Med grupp Infektion."

Liknande presentationer


Google-annonser