Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Käkkirurgi = oral & maxillofacial kirurgi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Käkkirurgi = oral & maxillofacial kirurgi"— Presentationens avskrift:

1 Käkkirurgi - top of the line - Göran Gynther Övertandläkare, Docent Verksamhetschef

2 Käkkirurgi = oral & maxillofacial kirurgi
Käkkirurgi nära allmäntandvården Dentoalveolär kirurgi Implantatkirurgi Akuta tandskador Orofaciala infektioner Oral medicin Orofacial smärta

3 Käkkirurgi = oral & maxillofacial kirurgi
Käkkirurgi långt från allmäntandvården Kirurgisk behandling cystor och tumörer Käk- och ansiktsfrakturer Ortognatkirurgi Käkrekonstruktioner Käkledskirurgi

4 Maxillofacial frakturkirurgi
Käkkirurgisk spetsverksamhet Maxillofacial frakturkirurgi

5 Ortognatkirurgi inkl distraktion
Käkkirurgisk spetsverksamhet Ortognatkirurgi inkl distraktion

6 Käkrekonstruktioner med autologa och allogena transplantat
Käkkirurgisk spetsverksamhet Käkrekonstruktioner med autologa och allogena transplantat

7 Käkkirurgisk spetsverksamhet
Käkledskirurgi

8 Käkkirurgisk forskningsfront
Tissue engineering stamceller käkben Virtuell 3D-planering

9 Högkvalitativ käkkirurgi
Evidensbaserad vård tex implantatbehandling visdomstandskirurgi traumabehandling antibiotikarutiner vid op käkledskirurgi

10 Implantatbehandling Traumabehandling Antibiotikarutiner vid op Käkledskirurgi Nationella riktlinjer för vuxentandvård

11 Högkvalitativ käkkirurgi
Omdöme ej alltid op… ”Good surgical judgement comes from experience and experience comes from poor surgical judgement”

12 Högkvalitativ käkkirurgi
Goda hygien- & sterilrutiner Visdomstandskirurgi Blod på personalens kläder: 88% ! > 50% makroskopiskt osynligt !

13 Utspädd sprit 70% Osteril skyddsrock

14

15 Högkvalitativ käkkirurgi
Hantverksskicklighet: Snabb och atraumatisk kirurgi Erfarenhet genom patientvolym! Piezo kirurgi

16 Högkvalitativ käkkirurgi
Anpassade lokaler & instrument: Mikroskop vid rotspetskirurgi Utrustning & lokaler för tung sedering eller narkos

17 Käkkirurgiska aspekter på medicinering som påverkar allmäntandvårdens vardag
Antibiotika Bisfosfonater Waran

18 Antibiotika Amoxicillin: 50% av stafylokocker resistenta
17% av streptokocker resistenta personer/år i Sverige avlider pga antibiotikaresistens 8% av all antibiotika i Sverige förskrevs av tandvården

19 Antibiotikarutiner vid kirurgi eller för behandling infektion STRAMA
STrategigruppen för Rationell Antibiotikaanvändning och Minskad Antibiotikaresistens SBU: Antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp

20 Pc profylax vid kirurgi
Immundefekta patienter (lågt antal neutrofila granulocyter) Svår benmärgssjukdom, nyligen organtransplanterade Lång kortisonbehandling i hög dos (>20 mg/d) Tidigare strålbehandling mot käke Långvarig dåligt inställd diabetes med sjukdoms- komplikationer i fötter, ögon Behandling med i.v. Bisfosfonater Forts

21 Pc profylax vid kirurgi
Implantatkirurgi Endokarditprofylax (klaffprotes, tidigare endokardit) 2 g Amoxicillin ca 1 tim preop mg Klindamycin vid pc-allergi

22 Akut behandling av orofaciala infektioner
Incision abscess + dränage + antibiotika (Pc-V 1 g x 3 / Klindamycin 150 mg x 3)

23 Indikationer för användning bisfosfonat
p.o. tex Fosamax Osteoporos (= benskörhet) i.v. tex Zometa Patologiska frakturer & ryggradskompression Tumörinducerad hyperkalcemi hos patienter med avancerade benvävnadsmetastaser (ffa myelom, bröstcancer)

24 Bisfosfonatinducerad käkbensnekros
Bisfosfonater i.v. kraftigt ökad risk! p.o. > 3 år mycket liten ökad risk

25 Waran medicinering Tät suturering
Ktr INR dagen innan/samma morgon INR om möjligt max ca 2,4-3,0 Lokalt hämostatikum Tex Surgicel Tät suturering Fibrinolyshämmare ca 4 ggr/d i 4 dag Cyklokapron brustabl / Tranexamsyra mixtur

26 Tack!


Ladda ner ppt "Käkkirurgi = oral & maxillofacial kirurgi"

Liknande presentationer


Google-annonser