Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hud- och mjukdelsinfektion ,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hud- och mjukdelsinfektion ,"— Presentationens avskrift:

1 Hud- och mjukdelsinfektion 2010-09-07, 2010-09-15
Rolf Jungnelius Infektion Södra Älvsborgs Sjukhus Rolf Jungnelius

2 Diabetesfoten Importfall Rosfeber Bett och infektioner
Rolf Jungnelius

3 Man född-30 diabetiker med njursvikt
Amputation stortå nov 2002 med nekros i efterförloppet. Omläggningar regelbundet i 8 månader Rolf Jungnelius

4 Diabetesfoten 1 Att ta hänsyn till Neuropati Perifer kärlsjukdom
Lokal symtomfattigdom Tidigare infektioner Rolf Jungnelius

5 Diabetesfoten 2 Prevention blodsockerläge egenkontroll fotvård OTA
Rolf Jungnelius

6 Diabetesfoten 3, behandling
Lokal sårbehandling sårrevision – ta bort död vävnad omläggningsmtrl – inget undergörande (Suprasorb, Ligasano, Aquacel mm) Rolf Jungnelius

7 Fall 2 Tryck mot dig 5 med kroniskt sår
Amputation dig 5 med kvarstående fortsatt sår Fistel längs metatarsale 5 Rolf Jungnelius

8 Diabetesfoten, Antibiotika
Ytliga infektioner ofta utgående från kroniska sår Odling efter rengöring av död vävnad, även här är pos odling inte samma sak som behandling Antibiotika vid tecken på klinisk infektion Rolf Jungnelius

9 Diabetesfoten, odlingssvar
Coliforma stavar Enterokockus Faecalis Difteroida stavar Alfa Hemolytiska Streptokocker Gram negativ blandflora Stafylokockus Aureus Rolf Jungnelius

10 Diabetesfoten, Antibiotika
Infektion utan sår och misstanke om djup infektion Kåvepenin 1g x 3 i 10 – 14 dagar Infektion och sår Heracillin 1g x 3 i 10 – 14 dagar Annan beh tid om samtidig osteit Rolf Jungnelius

11 Diabetesfoten, Antibiotika
Om pc-allergi Dalacin 300mg x 3 i 10 – 14 dagar Inte så ofta behov av att behandla G-neg eller anaerober Djupa infektioner till sluten vården och iv antibiotika och revision Rolf Jungnelius

12 Vad vill jag säga Sårrevision oftare
Om ytlig infektion – Kåvep / Herac Om det inte föreligger en djupare infektion så behövs inga långa behandlingstider med antibiotika Rolf Jungnelius

13 Sår efter resor Oftast samma bakterier i såret som här hemma
Ta ofta odling från även mindre sår med tanke på MRSA, men behandla som vanligt Rolf Jungnelius

14 Rosfeber 1, Etiologi Streptokocker – Betahemolytiska grp A
Streptokocker – grp G och grp B Stafylokocker – aureus, KNS är mindre vanligt Rolf Jungnelius

15 Rosfeber 2, Klinik Feber, lokal smärta, allmänpåverkan
Värmeökning, svullnad, Rodnad med avgränsning Blåsbildning Rolf Jungnelius

16 Ros 4, Antibiotika Kåvepenin 1g x 3 i 10 dagar
Klindamycin 300mg x 2-3 i 10 dagar vid pc-allergi Heracillin 1g x 3 i 10 dagar om djupare sår eller annat som ger misstanke om stafylokocker Rolf Jungnelius

17 Ros 5, Profylax Om predisponerande faktorer
Lymfödem, cancer, tid op mm Kåvepenin 1g x 1 i minst 6 månader för att se resultat Prova att sätta ut efter 2 år Rolf Jungnelius

18 Venöst bensår, antibiotika
Sällan behov för antibiotika utan snarast mekanisk rensning och kompression Odlingar ej representativa Fynd av Pseudomonas, Enterokocker och annat som trivs i fukten Rolf Jungnelius

19 Bett 1, Etiologi Pasteurella Multocida, katt > hund, snabbt förlopp kan leda till nekros, fascit och sepsis Capnocytophaga Canimorsus, DF 2 hund > katt Stafylokocker, Streptokocker (alfa) finns men ovanligt med orsak till infektioner Rolf Jungnelius

20 Fall, 2004 Man född 1950 kl: 0630 Hundbiten över handryggar
2350 Till sjukhus pga feber och svullnad över vänster hand purulent sekretion från sår CRP 130 Rolf Jungnelius

21 Vilken är fallgropen? Heracillin och perorala cefalosporiner gör dålig nytta vid infektion med Pasteurella Multocida som är vanligaste orsaken till infektion efter djurbett Penicillin förstahandsmedel vid djurbett Rolf Jungnelius

22 Bett 2, Lokalisation Händer – snabbare förlopp ffa katt,
Ansikte – vanligare hos barn Om symtom utvecklas snabbt - till sluten vård med ortopedbed samt antibiotika iv. Rolf Jungnelius

23 Bett 3, Behandling Immobilisering om möjligt Tetanus
Sårrengöring och odling ev NPH-pinne ffa om handskada Immobilisering om möjligt Tetanus enbart om jordtillblandning eller tveksamt grundskydd (< 4 tidigare doser i vuxen ålder) Rolf Jungnelius

24 Bett 4, Antibiotika Kattbett övre extremitet utan tecken på infektion profylaktiskt 5 dagar Hos immunsupprimerad pat, ex splenektomerad, cytostatika mm i 7 – 10 dagar Övriga fall med tecken på infektion Rolf Jungnelius

25 Bett 5, Antibiotika Kåvepenin 1g x 3 i 7 – 10 dagar
Amimox 500mg x 3 i 7 – 10 dagar Om pc – allergi Doxyferm 100 mg, 2 x1 dag 1, därefter 1 x 1 i 9 dagar Barn - Bactrim / Eusaprim Rolf Jungnelius


Ladda ner ppt "Hud- och mjukdelsinfektion ,"

Liknande presentationer


Google-annonser