Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hjärtområdet Kardiologkliniken

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hjärtområdet Kardiologkliniken"— Presentationens avskrift:

1 Hjärtområdet Kardiologkliniken
Avdelning 63 Hjärtområdet Kardiologkliniken

2 Kardiologkliniken Hjärtmottagning Kranskärlsmottagning
Hjärtsviktsmottagning Pacemaker/ ICD mottagning SCS mottagning Avdelning 63 HIA- hjärtintensiv vårdavdelning Allmän Arytmi Hjärtutredning

3 Avdelning 63 entré L, hus G, våning 3
Vårdar patienter med hjärtsjukdomar Vårdavdelningen har sammanlagt 28 vårdplatser och 8 dagvårdsplatser varav: HIA 7 vårdplatser Allmän 14 vårdplatser Arytmienheten 7 vårdplatser och 7 dagvårdsplatser Hjärtutredningen 4 vårdplatser Sviktmottagning 2 dagvårdsplatser C.a 50 sjuksköterskor och 20 undersköterskor arbetar på avdelningen

4 Vanliga diagnoser Akut hotande hjärtinfarkt Instabil angina Lungödem
Perimyocardit med misstanke om svikt eller hotande tamponad Hjärtsvikt Tachy- eller bradyarytmier

5 Vanliga undersökningar och behandlingar
Coronarangiografi PCI (percutan coronar intervention) Inläggning av pacemaker och ICD Ablation av förmaksflimmer/fladder CPAP behandling Elkonvertering

6 Sjuksköterskestudenten kan delta i följande uppgifter:
Observera och bedöma patienters tillstånd Planera, prioritera, genomföra, dokumentera och utvärdera patienters omvårdnad Hantera och administrera läkemedel Utföra medicintekniska uppgifter Delta i den avdelningsspecifika omvårdnaden Samarbeta tvärprofessionellt

7 Medicintekniska uppgifter
Kontroll av puls, blodtryck och saturation Kapillärprovtagning Venprovtagning Perifer venkateter (PVK) Syrgashantering Injektion iv, im och sc Blodhantering KAD Bladder-Scan EKG och arytmitolkning- Mobimed

8 Specifik omvårdnad Omvårdnad vid akut hjärtinfarkt och kärlkramp
Pre och postoperativ omvårdnad vid angio/ PCI Omvårdnad vid hjärtsvikt och lungödem Preoperativ omvårdnad inför kranskärlsoperation/ klaffoperation EKG och arytmitolkning Andningsvård

9 AKA (adjungerad klinisk adjunkt)
Läsåret 2010 Carina Lund AKA (adjungerad klinisk adjunkt) Avdelning 53 och 63 Minicall: Tel:


Ladda ner ppt "Hjärtområdet Kardiologkliniken"

Liknande presentationer


Google-annonser