Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hjärt- och Lungdivisionen Universitetssjukhuset i Lund

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hjärt- och Lungdivisionen Universitetssjukhuset i Lund"— Presentationens avskrift:

1 Hjärt- och Lungdivisionen Universitetssjukhuset i Lund
Lean-flöde ablation Lean Forum Göteborg Pelle Johnsson Divisionschef Hjärt- och Lungdivisionen VO Hjärtarytmi Universitetssjukhuset i Lund

2 Ablation Vid hjärtrytmrubbning (förmaksflimmer, pulsrusning etc) kan man bota sjukdomen. Patienten behöver ej medicin efter behandling. Kateterburen radiofrekvensablation Kateter införes i blodkärl via ljumsken Katetern placeras i närheten av den symptomgivande elektriskt ledande vävnadsbanan Energi tillföres och vävnaden slutar leda elektricitet

3 Ablationer och PES

4 Antal patienter på väntelista till Kardlab
Augusti 2009: 252 patienter har väntat >90 dagar Situationen liknande för samtl regionsjukhus i Sverige.

5 Failure demand Flödesanalys i teamet

6

7

8 Failure demand Flödesanalys i teamet
Den långa väntelistan i kombination med otydligt regelverk och inkonsekventa rutiner skapade mycket merarbete som påverkade möjligheten att utföra en rationell produktion. För att minska failure demand är en reduktion av antalet väntande nödvändigt Produktionsökning enda vägen

9 Pilotflöde: Ablation (kard. lab.)
Nytt flöde: Förenklad remisshantering Standardiserad veckoplanering över året; korrekt uppskattad väntetid till patienten Fast tid för procedurstart varje dag Förenklade rutiner: Färre sköterskor på lab., kortare bytestider, rullande avlösning Frigjord resurs: Arytmisköterskemottagning (före och efter ablation) Beräknad produktionsökning: Från 9 till 13 ablationer per vecka (44%)

10 Pilotflöde: Ablation (kard. lab.)
Testkörning av nya flödet: , Start- och bytestider enligt plan

11 Hur har det gått sedan? Taktning – visualisering
Arbete enligt nya flödet fr.o.m. v. 37 Produktion enligt plan (nästan...) 11-13 ablationer per vecka Överdrag: 4 dagar/3 veckor (som mest 30 minuter) ...men 3 av dessa dagar borde överdrag inte uppstått om starttiden hållits! Vi identifierar nya områden för förbättring: Sena strykningar (Tidig varning!) Kommunikation med vårdavdelningen Behov av förenklade rutiner på vårdavdelningen Uppdraget har utökats med 60 ablationer under 2009 Taktning – visualisering Värdeskapande tid på kard. lab.

12 Ledtid Katetertid – patienten blir behandlad – värdeskapande tid

13 Hur har det gått sedan? Taktning – visualisering
Arbete enligt nya flödet fr.o.m. v. 37 Produktion enligt plan (nästan...) 11-13 ablationer per vecka Övertid: 4 dagar/3 veckor (som mest 30 minuter) ...men 3 av dessa dagar skulle övertid inte uppstått om starttiden hållits! Vi identifierar nya områden för förbättring: Sena strykningar (Tidig varning!) Kommunikation med vårdavdelningen Behov av förenklade rutiner på vårdavdelningen Uppdraget har utökats med 60 ablationer under 2009 Taktning – visualisering Värdeskapande tid på kard. lab. Produktionsplan

14

15

16

17

18 Hur har det gått sedan? Taktning – visualisering
Arbete enligt nya flödet fr.o.m. v. 37 Produktion enligt plan (nästan...) 11-13 ablationer per vecka Övertid: 4 dagar/3 veckor (som mest 30 minuter) ...men 3 av dessa dagar skulle övertid inte uppstått om starttiden hållits! Vi identifierar nya områden för förbättring: Sena strykningar (Tidig varning!) Kommunikation med vårdavdelningen Behov av förenklade rutiner på vårdavdelningen Uppdraget har utökats med 60 ablationer under 2009 Taktning – visualisering Värdeskapande tid på kard. lab. Produktionsplan Aktuell väntelista

19 Antal patienter på väntelista till Kardlab
September 2009: 245 (252) patienter har väntat >90 dagar

20 Nästa steg Start av arytmisköterskemottagning (oktober)
Inskrivning på avd av abladerande läkare Elkonverteringar av arytmisköterska/abladerande läkare VC Område Arytmi faciliterar nytt flöde (hjärtmottagningen)

21 Nya (?) lärdomar Lean-arbete synliggör behov av förbättringar i angränsande processer ”Ringar på vattnet”

22

23


Ladda ner ppt "Hjärt- och Lungdivisionen Universitetssjukhuset i Lund"

Liknande presentationer


Google-annonser