Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdenhet 2 vid SÄS Skene

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdenhet 2 vid SÄS Skene"— Presentationens avskrift:

1 Vårdenhet 2 vid SÄS Skene
Etapp 1

2 Skene lasarett öppnar År 1963 233 vårdplatser
90 medicin 90 kirurgi 30 långtidssjuka 15 förlossningsvård 8 postoperativ vård Mottagningar för kirurgi och medicin Operation Röntgen Laboratorium År 1963

3 SÄS Skenes utveckling 1950 Planering 1960 Skene lasarett
Första patienten och andra patienter skrivs in. Första förlossningen sker Invigning Sjukhem IVA Vårdcentral Ambulanscentral Operation 254 anställda Flygfoto 1970 Arne Aldman 950 anställda

4 SÄS Skene i dag Två vårdavdelningar Dialysverksamhet
Cytostatikaverksamhet Palliativ vård – vård i livets slut Operationsverksamhet Specialistmottagningar för medicin, kirurgi, hud, reumatologi, ögon- och öronsjukdomar Laboratorium för klinisk kemi Röntgenavdelning

5 SÄS Skene Viktig del i SÄS
Ett närsjukhus med kirurgisk och ortopedisk verksamhet Utvecklas till ett vård- och hälsocentrum

6 Tidplan Juni Aug 2012 Mars Jan 2012

7 Moderna vårdavdelningar med många enkelrum
Ökad integritet i enkelrum på avdelningarna De två vårdavdelningarna ska utformas för att skapa praktiska förutsättningar för en vård närmre patienten. Genom att arbetsstationer placeras centralt på varje enhet har vårdpersonalen nära till de patienter som de har ansvar för. Patienten vårdas i enkelrum, som minskar risken för vårdrelaterade infektioner och stärker patientens oberoende. Att inte behöva dela rum med okända personer gör det även lättare att ta emot besök. Varje avdelning har 21 vårdplatser och tre överbeläggningsplatser.

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Enkelrum ger ökad integritet och minskad smittorisk

17 Arbete i team Personalen arbetar i tvärprofessionella team, så kallade platsteam. De flesta är specialiserade på en viss patientgrupp och medarbetarna har kompetens att klara av att vårda dessa självständigt. Varje team vårdar sju till åtta patienter.

18 Patientnära vård Mer tid för och tillsammans med patienten
De två vårdavdelningarna ska utformas för att skapa praktiska förutsättningar för en vård närmre patienten. Genom att arbetsstationer, med tillhörande förråd skölj och administrativa arbetsplatser, placeras centralt på varje enhet har vårdpersonalen nära till de patienter som de har ansvar för.

19 Specialistmottagningar
Medicin, lungmedicin, hjärtmedicin, diabetes, mag-tarmsjukdomar, kirurgi, reumatologi, hud, ögon- och öronsjukdomar Standardiserade specialistmottagningar Undersökningsrummen utformas så generellt som möjligt så att flera typer av undersökningar kan göras i samma rum. Alla rum har en brits, samma typ av utrustning och ett litet bord med en dator för journalföring. Vissa rum är större och utrustas för ultra-ljudsundersökningar. Personalen arbetar, liksom på avdelningarna, i team kring varje sjukdom. När verksamheten effektiviseras förbättras tillgängligheten för dig som patient. Specialistmottagningar som exempelvis reumatologi och dialysverksamheten kommer att vidareutvecklas.

20 Utökad operationsverksamhet
Utökad operationsverksamhet i ett ortopediskt center Den dagkirurgiska verksamheten kommer att utökas. Det är planerade operationer av exempelvis höft- och knäleder som ska genomföras. När operationer av samma karaktär kan samplaneras och göras flera gånger under en dag finns möjlighet till effektiviseringar vilket leder till kortare väntetid till operation för patienten. En postoperativ vårdavdelning för uppvakning och eftervård kommer att iordningsställas i nära anslutning till operationssalarna.

21 En välkomnande entré Belyst innergård
Patientservice såsom reception, central provtagning och café, möter dem som besöker sjukhuset. Receptionen är gemensam för alla mottagningar. Här sker anmälan och betalning patienten kan även få hjälp med vägbeskrivning, ledsagning och sjukreseärenden. Genom en ny förbindelsegång, gröna stråket, som går genom hela byggnaden är det lätt att hitta till rätt mottagning.

22 Skene vård- och hälsocentrum – ett hälsofrämjande sjukhus

23

24 Planskiss över ombyggnationen

25 Entré, reception och cafeteria

26 Ny förbindelsegång

27 Mottagningar och operation

28 Med patientens bästa för ögonen

29

30


Ladda ner ppt "Vårdenhet 2 vid SÄS Skene"

Liknande presentationer


Google-annonser