Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kardiovaskulär sjukdom - ett farmakologiskt område

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kardiovaskulär sjukdom - ett farmakologiskt område"— Presentationens avskrift:

1 Kardiovaskulär sjukdom - ett farmakologiskt område
med stort antal nyregistreringar Gunnar Tobin Institutionen för fysiologi och farmakologi Allmän farmakologi – vad är det? Vad är farmakologi? Fysiologi – kemi – patologi – samhällsfarmaci Syfte få en helhetssyn Veta var info finns att söka Tolka farmakologisk info En vecka, föreläsningar, seminarieuppgift, tillämpning i laboration

2 Farmakologiska principer
Sjukdomsbakgrund och riskfaktorer Behandlingsmål Behandling Läkemedelsbehandling Annan behandling Läkemedelskategorier Verkningsmekanism Viktigare biverkningar Interaktioner

3 Faktorer som farmakabehandling riktas emot
Blodtryck (BP) bestäms av hjärtminutvolym (CO) och perifer resistens (PR) preload - venöst återflöde afterload - perifer resistens Blodfetter

4 Prevalens Kardiovaskulär sjukdom vanligaste dödsorsaken i Sverige
Ischemisk hjärtsjukdom (IHD) - 50 % av alla dödsfall Stroke %; tredje vanligaste efter malignitet Stroke står för fler vårddagar än någon annan somatisk sjukdomsgrupp (10 miljarder/år) Global prognos: kardiovaskulär sjukdom en av de vanligaste dödsorsakerna år 2020

5 Prevalens 25 % drabbas av hypertoni i Sverige; >140/90
Farmakabehandling av hypertoniker ökar 10 % 1980 27 % 1991 55 % 1997 Enbart % av behandlade når måltryck (SE, UK, AUS)

6 Prevalens 2-3 % drabbas av symtomgivande hjärtsvikt i Sverige
Lika många utan symtom NYHA I-IV Prognosen vid hjärtsvikt motsvarar ett genomsnitt för cancersjukdomar 50% 6-årig överlevnad

7 Prevalens 3-7 % drabbas av angina pectoris i Sverige; starkt ålderskorrelerat Stabil eller instabil angina? Olika risk för infarkt Instabil - inflammation och mindre inkapslat plaque I Sverige vårdas årligen: pga av hjärtinfarkt pga instabil angina

8 Könsaspekter på hjärt-kärlsjukdom
Angina pectoris 40-50 år: dubbelt så vanligt hos män >75 år samma prevalens Hjärtinfarkt Olika symtombild hos kvinnor och män Fler riskfaktorer hos kvinnor? Hjärtsvikt Debut hos män 10 år tidigare >75 år ngt högre prevalens hos kvinnor Kvinnor med hjärtsvikt tenderar ha sämre livskvalitet; sämre omhändertagande?

9 Hypertoni Ischemisk hjärtsjukdom Kombination
Etiologi Hypertoni eller IHD * Hypertoni Ischemisk hjärtsjukdom Kombination *inklusive: hjärtmuskelsjukdom, klaffsjukdom, aortastenos

10 Behandlingsmål för läkemedelsbehandling
Att förebygga kardiovaskulär sjukdom såsom Stroke Hjärtinsufficiens Kranskärlssjukdom Delmål: Eliminera riskfaktorer Höja livskvalitet

11 Riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom
Hypertoni Tidigare kardiovaskulär sjukdom Njursjukdom, Diabetes mellitus Höga LDL, totalkolesterol och fibrinogenvärden Obesitas, Fysisk inaktivitet Rökning, Alkohol Övriga - såsom ålder, kön, ärftlighet, psyko-sociala

12 Prognospåverkande faktorer
Riskfaktorer Organskador (Target organ damage =TOD) Ögonbottenförändring Vänsterkammarhypertrofi Kärlsjukdom ex aneurysm Associerade kliniska tillstånd (ACC) Aterosklerossjukdom Diabetes mellitus Mikroalbuminuri

13 Behandlingseffekter

14 Minskning av stroke-dödsfall

15 Kolersterol-metabolism

16 Bedömning av lipidvärden
I åldersgruppen år har 70% av alla kvinnor och män kolesterolvärde över 5mM I åldersgruppen år är motsvarande siffror 95 % av kvinnorna och 90 % av männen. Önskvärd nivå Kolesterol <5,0 mmol/L * LDL kolesterol <3,0 mmol/L * Indikatorer för ökad risk Triglycerider >2,0 mmol/L HDL kolesterol <1,0 mmol/L

17 Lipidsänkande läkemedel
Kolesterolsynteshämmare (statiner) Gallsyrabindare (resiner) Fibrater Nikotinsyrapreparat Omega-3-fettsyror kolesterolabsorptionshämmare

18 Lipidsänkande läkemedel
Kolesterolsynteshämmare (statiner)

19 Lipidsänkande läkemedel
Gallsyrabindare (resiner)

20 Lipidsänkande läkemedel
Fibrater

21 Läkemedelsval


Ladda ner ppt "Kardiovaskulär sjukdom - ett farmakologiskt område"

Liknande presentationer


Google-annonser