Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hjärtat Hjärtat är en muskel, som är något större än din knutna hand. Hjärtats uppgift är att pumpa runt blodet i din kropp. Hjärtat har fyra sammankopplade.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hjärtat Hjärtat är en muskel, som är något större än din knutna hand. Hjärtats uppgift är att pumpa runt blodet i din kropp. Hjärtat har fyra sammankopplade."— Presentationens avskrift:

1 Hjärtat Hjärtat är en muskel, som är något större än din knutna hand. Hjärtats uppgift är att pumpa runt blodet i din kropp. Hjärtat har fyra sammankopplade rum: vänster förmak som mynnar i vänster kammare samt höger förmak som mynnar i höger kammare

2 Varje år föds 1000 barn i Sverige med hjärtfel
Varje år föds 1000 barn i Sverige med hjärtfel. Det är en av hundra nyfödda. Medfödda hjärtfel är ett samlingsnamn för flera hundra olika missbildningar i själva hjärtat eller i de stora blodkärlen runt hjärtat Barnets hjärta kan ibland ha en förträngning någonstans, oftast kring hjärtklaffarna, men ibland i kroppspulsådern eller i lungartärerna. Barnhjärtat kan också ha ett hål på något ställe där det inte ska vara något hål, till exempel mellan olika hjärtrum eller i blodkärlen. Dessutom kan det förekomma flera varianter av felkopplingar mellan blodkärlen kring hjärtat. Enskilda patienter kan även ha en kombination av alla dessa medfödda hjärtfel. Det finns inget entydigt svar på varför medfödda hjärtfel uppkommer. En omständighet som ökar risken är emellertid om barnet föds med en avvikande kromosomuppsättning. Av det skälet har exempelvis barn med Downs syndrom en ökad risk för medfödda hjärtmissbildningar. Vad är barns hjärtfel?

3 Hjärtinfarkt orsakas av akut syrebrist som uppstår när en blodpropp plötslig bildas i något av hjärtats kranskärl. När en spricka uppstår i placket bildas hastigt en liten klump koagulerat blod. När klumpen växer till en propp som täpper till blodkärlet avbryts blodets genomströmning. Vad är hjärtinfarkt?

4 Hjärt-kärlsjukdom är en lika vanlig dödsorsak hos kvinnor som hos män
Hjärt-kärlsjukdom är en lika vanlig dödsorsak hos kvinnor som hos män. Andelen män som insjuknar i hjärtinfarkt är störst i åldrarna under 60 år och tidigare var antalet nyupptäckta hjärtinfarkter fyra gånger högre hos män än hos kvinnor yngre än 60 år. Under senare år har dock proportionerna mellan könen förändrats. År 2010 var antalet nyupptäckta hjärtinfarkter i de yngre åldersgrupperna tre gånger fler hos männen jämfört med kvinnorna. Den stora interheart-studien,som omfattar 52 länder, visar att skillnaderna mellan män och kvinnors insjuknande till viss del kan förklaras med att vissa riskfaktorer föreligger tidigare hos män än hos kvinnor. Även när man ser till dödligheten i hjärtinfarkt föreligger skillnader mellan könen. Dödligheten är i det närmaste dubbelt så hög för män som för kvinnor. Trots dessa skillnader är akut hjärtinfarkt en minst lika allvarlig sjukdom för kvinnor som för män och den vanligaste enskilda dödsorsaken hos båda könen. Män och kvinnor

5 Högt eller lågt blodtryck
Blodtrycket är det tryck som uppstår i artärerna när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och tillbaka till hjärtat. Blodtrycket är som högst just när hjärtat drar ihop och tömmer sig. Det kallas övertrycket, eller det systoliska blodtrycket. När hjärtat vilar mellan sammandragningarna sjunker blodtrycket till en lägre nivå som kallas undertrycket, det diastoliska blodtrycket. Högt eller lågt blodtryck

6 Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtats pumpförmåga av oväntad anledning upphör och den drabbade förlorar medvetande och är utan livstecken Hjärtstopp och hjärtinfarkt är två helt olika tillstånd. Vid en hjärtinfarkt drabbas en del av hjärtmuskeln av akut syrebrist vilket kan leda till svår smärta och nedsatt pumpförmåga.Vid ett plötsligt hjärtstopp, som inte sällan orsakas av en hjärtinfarkt, övergår hjärtats normala rytm i ett så kallat kammarflimmer (ventrikelflimmer) och pumpförmågan upphör omedelbart att fungera.  Detta är en katastrof för hjärnan, som är beroende av syresatt blod för att kunna fungera, och om den drabbade ska överleva måste hjärtrytmen återställas inom ett par minuter. Vid ett hjärtstopp ökar risken för död med 10 procent för varje minut som går innan behandling startar. Det är med andra ord av livsavgörande vikt att omgivningen snabbt sätter igång hjärt-lungräddning inklusive hjärtstartare (defibrillator) i väntan på ambulansen. Hjärtstopp!

7 Fakta I vila pumpar hjärtat cirka fem liter blod i minuten till kroppens alla organ och vävnader. Varje år ska det slå ungefär 30 miljoner gånger, under en livstid cirka 2,5 miljarder. Ett friskt hjärta i en vuxen människas kropp väger gram.

8 Regelbunden motion Bra matvanor Livstil & hälsa


Ladda ner ppt "Hjärtat Hjärtat är en muskel, som är något större än din knutna hand. Hjärtats uppgift är att pumpa runt blodet i din kropp. Hjärtat har fyra sammankopplade."

Liknande presentationer


Google-annonser