Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lagar kring organdonation och transplantation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lagar kring organdonation och transplantation"— Presentationens avskrift:

1 Lagar kring organdonation och transplantation
Lag (1995:831) Om transplantation m m Lag (1987:269) Om kriterier för bestämmande av människas död ( ändr 1995:833) SOSFS 1997:4 Transplantationslagen SOSFS 2005:10 Krit för bestämmande av människas död SOSFS 2005:11 Fortsatta med. insatser efter människas död samt om DAL och DAS SOSFS 1994:4 Åtgärder för överföring vid transplantation av organ och vävnader

2 Lagen om människans död
”….en människa är död när hjärnans samtliga funktioner totalt och oåterkalleligt har fallit bort”

3 Fortsatta med. insatser efter fastställt dödsfall (2005:11)
Enligt lagen (1987:269) får medicinska insatser ske för att bevara organ eller annat biol. material i avvaktan för transplantationsingrepp göra ett ingrepp som kan rädda livet på ett livsdugligt foster i en död gravid kvinna De medicinska insatserna får inte pågå längre än 24 timmar.

4 Hjärtat stannar ex hjärtinfarkt
Syrebrist till hjärnan uppstår Hjärnans funktioner upphör oåterkalleligt Människan är död

5 Hjärnan skadas allvarligt ex blödning, skallskada
Trycket i hjärnan stiger Hjärnans funktioner upphör oåterkalleligt Människan är död

6 Transplantationslagen
Lagens syfte är att underlätta och stödja transplantationsverksamheten Omfattar både organ, vävnadsdonation och annat medicinskt ändamål Förutsatt samtycke

7 Annat medicinskt ändamål
Vävnads-, blod- och cellprover Till forskning som är godkänd av forskningsetisk kommitté. I första hand forskning, medicinskt ändamål och kvalitetsuppföljning av operationer

8 Samtycke till donation
Muntligt Donationskort Donationsregister Alla viljeyttringar väger lika, senaste gäller

9 Samtycke till donation
”När det föreligger ett samtycke från den enskilde i här aktuella fallet, kan de närstående inte motsätta sig ingreppet” ”Det är bara när den enskilde inte har uttalat sitt samtycke som närstående kan utnyttja sin vetorätt”

10 Närstående Maka/make eller sambo Barn Föräldrar Syskon Far - eller morföräldrar Nära vän

11 Donationsregistret Alla kan registrera sig Tillgänglig dygnet runt Kan bara söka på avlidna personer Enstaka yrkesgrupper har behörighet

12 Mötet med närstående Ge direkt och ärlig information, så att de är införstådda med prognos och dödsbegrepp Ge dem möjlighet att uttrycka sin sorg Var uppmärksam på deras farhågor och problem Ge dem tid att tänka efter och ställa frågor Förklara donationsprocessen och att det kommer att ta tid innan ingreppet kan ske Uppmana de närstående att ta farväl även efter donators- operationen


Ladda ner ppt "Lagar kring organdonation och transplantation"

Liknande presentationer


Google-annonser