Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Olycksfall bland barn och ungdomar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Olycksfall bland barn och ungdomar"— Presentationens avskrift:

1 Olycksfall bland barn och ungdomar

2 Metod Dödsorsaksregistret, 1987 - 2004 Patientregistret, 1987 - 2005
EHLASS, ISA, 2005 STRADA, 2005

3 Antal avlidna barn och ungdomar (0 - 17 år) till följd av olycksfall 1987 - 2004.
EpC

4 Antal omkomna barn och ungdomar efter olyckstyp.
EpC

5 Antal förlorade levnadsår och antal dödsfall per 100 000 invånare för olika åldersgrupper.
EpC och SCB

6 Antal slutenvårdade barn och ungdomar per 100 000 invånare till följd av olycksfall.
EpC

7 Antal slutenvårdade barn och ungdomar per 100 000 invånare år 2005 fördelade på ålder och kön.
EpC

8 Antal slutenvårdade barn 0 till 1 år per 100 000 invånare per kön under perioden 1987 till 2005.
EpC

9 Skattat antal besök på akutmottagningar efter olycksfall per år fördelat på ålder och kön.

10 Fördelning av skadade barn och ungdomar , 0 till 17 år , på arenor.
EpC

11 Antal skadade pojkar, 0 till 17 år, efter ålder och arena

12 Antal skadade flickor, 0 till 17 år, efter ålder och arena

13 Trafik

14 Antal dödade barn och ungdomar (0 till 17 år) i vägtrafiken
VV

15 The pace of societal change is faster in our time than ever before
The pace of societal change is faster in our time than ever before. Some of the changes we control, and some just happen as consequences of other processes. Some changes we might think we control, but a closer analysis might reveal that they also occur as side effects from other underlying processes. So, the question is, are the improvements in child safety in the last decades, as become apparent when contrasting these two picutres, really a result of child safety initiatives as such, or are they rather spin-off effects from, for example, general socio-economic and technological developments? Let me give two examples from parallel fields, work safety and traffic safety.

16 Antal dödade barn och ungdomar (0 till 17 år) i moped och motorcykelolyckor. 1956 - 2005.
VV

17 Antal dödade barn och ungdomar (0 till 17 år) som gång- resp
Antal dödade barn och ungdomar (0 till 17 år) som gång- resp. cykeltrafikant VV

18 Antal skadade pojkar och flickor i vägtrafiken efter ålder.
EpC

19 Andel skadade pojkar och flickor i vägtrafiken efter månad.
VV

20 Procentuell fördelning mellan olika trafikantslag
VV

21 Var sker olyckorna? VV

22 Fördelning av vägtrafikolyckor efter motpart
Fördelning av vägtrafikolyckor efter motpart. Barn och ungdomar 0 till 17 år. VV

23 Skador efter cykelolyckor hos barn och ungdomar fördelade på skadad kroppsdel.
VV

24 Skador efter mopedolyckor hos barn och ungdomar fördelade på skadad kroppsdel.
VV

25 Arbete

26 Antal skadade ungdomar i arbete efter ålder och kön.
EpC

27 Bostaden

28 Antal skadade i eller kring bostaden fördelade på ålder och kön
EpC

29 Antal skadade pojkar resp
Antal skadade pojkar resp. flickor inom- och utomhus fördelade på åldersgrupper.

30 Antal skadade per år i bostadsområde till följd av fallolyckor fördelade på ålder och kön.
EpC

31 Antal skadade per år i bostadsområde till följd av kollision med människor mm fördelade på ålder och kön. EpC

32 Antal skadade till följd av termisk påverkan i eller kring bostaden fördelade på ålder och kön.
EpC

33 Antal skadade per år i bostadsområde till följd av klämning, stick, skärning fördelade på ålder och kön. EpC

34 Skador i och kring bostäder fördelade på skadetyper.
EpC

35 Skador i och kring bostäder fördelade på skadetyper.
EpC

36 Fördelning av skador på kroppsdelar, barn 0 till 17 år.
EpC

37 Fördelning av skador på kroppsdelar, barn 0 till 1 år.
EpC

38 Antal skadade barn och ungdomar (0 till 17 år) fördelade på olika behandlingsformer och kön.
EpC

39 Antal skadade barn (0 till 1 år) fördelade på olika behandlingsformer och kön.
EpC

40 Antal skadade i olika bostadsutrymmen fördelade på kön.
EpC

41 Antal skadade i trappor i bostäder fördelade på ålder och kön.
EpC

42 Fördelning av skadetyper hos barn 0 till 3 år som fallit i trappa.
EpC

43 Antal skadade utomhus vid bostad och bostadsområde fördelade på kön.
EpC

44 Antal skadade på studsmattor under perioden 2000 till 2005.
EpC

45 Andel skadade på studsmattor efter ålder och kön
EpC

46 Fördelning av skador i och kring bostaden fördelade på månad
EpC

47 Fördelning av skador på veckodag
EpC

48 Fördelning av skadade barn och ungdomar i och kring bostaden på klockslag.
EpC

49 Fördelning av skadade barn (0 till 1 år) i och kring bostaden på klockslag.
EpC

50 Skola och barnomsorg

51 Skadade barn och ungdomar i skola och barnomsorg fördelade ålder och kön.
EpC

52 Skadade barn och ungdomar fördelade på skademekanism (olyckstyp) och kön.
EpC

53 Antal skadade pojkar i skola och barnomsorg efter ålder och olyckstyp.
EpC

54 Antal skadade flickor i skola och barnomsorg efter ålder och olyckstyp.
EpC

55 Fördelning av olyckstyper hos pojkar efter ålder
EpC

56 Fördelning av olyckstyper hos flickor efter ålder
EpC

57 Skador hos pojkar i skola och barnomsorg fördelade på skadetyper
EpC

58 Skador hos flickor i skola och barnomsorg fördelade på skadetyper
EpC

59 Skador i skola och barnsomsorg fördelad på tid på dygnet.
EpC

60 Orsaker till skador under skoltid fördelade på kön
AV

61 Plats för skador under skoltid fördelade på kön
AV

62 Sport och idrott

63 Antal skadade pojkar och flickor under utövande av sport och idrott fördelade på ålder.
EpC

64 Andel skadade barn och ungdomar per månad
EpC

65 Sport- och idrottsskador efter kön och orsak
EpC

66 Skador hos barn och ungdomar under utövande av sport och idrott fördelade på skadetyper och kön
EpC

67 Fördelning av samtliga sport och idrottsskador på kön och skadad kroppsdel.
EpC

68 Fördelning av samtliga sport- och idrottsskador på behandling.
EpC

69 Andel av samtliga skadade barn och ungdomar vid idrottsutövning fördelat på skadeplats
EpC

70 Vilken sport har flest skador?
EpC

71 Fördelning av skador på sport-/idrottsgrupper
EpC

72 Ridsport EpC

73 Utförsåkning EpC

74 Innebandy EpC

75 Övriga hem- och fritidsområden

76 Antal skadade barn och ungdomar i fri natur fördelade på ålder och kön.
EpC

77 Antal skadade pojkar och flickor i produktions- och verkstadsområden efter ålder och kön
EpC

78 Samhällskostnader

79 Sammanfattning Barn och ungdomar, 0 till 17 år
60 till 80 dödsfall vårdas på sjukhus uppsöker akutsjukvård i eller kring bostaden under utövande av sport och idrott i skola och barnomsorg i övriga hem- och fritidsarenor i trafiken 500 under arbetstid

80 Var och hur skadar sig barn och ungdomar? Sammanfattning
Barn, 0 till 3 år, skadar sig i hemmet (fall, klämskador, förgiftningar och brännskador). Den vanligaste dödsorsaken är drunkning. Barn, 4 till 6 år, skadar i hemmet och i barnomsorgen (fall, klämskador och kollisioner). Den vanligaste dödsorsaken är drunkning. Barn, 7 till 12 år, skadar sig i hemmet och på olika sport och idrottsplatser (fall och kollisioner). Den vanligaste dödsorsaken är trafikskador Tonåringar, 13 till 17 år, skadar sig på sport och idrottsplatser samt i trafiken (fall och kollisioner). Den vanligaste dödsorsaken är trafikskador. Staffan Jansson, 2005

81 Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Olycksfall bland barn och ungdomar"

Liknande presentationer


Google-annonser