Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Drogutvecklingen i Sverige 2011

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Drogutvecklingen i Sverige 2011"— Presentationens avskrift:

1 Drogutvecklingen i Sverige 2011
Diagram 1–46 Det är tillåtet att spara en kopia av bilderna och använda valfritt antal i egna presentationer. Det är inte tillåtet att på något sätt förändra bilderna om CANs logotyp finns med och därmed uppfattas som avsändare. 1

2 1 Alkoholförsäljningen i liter alkohol 100% per invånare 15 år och äldre, fördelad på dryckessorter. 1861–2010. Liter Källa: Statens folkhälsoinstitut

3 2 Alkoholförsäljningen i liter alkohol 100% per invånare 15 år och äldre, fördelad på dryckessorter. 1946–2010. Liter Källa: Statens folkhälsoinstitut

4 3 Antal serveringstillstånd vid årets slut med tillstånd att servera alkohol till allmänheten respektive klubbar och slutna sällskap. 1977–2010. Antal Källa: Statens folkhälsoinstitut

5 Skattning av den totala alkoholkonsumtionen i liter alkohol 100% per invånare 15 år och äldre, fördelad på registrerad försäljning samt legal resp illegal oregistrerad konsumtion. 1989–2010. 4 Liter Källor: Kühlhorn et al (2000), Leifman och Gustavsson (2003), Ramstedt et al (2009) och SoRAD

6 Skattning av andelen registrerad respektive oregistrerad alkoholkonsumtion, totalt och fördelad på dryckestyper 5 Procent Källa: SoRAD

7 6 Beräknad genomsnittlig årskonsumtion i liter alkohol 100% i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 efter kön. 1977–2011. (1977–1989 avser skattade värden) Liter Källa: CAN

8 7 Självrapporterad alkoholkonsumtion i liter alkohol 100% bland 18–75-åringar (1990–2002) samt bland 16–80-åringar (2004–2010), fördelad på kön. Liter Källor: Leifman och Gustafsson (2003) och Ramstedt et al (2010)

9 8 Andelen pojkar och flickor i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 som intensivkonsumerar alkohol minst en gång i månaden. 1972–2011. Procent Källa: CAN

10 Andelen 16–80-åringar med riskkonsumtion, efter kön och ålder. 2011.
9 Andelen 16–80-åringar med riskkonsumtion, efter kön och ålder Procent Källa: Statens folkhälsoinstitut

11 10 Självrapporterade genomsnittlig konsumtion av vin, sprit och starköl i olika åldersgrupper i liter 100% alkohol Procent Källa: Ramstedt et al (2009)

12 11 Antal slutenvårdstillfällen, antal vårdade personer och antal vårdade personer för första gången sedan 1987 i slutenvård med alkoholrelaterad bi- eller huvuddiagnos. 1987–2010. Antal Källa: Socialstyrelsen, EpC

13 12 Personer vårdade i slutenvård med alkoholrelaterad bi- eller huvuddiagnos, efter ålder. 1987–2010. Procent Källa: Socialstyrelsen, EpC

14 13 Antal alkoholrelaterade dödsfall fördelat på ålder (underliggande eller bidragande dödsorsak). 1969–2010. Antal Källa: Socialstyrelsen, EpC

15 14 Antal alkoholrelaterade dödsfall fördelat på kön (underliggande eller bidragande dödsorsak). Åldersstandardiserade dödstal per invånare. 1969–2010. Antal Källa: Socialstyrelsen, EpC

16 15 Utvecklingen av anmälda trafiknykterhetsbrott, omhändertagande av berusade personer (LOB), alkoholrelaterade dödsfall, vårdade i slutenvård med alkoholdiagnos, samt alkoholförsäljningen i liter alkohol 100%, per invånare 15 år och äldre. Index 1987= –2010. Antal Källor: Socialstyrelsen, Transportstyrelsen och Brottsförebyggande rådet.

17 16 Försäljning av alkoholhaltiga drycker i olika länder i liter alkohol 100% per invånare 15 år och äldre, fördelad på dryckessorter Liter Källa: WHO, Global Information System on Alcohol and Health

18 Alkoholförsäljningen i liter alkohol 100% per invånare 15 år och äldre, i Norden och Baltikum. 1999–2009. 17 Liter Källa: WARC (2005)

19 18 Andelen 15–16-åriga elever i olika länder som intensivkonsumerat alkohol de senaste 30 dagarna. 1995–2007. Källa: CAN

20 Antal beslag (av tull och polis) av cannabis, amfetamin, läkemedel, heroin och kokain. 1971–2010.
Källor: Rikspolisstyrelsen och Tullverket

21 20 Gatuprisutvecklingen KPI-justerad i 2010 års penningvärde för hasch, amfetamin, kokain och brunt heroin. 1988–2010. Index 1988=100. Index Källa: CAN

22 Antal beslag och beslagtagna kvantiteter av tull och polis av cannabis, amfetamin, kokain och heroin. 1971–2010. Kilo Antal 21 Kilo Antal Källor: Rikspolisstyrelsen och Tullverket

23 22 Andelen elever i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 samt andelen mönstrande som uppgett att de någon gång prövat narkotika. 1971–2011. Källa: CAN

24 23 Andelen elever i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 samt andelen mönstrande som uppgett att de använt narkotika de senaste 30 dagarna. (I skolundersökningen endast cannabis 1986–1997.) 1971–2011. Procent Källa: CAN

25 24 Andelen 16–84-åringar som någon gång prövat cannabis, efter kön och ålder Procent Källa: Statens folkhälsoinstitut

26 25 Uppskattat antal personer med tungt missbruk 1979–1998 samt uppskattat antal personer med problematiskt missbruk 1998–2004 respektive 2007. Antal Källor: Olsson et al (2001), Socialstyrelsen (2006) och Statens folkhälsoinstitut (2010)

27 26 Utvecklingen av antalet narkotikabeslag (tull och polis), antalet personer misstänkta för narkotikabrott, antalet vårdade med narkotikarelaterad diagnos samt antalet narkotikarelaterade dödsfall, per invånare. 1987–2010. Index 1987=100. Index Källor: Rikspolisstyrelsen, Tullverket, Brå och Socialstyrelsen, EpC

28 27 Andelen personer under 30 år misstänkta för narkotikabrott, vårdade i slutenvård med narkotikarelaterad diagnos respektive avlidna i narkotikarelaterade dödsfall. 1987–2010. Källa: Socialstyrelsen och Brå

29 28 Andelen per invånare 15 år och äldre i icke-storstadslän som misstänkts för narkotikasmuggling, narkotikabrott NSL, vårdats respektive avlidit med narkotikarelaterad diagnos samt hiv-smittats vid intravenöst missbruk. 1987–2010. Procent Källor: Brå, Smittskyddsinstitutet och Socialstyrelsen

30 29 Antal slutenvårdstillfällen, antal vårdade personer och antal personer vårdade för första gången sedan 1987 i slutenvård med narkotikarelaterad bi- eller huvuddiagnos. 1987–2010. Antal Källa: Socialstyrelsen, EpC

31 30 Antal kliniskt anmälda fall av hepatit C-positiva per intravenöst missbruk respektive andra/okända smittvägar. 1990–2010. Antal Källa: Smittskyddsinstitutet, Epidemiologiska enheten

32 31 Antal narkotikarelaterade dödsfall fördelat på åldersgrupper (underliggande eller bidragande dödsorsaker). 1969–2010. Antal Källa: Socialstyrelsen, EpC

33 32 Andelen 15–16-åriga elever i olika länder som någon gång prövat narkotika. 1995–2007. Källa: CAN

34 33 Andelen elever i gymnasiets årskurs 2, andelen mönstrande samt andelen amerikanska 12th grade elever som uppgett att de någon gång prövat narkotika. 1975–2011. Procent Källa: CAN och SAMHSA

35 34 Andelen elever i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 som uppgett att de sniffat någon gång. 1971–2011. Procent Källa: CAN

36 35 Andelen 15–16-åriga elever i olika länder som sniffat någon gång. 1995–2007. Källa: CAN

37 36 Antal beslag av dopningspreparat av tull och polis samt antal lagföringsbeslut för dopningsbrott. 1993–2010. Källor: Rikspolisstyrelsen, Tullverket och Brå

38 37 Andelen personer misstänkta för brott mot lagen om förbud av vissa dopningsmedel, fördelat efter ålder. 1993–2010. Procent Källa: Brottsförebyggande rådet

39 38 Erfarenhet av anabola steroider bland elever i USA i 10th och 12th grade. 1991–2011. Procent Källa: Johnston et al (2011)

40 39 Försäljningen av cigaretter (st) respektive andra tobaksvaror för rökning (cigarrer/cigariller och röktobak) och snus i gram per person 15 år och äldre. 1970–2010. Antal/gram Källor: Swedish Match

41 Skattning av den totala registrerade och oregistrerade cigarettkonsumtionen i antal miljoner cigaretter 2003–2010, samt andel av den totala cigarettkonsumtionen 2010. 40 Legalt försålda Resandeinförda Smuggel Privatimporterade Totalt Antal Källa: Axelsson Sohlberg och Ramstedt (2009)

42 Andelen elever i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 som uppgett att de röker dagligen/nästan dagligen. 1983–2011. 41 Procent Källa: CAN

43 42 Andelen dagligrökare i befolkningen (16–84 år) fördelad på kön. 1980–2010. Procent Källa: Statistiska Centralbyrån

44 43 Andelen dagligrökare i befolkningen (16–84 år), fördelad på ålder –2011. Procent Källa: Statens folkhälsoinstitut

45 44 Andel dagligrökare i befolkningen (16–84 år), fördelad på utbildning. 2004–2010. Procent Källa: Statens folkhälsoinstitut

46 45 Antal döda i lungcancer per invånare och år. Åldersstandardiserat. 1955–2010. Antal per Källa: Socialstyrelsen

47 46 Andelen 15–16-åriga elever i olika länder som rökt cigaretter de senaste 30 dagarna. 1995–2007. Källa: CAN


Ladda ner ppt "Drogutvecklingen i Sverige 2011"

Liknande presentationer


Google-annonser