Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gender budgeting  Defintion enligt Europaparlamentet ”gender budgeting är tillämpningen om principen om jämställdhetsintegrering i budgetförfarandet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gender budgeting  Defintion enligt Europaparlamentet ”gender budgeting är tillämpningen om principen om jämställdhetsintegrering i budgetförfarandet."— Presentationens avskrift:

1 Gender budgeting  Defintion enligt Europaparlamentet ”gender budgeting är tillämpningen om principen om jämställdhetsintegrering i budgetförfarandet. Detta innebär en utvärdering av budgetpolitikens genuseffekter och en integrering av genusperspektivet på alla nivåer i budgetförfarandet, samt en restrukturering av inkomster och utgifter för att främja jämställdhet”.

2 Vad har vi gjort?  Deltagit i projekt kring budgetarbete med jämställdhetsperspektiv år 2012  Analys av egna verksamheten  Diabetes, analys av 2011 års resultat  Stroke, analys av 2010 års resultat  Hjärtsjukvård, analys av 2010 och 2011 års resultat

3 Diabetes  283 män (62%) och 175 kvinnor (38%) fanns 2011 i nationella diabetesregistret för Karlskoga lasarett.  Inga skillnader mellan män och kvinnor avseende behandling med insulin, tabletter etc.  14 % av männen och 15 % av kvinnorna var rökare.  Hög andel patienter med diabetes typ 2 jämfört med motsvarande enheter i riket

4 Diabetes  283 män var på 400 besök hos diabetessköterska, det blir 0,7 besök per man och år.  175 kvinnor var på 285 besök hos diabetessköterska, det blir 0,6 besök per kvinna och år.  Ett besök hos diabetessköterska kostar 1300 kronor

5 Hjärtsjukvård  Fler män än kvinnor har både 2010 och 2011 betydligt högre andel av riskfaktorerna rökning, tidigare genomgången hjärtinfarkt och tidigare genomgången PCI.  Kvinnorna har något högre andel av riskfaktorerna hypertoni och diabetes.  Fler män än kvinnor behandlades med PCI både 2010 och 2011.  Medelkostnaden för vården vid hjärtinfarkt var högre för kvinnor än män både 2010 och 2011.

6 Stroke  Nyupptäckt eller tidigare diabetes var vanligare hos kvinnor vid insjuknandet  Fler kvinnor än män hade förmaksflimmer vid insjuknandet, dock behandlades fler män än kvinnor med blodförtunnande läkemedel, Waran.  Fler kvinnor var rökare vid vårdtillfället, framförallt i den äldre åldersgruppen  Kvinnor upplevde mer känsla av nedstämdhet. Män fick oftare medicinsk behandling för nedstämdhet.


Ladda ner ppt "Gender budgeting  Defintion enligt Europaparlamentet ”gender budgeting är tillämpningen om principen om jämställdhetsintegrering i budgetförfarandet."

Liknande presentationer


Google-annonser