Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Annika Ljungwald Kerstin Granlund

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Annika Ljungwald Kerstin Granlund"— Presentationens avskrift:

1 Annika Ljungwald Kerstin Granlund
Hyperlipidemi Annika Ljungwald Kerstin Granlund

2 Fall Man 58 år. BMI 30. Hypertoni. Nedsatt glukostolerans. Rökare. Far dog i hjärtinfarkt 60 år. S-kolesterol: 5,5. LDL: 3,5. Kvinna 70 år, tidigare frisk. Släktingar med hyperlipidemi. Önskar kontrollera sina blodfetter. S-kolesterol: 7,7 LDL: 4,5. Man 75 år. Claudicatio intermittens. Diabetes typ II. S-kolesterol: 4,8. LDL: 3,0

3 Bakgrund - cirka 70% av svenska män och kvinnor i åldrarna 30–50 år - 90% av män och 95% av kvinnor vid års ålder Lipidrubbningar är mycket vanliga i populationer med en västerländsk livsstil.

4 Definitioner Hyperkolesterolemi: >5 mmol/L, LDL>3
Hypertriglyceridemi: >2 mmol/L Lågt HDL: <1,0 män, <1,3 kvinnor Kombinerad hyperlipidemi.

5 Ärftliga former Familjär kombinerad hyperlipidemi. Både kolesterol och TG är förhöjda.   Familjär hyperkolesterolemi. Hjärtinfarkt i genomsnitt vid 45 åå hos män, 55 åå kvinnor. Xantom, xantelasmer. Det finns flera ärftliga former av blodfettrubbningar. Familjär komb hyperlipidemi: 1/250 Dessa sjukdomar nedärvs autosomalt dominant, varför det är av största vikt att finna anlagsbärande släktingar och behandla dessa. I många fall av hyperkolesterolemi och kombinerad hyperlipidemi är flera gener inblandade och de ärvs sålunda polygent. Xantom: gula upphöjningar i hud och senor innehållande kolesterol. Xantelasmer: xantom runt ögon eller i ansiktet.

6 Sekundär hyperlipidemi
Diabetes mellitus Övervikt Nefrotiskt syndrom Njursvikt Hypotyreos Kolestatisk leversjukdom Alkoholmissbruk Kortisonbehandling

7 Basal utredning S-kolesterol, S-HDL, S-LDL, S-triglycerider (f), Apo A1, Apo B, LDL/HDL-kvot fB-glukos TSH, T4 S-kreatinin P-albumin Leverstatus LDL/HDL kvot för riskvärdering: Kvot <0,6 kvinnor, <0,7 män. <0,5 mycket liten risk för hjärtkärlsjukdom. Apo A1 speglar HDL, Apo B speglar LDL. Alternativ för riskvärdering.

8 Vilka ska behandlas? Högriskindivider
Primärprevention till fö friska S-kolesterol >8 Höga triglycerider och lågt HDL: riskindikator Stärker behandlingsindikation Behandling indicerad upp till 80 års ålder.

9 Högriskindivider Manifest hjärtkärlsjukdom
Diabetes mellitus typ 1 och typ 2 Hereditet: Hjärtkärlsjukdom föräldrar, syskon, barn < 65 åå Kronisk njursjukdom Flertal riskfaktorer, SCORE > 5% Hjärtinfarkt, angina, claudicatio, stroke, TIA, carotisstenos.

10

11 Målvärden Högrisk: S-kolesterol <4,5 mmol/L LDL<2,5 mmol/L
HDL >1,0/1,3 män/kvinnor Triglycerider < 2 mmol/L Övriga: S-kolesterol <5 mmol/L LDL < 3 mmol/L

12 Behandling Sekundärprevention: läkemedelsbehanling
Övriga: Kost och motion. Sluta röka. Utvärdering efter 3-6 månader. Kost: mindre mängd mättat fett + totalt fett, snacks, kaffebröd, godis, läst. Mer grönsaker och rotfrukter, fisk, magert kött, nötter. Motion: FYSS: lågintensiv träning, promenader, cykling, simning. 30 minuter mer än tidigare.

13 Läkemedel Statiner: 30 % minskad risk för allvarlig kardiovaskulär händelse. Mest effekt på LDL. Nackdelar: biverkningar. Ges ej till pat med leversjukdom. Fibrater: Sänker triglycerider och HDL. Nackdelar: GI-biverkningar. Statiner: Hämmar nyckelenzymet i kolesterolsyntesen. Muskelvärk. Resiner: Gallsyrabindare, förlorar kolesterol i feces. Nikotinsyrapreparat: Hämmar triglyceridsyntesen. Krävs kontroller av blodsocker, urat och leverprover. Fibrater: Oklart hur det funkar. Ezetimib: Blockerar kolesterolupptag i tarmen.

14 Läkemedel Nikotinsyrapreparat: Sänker främst triglycerider. Nackdelar: initial flush, dyspepsi, klåda Resiner: Kan kombineras med statiner för att nå behmål. Sänker LDL. HDL stiger. Nackdelar: förstoppning, illamående, öka S-triglycerider Ezetimib: Kan kombineras med statiner. Sänker LDL. Studier pågår.

15 Uppföljning Kontroll av leverprover och lipider efter 2 månaders insatt beh samt efter dosökning. Vid uppnådda beh-mål: 1 gång/år

16 Källor Läkemedelsboken
Allmänmedicin Steinar Hunskår, Birgitta Hovelius Vårdprogram hyperlipidemi


Ladda ner ppt "Annika Ljungwald Kerstin Granlund"

Liknande presentationer


Google-annonser