Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ACE-hämmare/arb och nurfunktion

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ACE-hämmare/arb och nurfunktion"— Presentationens avskrift:

1 ACE-hämmare/arb och nurfunktion
Per Magnusson ordf i läkemedelskommittén mars 2014

2 Reversibel försämring av njurfunktionen
ACE-hämmare och ARB: Reversibel försämring av njurfunktionen Kreatinin stiger ofta  acceptera max 30-(50%) Kraftigt nedsatt njurfunktion (GFR < 30 mL/min)  låga initiala doser, långsam upptrappning Följ njurfunktion och elektrolyter (kalium) Läkemedelskommittén

3 När ska ACE-hämmare/ARB ges vid njurfunktionsnedsättning?
Patienter med eGFR 30 – 60 ml/min/1,73m2 Samtidig diabetes: vid mikroalbuminuri (UAKkvot > 3,4 mg/mmol) även utan hypertoni Ej samtidig diabetes: Vid albuminuri (UAKkvot >30mg/mmol) och hypertoni Vid albuminuri (UAKkvot >70 mg/mmol) även utan hypertoni Cronic kidney disease. NICE clinical guideline 73 sept 2008

4 När ska ACE-hämmare/ARB ges vid njurfunktionsnedsättning?
Titrera till högsta tolererade terapeutiska dos Följ s-kalium: Inled inte om s-K > 5 mmol/l Åtgärda andra faktorer (t.ex. läkemedel) som höjer s-K Kontrollera s-K 1-2 veckor efter insättning Sätt ut ACE-hämmare om s-K > 6 mmol/l och andra orsaker uteslutits Följ eGFR: Kontrollera 1-2 veckor efter insättning/dosökning Om eGFR sjunker > 25 % och andra orsaker uteslutits (t.ex. NSAID): sänk dosen eller sätt ut. Chronic kidney disease. NICE clinical guideline 73 sept 2008


Ladda ner ppt "ACE-hämmare/arb och nurfunktion"

Liknande presentationer


Google-annonser