Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Preventiv nefrologi i samband med vårdprogrammet för

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Preventiv nefrologi i samband med vårdprogrammet för"— Presentationens avskrift:

1 Preventiv nefrologi i samband med vårdprogrammet för tidig upptäckt och initial utredning av kronisk njursjukdom Njur- och Transplantationskliniken i Lund Skånes universitetssjukhus

2 CKD i Skåne eGFR CKD stadium Prevalens >90 1 27 000 60 - 89 2
(ml/min/1.73m2 CKD stadium Prevalens >90 1 27 000 2 3 40 000 4 1500 < 15 5 total Och översätter %talen till siffror för Skåne, Hallan et al, JASN17: , 2006

3 Kardiovaskulär mortalitet utifrån GFR
Vi funderar lite kring dessa siffror jämfört med en del vanliga cancerdiagnoser Hallan SI, et al, BMJ, 2006.

4 5 års överlevnaden vid GFR 45 – 60: 85 %
Kardiovaskulär mortalitet utifrån GFR GFR30-44 GFR<30 Vi funderar lite kring dessa siffror jämfört med en del vanliga cancerdiagnoser Hallan SI, et al, BMJ, 2006.

5 Andel pat som behöver undersökas för att hitta en pat med CKD 3-5
Här frågar Cecilia om det verkligen lönar sig för henne att hålla på att screena pat som strömmar igenom hennes mottagning Hallan SI, et al, BMJ, 2006.

6 Andel pat som behöver undersökas för att hitta en pat med CKD 3-5
Var 5:e patient med diabetes eller hypertoni har CKD 3-5 Var 10:e ”frisk” person över 55 år har CKD 3-5 Andel pat som behöver undersökas för att hitta en pat med CKD 3-5 Dessa siffror får tala för sig själva Hallan SI, et al, BMJ, 2006.

7 Relativ GFR ml/min/1,73m2 Bra för att undersöka och följa njurfunktionen hos en person är normaliserad till en viss kroppsyta Är oberoende av patientens aktuella kroppsyta Går att jämföra njurfunktion med samma referensområde för män, kvinnor och barn Cecilia funderar över omman inte lika väl kan följa kreatinin och jag beskriver varför det är bra att använda relativ GFR

8 P-kreatinin beroende av muskelmassa, kön och ålder
Man, 90 kg: kreatinin 120: GFR = 70 ml/min/1,73m2 Kvinna, 50 kg: kreatinin 120: GFR = 35 ml/min/1,73m2

9 Förhållandet mellan P-kreatinin och GFR

10 U-Albumin/Kreatinin index
Ett mått på glomerulusskada Ger information om albuminförlust per filtrerande glomerulär yta Markör för begynnande njurskada och allmän kärlsjuklighet Diabetes mellitus Hypertoni EN bild på vårdprogrammet igen, eftersom eGFR är färdigdiskuterat. Vi går över till U-Alb/Krea index

11 U-Albumin/Kreatinin index Provtagningsmetod
Stickprov på första morgonurin Ska ej tas vid UVI eller feber Makroskopisk hematuri kan ge falskt höga värden Biologiska substanser (glukos, Bence Jones protein mm) påverkar ej Läkemedel påverkar ej Sedan går vi in på vårdprogrammet och visar att gränsen går vid 30g/mol

12 Absolut GFR ml/min Bra när man ska dosera läkemedel, som huvudsakligen utsöndras via njurarna Då behöver man vikt och längd Sedan tar Cecilia upp ett fall där medicinen utsöndras genom njurarna, kanske hellre än antibiotika digoxin, eller ACE hämmare eller NSAID

13 Naomi Clyne Docent, överläkare
mail: Njur- och Transplantationskliniken i Lund, Skånes universitets sjukhus.


Ladda ner ppt "Preventiv nefrologi i samband med vårdprogrammet för"

Liknande presentationer


Google-annonser