Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Haltbestämning av persistenta organiska miljöföroreningar i fisk

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Haltbestämning av persistenta organiska miljöföroreningar i fisk"— Presentationens avskrift:

1 Haltbestämning av persistenta organiska miljöföroreningar i fisk
Henrik Carlsson, MMK 2013

2 Kromatogram Efter injektion av prov på gaskromatograf fås ett s.k. kromatogram där de föreningar provet innehåller har separerats och ses som enskilda toppar. 19 18.5 18 17.5 17 16.5 16 15.5 15 14.5 14 13.5 13 12.5 12 11.5 11 9,500,000 9,000,000 8,500,000 8,000,000 7,500,000 7,000,000 6,500,000 6,000,000 5,500,000 5,000,000 4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 HCB CB-101 transnonaklor p,p'-DDE CB-118 p,p'-DDD CB-146 CB-153 CB-105 p,p'-DDT CB-138 CB-187 CB-183 CB-128 CB-156 CB-180 CB-170 CB-189 RT [min] µV krc-a4.DATA y-axeln visar signalstyrkan x-axeln visar den tid de olika föreningarna detekteras

3 Externstandard En lösning som innehåller kända mängder av de analyter vi vill titta på. CB-138 CB-153 DDE HCB m.fl... CB-189 Internstandard

4 Kromatogram från externstandard
1,300,000 19 18.5 18 17.5 17 16.5 16 15.5 15 14.5 14 13.5 13 12.5 12 11.5 11 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 a-HCH HCB B-HCH G-HCH CB-28 CB-52 CB-101 transnonaklor p,p'-DDE CB-118 p,p'-DDD CB-146 CB-153 CB-105 p,p'-DDT CB-138 CB-187 CB-183 CB-128 CB-156 CB-180 CB-199 CB-170 CB-189 RT [min] µV krc_a3.DATA 1,200,000 1,100,000 1,000,000 -100,000 -200,000

5 Identifiering av föreningar i prov genom jämförelse med externstandard (kvalitativ analys)
Matcha toppar genom att jämföra retentionstider i prov och externstandard.

6 Haltbestämning Haltbestämning benämns kvantifiering eller kvantitativ analys. Signalen för en viss förening är proportionell mot dess mängd i provet. För att utföra haltbestämningen ska vi återigen jämföra kromatogrammet för provet med det från externstandarden. Innan haltbestämningen kan göras måste två begrepp förklaras: Internstandard och Responsfaktor

7 Syftet med internstandarden
Internstandarden kompenserar för förluster av analyter i de olika stegen. Tillsats av IS 19 18.5 18 17.5 17 16.5 16 15.5 15 14.5 14 13.5 13 12.5 12 11.5 11 9,500,000 9,000,000 8,500,000 8,000,000 7,500,000 7,000,000 6,500,000 6,000,000 5,500,000 5,000,000 4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 HCB CB-101 transnonaklor p,p'-DDE CB-118 p,p'-DDD CB-146 CB-153 CB-105 p,p'-DDT CB-138 CB-187 CB-183 CB-128 CB-156 CB-180 CB-170 CB-189 RT [min] µV krc-a4.DATA Ingen uppreningsmetod är perfekt och efter varje steg kan vi förvänta oss förluster. Internstandarden beter sig på samma sätt som analyterna och förlusterna bör vara de samma. Vi vet hur mycket av internstandarden som fanns i provet från början. I haltbestämningen relaterar vi därför alla analyter till halten tillsatt internstandard.

8 Internstandarden i kromatogrammet

9 Responsfaktor Olika föreningar detekteras olika bra av detektorn i gaskromatografen, de har olika respons. Samma koncentration, olika respons. Kromatogram från externstandard. Måste kompensera för detta vid haltbestämningen. Beräkna responsfaktorer för varje enskild förening!

10 Beräknas från externstandarden enligt:
Beräkning av responsfaktor Beräknas från externstandarden enligt: ax = Arean av POM i standard ais = Arean av IS i standard mx = Koncentration av POM i standard (ng/ml) mis = Koncentration av IS i standard (ng/ml) fx = Responsfaktor Exempel (CB-138): fx= (ax x mis)/(mx x ais) = = (12674 µVxmin x 5 ng/ml)/(5 ng/ml x µVxmin) = = 0,77 Responsfaktorn för CB-138 är 0,77. Detta upprepas för samtliga identifierade föreningar i provet som ska haltbestämmas.

11 Haltbestämning av förening i prov
Ax = Arean av POM i prov Ais = Arean av IS i prov Mx = Mängd av POM i prov (ng) Mis = Mängd av IS i prov (ng) fx = Responsfaktor TIDIGARE BERÄKNAD! Exempel (CB-138): Mx = (Ax x Mis)/(fx x Ais) = = (91558 µVxmin x 4 ng)/(0,77 x µVxmin) = = 44 ng Halten CB-138 i vårt prov är 44 ng. Upprepa för varje förening som ska haltbestämmas!

12 Rapportering av resultat
När resultat rapporteras behöver man ofta relalatera mängden till något. I detta fall är det mest lämpligt att ge resultatet som mängden av föreningarna per milligram extraherat fett. I detta fall har vi 60 mg fett. Exempel: 44 ng/60 mg fett = 0,73 ng/mg fett Anges resultatet på detta sätt är det lättare att tolka siffrorna och jämföra med värden från andra studier.


Ladda ner ppt "Haltbestämning av persistenta organiska miljöföroreningar i fisk"

Liknande presentationer


Google-annonser