Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Intagsberäkning och biomonitoring

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Intagsberäkning och biomonitoring"— Presentationens avskrift:

1 Intagsberäkning och biomonitoring
Per Ola Darnerud, Marie Aune, Wulf Becker, Rickard Bjerselius, Anders Glynn, Ingalill Gadhasson, Elvy Netzel m fl vid Livsmedelsverket Ekonomiskt stöd från Naturvårdsverket

2 Kontaminationsvägar för miljökontaminater
Industriell/pesticid användning Yttre miljön Livsmedelsprod. djur Färdiga livsmedel

3 Exponering för POP via livsmedel
Livsmedel  POP-exponering  Andra källor Ex. dioxiner (PCDD-DF): Livsmedel 90-95% av total Vilka livsmedelsslag; spridning i intag; åldersberoende? (POP = persistent organic pollutants; organiska miljöföroreningar)

4 Metoder Kostundersökning - Riksmaten 1997-98
(n=1212 (60%); ålder 17-79; 7 dagarsregistrering; fiskenkät) Insamling av livsmedelsprover - Hos producenter o i livsmedelsbutiker - Kött, fisk, mejeriprodukter, ägg, fetter o oljor Analysis (GC-EC) Intagsberäkning

5 Dioxinintag från livsmedel - Sverige (pg/dag)

6 Frekvensdiagram över dioxinintag (total-TEQ; samtliga n=1195)

7 Frekvensdiagram över dioxintag (pg/kg b. w
Frekvensdiagram över dioxintag (pg/kg b.w./d); kvinnor < 40 år (n=272)

8 Dioxinintag från olika livsmedelskategorier (% av totalintag; medianbaserat)

9 Fiskintag fördelat på olika kategorier (%) (medianbaserat; övre stapeln=män)

10 Konsumtion av strömming för att komma upp till TMI för dioxiner
Strömming Pite skärgård: ca. 1,6 pg TEQ/g fisk mål/månad Strömming med gränsvärdeshalt (4 pg dioxin-TEQ/g, dvs. ca 7,4 pg total-TEQ/g fisk) - 5 mål/månad Strömming Västra Banken: ca. 33 pg TEQ/g fisk mål/månad Antag: 120 g fisk/portion, kroppsvikt 70 kg, total-TEQ

11 Åldersrelaterat dioxinintag (kroppsviktsbaserat)

12 Bröstmjölksstudier vid Livsmedelsverket
OCC-gravida ca 300 förstföderskor (Uppsala) Fortgående provtagning Uppsala - vartannat år (ca 30 mödrar) Regionala trender? (3-4 regioner, mödrar/region) Prover från enskilda mödrar, enbart förstföderskor, insamling av basdata, livsstil, kostmönster, även blod/hår-prover

13 POP-halter i bröstmjölk Uppsala 2000-01 (ng/g mjölkfett)

14 DD/DF-TEQ-halter i bröstmjölk, Uppsala (n=7-37)

15 Dioxinintag via bröstmjölk (total-TEQ, räknat på 1996-97 års prover)
Dioxinintag = 98 pg TEQ/kg bw/dag* Dvs. ca 50 ggr TDI! Men, TDI satt utifrån livslång exponering, amningstiden utgör ca 1/140 av hela livstiden Fortsatt rekommendation att amma! * Antag: Barnets vikt 5 kg, intag 0,7 l mjölk per dag, fettvikt i mjölk 3,7%, dioxinhalten i mjölk 18,9 pg TEQ/g fett

16 Miljögiftshalter i svensk bröstmjölk (sammanställd av SNV)

17 PBDE i bröstmjölk - tidsförlopp

18 Konklusioner Intaget av dioxiner via födan uppgår till 1,0-1,4 pg total-TEQ/kg kroppsvikt för vuxna För 12% av vuxna konsumenter (6% av kvinnor < 40år) beräknas intaget > 2 pg TEQ/kg kroppsvikt Dioxinintaget hos barn kan vara 2-3 ggr högre, per kg kroppsvikt, och för ammande barn (!) ggr högre Bröstmjölksanalyser av POP ger uppfattning om moderns kroppsbelastning, överföring till barnet, samt även fosterexp. Halter i bröstmjölk och intaget av de flesta POP har minskat från 70-talet och framåt; i framtiden?


Ladda ner ppt "Intagsberäkning och biomonitoring"

Liknande presentationer


Google-annonser