Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samband mellan kvalitativa variabler Sid

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samband mellan kvalitativa variabler Sid"— Presentationens avskrift:

1 Samband mellan kvalitativa variabler Sid 230-249
Kapitel 9 Samband mellan kvalitativa variabler Sid

2 Analys av frekvenstabeller: Chitvå-test
Krav Oberoende mellan grupper i tabellen max 20% av de förväntade frekvenserna är mindre än 5 alla förväntade frekvenser är större än 1 Nollhypotes H0: Det finns inga skillnader i frekvens mellan grupper Testvariabel Kritiska värden För Ha: Det finns skillnader i frekvens mellan grupper är kritiskt område till höger om

3 Exempel Tabellen nedan visar antalet arbetsolyckor med dödlig utgång mellan 2010 och 2014 i fyra olika branscher (från SCB.se) Finns det någon skillnad i dödlighet mellan de olika branscherna? (Vi kan tänka oss att vi har ett urval (tidpunkt ) och vill dra inferens till en population (alla tidpunkter innan och efter)) Genomför ett hypotestest på 5% signifikansnivå. Vilka antaganden behöver göras? Bransch Antal dödliga olyckor Jordbruk, fiske, skogsbruk 29 Tillverkningsindustri 35 Byggnadsindustri 38 Transport 28

4 Analys av korstabeller: Chitvå-test
En tabell som sammanfattar information om två (eller flera) variabler Krav Oberoende mellan celler i tabellen max 20% av de förväntade frekvenserna är mindre än 5 alla förväntade frekvenser är större än 1 Nollhypotes H0: Det finns inga skillnader i fördelning mellan grupper / det finns inget samband mellan variablerna Testvariabel Kritiska värden För Ha: Det finns skillnader i fördelning mellan grupper / det finns ett samband mellan variablerna är kritiskt område till höger om

5 Exempel Ett företag ville ta reda på hur kunder hör talas om nya produkter. Man frågade därför ett slumpmässigt urval av kunder som använt en ny produkt om hur de först hörde talas om den. Resultatet, uppdelat på ålder, ges i nedanstående korstabell. Testa, på 5% signifikansnivå, om det finns något samband mellan ålder och hur man hör talas om en ny produkt (källa). Vilka antaganden behöver göras?


Ladda ner ppt "Samband mellan kvalitativa variabler Sid"

Liknande presentationer


Google-annonser