Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DemoskopPanelen 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DemoskopPanelen 2013."— Presentationens avskrift:

1 DemoskopPanelen 2013

2 Bakgrund Riksrepresentativ databas med möjligheter till djuplodande analyser Rekrytering via Demoskops månatliga telefonomnibus Nio fullskaliga omgångar, den första 2002 Cirka intervjuer Intervjuer via Internet och postala enkäter Cirka frågor fördelade på olika områden Genomförs numera årligen

3 DemoskopPanelens kunder
Spanska staten

4 Både samhällsorienterat och kommersiellt
Väljarnas val - värderingsgruppernas uppfattningar i olika samhällsfrågor Underlag för parti- strategiskt arbete - djupgående analys av väljarna, arketypsbeskrivningar Ålder och åldrande - beskrivning förhållningssätt, hot och möjligheter med en åldrande befolkning Nyetablering på högteknologisk marknad - underlag för beslut om produktutformning, prissättning, distribution, marknads-kommunikation Svartarbete - omfattning, attityder, identifiering av kategorier med olika förhållningssätt Skogsindustrin - synsätt på skogsindustrierna kontra andra branscher Polisens arbete - erfarenheter av brott och polisens arbete över tiden Kartläggning av målgrupp för DR-aktiviteter - detaljerad beskrivning av potentiella köpare, underlag för kommunikation och erbjudande Attityder till klimatförändringarna - kartläggning av förhållningssätt och åtgärder Tjänstesektorn - myter och attityder, argumentation för tjänstesektorn som framtidens arbetsgivare Målgruppssegmentering - svenska konsumenters intresse för, konsumtion av och attityder till viner från ett specifikt land Livsåskådningsanalys - rättsmedvetande, religiositet, tolerans, frågor om liv och död etc. Entreprenörskap - attityder till företagande, barriärer för entreprenörskap Utveckling av detaljhandelskedja - konkurrentjämförelser, målgruppsbeskrivningar, kunderbjudande Näringslivsvärderingar - etablering av värderingsmodell utifrån synen på näringsliv och företagande

5 Följ en person genom 1 000 frågor
Demografi Hushåll Boende Ekonomi Utbildning Sysselsättning Värderingar Prioriteringar Intressen Känsloliv Samhörig-het Tolerans Attityder Varumärken Politik Skatter Miljö & klimat Förtroende för olika institutioner Livsstil Nätverk och kommunikation Mat och dryck Hälsa & väl-befinnande Medie-konsumtion Vanor Kundspecifika frågor

6 DemoskopPanelen för breda och fördjupade frågor
Perspektiv som berör allmänheten i stort, samhällsfrågor tjänster och produkter som nyttjas av många. Antalet intervjuer och mängden frågor ger stora statistiska analysmöjligheter, den slutgiltiga analysen och dock snarare av kvalitativ karaktär när mönster, samband och individer ska beskrivas. Breda frågor Om perspektiven och de under-liggande sambanden är många, skiftande och till del okända. I gränslandet mellan kvalitativ och kvantitativ analys Utforskande perspektiv Demoskop Panelen Ger möjligheter att identifiera och på djupet beskriva specifika målgrupper, belysa geografiska skillnader, etc. Om det finns behov av att på djupet förstå drivkrafter och orsakssammanhang. Segmentering och målgrupps- beskrivningar Komplexa sammanhang

7 Demoskops värderingskarta
Exempel Idealism Drömmarna 12% Stöttepelarna 21% Trendputtarna 10% Bevararna 4% Förändrings-benägenhet Trygghets-sökande Klättrarna 28% Lagomsson 24% Materialism

8 Värderingskarta – Partier
Exempel Idealism MP V KD S Förändrings-benägenhet Trygghets-sökande FP C M SD Materialism

9 Segmenteringsanalys Faktor Segment Sammanhang Kvalitet Design
Exempel Faktor Sammanhang Kvalitet Design Socialisers Experts Superficials Indifferents Passionates Segment Mycket viktigt Ganska viktigt Varken eller Ganska oviktigt

10 Svartarbete mindre accepterat
Skulle du kunna tänka dig att göra något av följande om du visste att du inte skulle få någon påföljd? % Ja troligen/absolut


Ladda ner ppt "DemoskopPanelen 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser