Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Workshop: Marknadsplan 10 september 2013 Lukas Åvall

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Workshop: Marknadsplan 10 september 2013 Lukas Åvall"— Presentationens avskrift:

1 Workshop: Marknadsplan 10 september 2013 Lukas Åvall

2 Agenda Marknadsöversikt Erbjudandet SWOT Produktens livscykel
Segmentering Konkurrentanalys Positionering Förpackning Prissättning Distribution Kommunikation Lansering Målsättningar

3 Marknadsöversikt Definiera marknaden: igår, idag och imorgon
Analysera förändringar i marknaden utifrån: Totalmarknad Lönsamhet Huvudaktörer Kostnader

4 Erbjudandet - produktdefinition
Beskriv produkten eller tjänsten som skall marknadsföras Hur beskriver du kundnyttan på en minut?! Beskriv inte vad som erbjuds utan vad det erbjudna gör för köparen

5 SWOT

6 Produktens livscykel

7 Segmentering “The process of splitting customers, or potential customers, in a market into different groups, or segments, within which customers share a similar level of interest in the same or comparable set of needs satisfied by a distinct marketing proposition”. tMSC, 1995

8 Konkurrentanalys Lista de främsta konkurrenterna utifrån styrkor och svagheter Placera in ditt eget ”erbjudande” i matrisen

9 Positionering ”Positionering”
Förklara din produkt/tjänst med ett statement som tydligt särskiljer produkten vis á vis konkurrenterna ”Kundlöfte” Förklara vad produkten/tjänsten gör för den tilltänkta kunden Exempel på positionerings-statement: “For upscale American families, Volvo is the family automobile that offers maximum safety”

10 Förpackning Beskriv den tilltänkta förpackningen
Motsvarar förpackningen själva produkten? Ger förpackningen en känsla av att ”lösa kundens problem”? Stimulerar förpackningen till köp? Syns förpackningen bland konkurrenterna? Fråga: Kan ett tjänsteerbjudande ha en fysisk förpackning?

11 Förpackning II

12 Prissättning Beskriv din prissättnings-strategi Motivera valt prisläge
Förklara prisstrukturen Introduktionspris? Finns det utrymme för prishöjningar på sikt? Motivera valt prisläge Motsvarar ditt pris kundens förväntningar?

13 Distribution Beskriv din distributionsstrategi från fabrik till kund
Definiera logistisk lösning Vilka försäljningskanaler skall väljas Ta fram målsättningar (%) per kanal

14 Kommunikationsstrategi I
Kommunikationsstrategi och argumentation Fiasko-definition Framgångs-definition Målgruppernas agendor

15 Kommunikationsstrategi II
Definiera den primära målgruppen Vad utmärker målgruppen (ålder, kön, demografi etc.)? Hur resonerar målgruppen? Var finner jag målgruppen? VEM skall jag tala till? HUR skall jag tala? VAD bör jag säga? VAR skall jag tala?

16 Marknadskommunikation

17 Marknadskommunikation
PR? Annonsering? Direktmarknadsföring? Sociala medier? Web? TV/Radio? Butikskommunikation? Events? Sampling? Ta fram en medieplan baserad på målgruppskoncentration, budskap och budget

18 Lanseringsstrategi Hur skall jag ta produkten/tjänsten till marknaden?
Vilka primära kanaler skall jag välja? Vilka kundsegment vill jag nå först? Får vissa kunder ”kosta” mer att nå? Kan jag ingå strategiska partnerskap för att nå ut? Vilken budget kan jag allokera?

19 Målsättningar Beskriv målsättningar år 1 Målsättningar år 2-5
Definiera kriterier för framgång/fiasko Lista de viktigaste framgångsfaktorerna

20 Källor Kotler, Marketing Management, 13th edition 2009
Porter, Competitive Strategy, 1980 Microsoft Office Templates, Marketing Plan,2010 Ries and Trout, Positioning: The Battle for your Mind, 1981 The Market Segmentation Company, 2010

21 VÅGA LÄMNA SKRIVBORDET & SÄLJ!


Ladda ner ppt "Workshop: Marknadsplan 10 september 2013 Lukas Åvall"

Liknande presentationer


Google-annonser