Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PA Consulting group ab.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PA Consulting group ab."— Presentationens avskrift:

1 PA Consulting group ab

2 Bakgrund Internationellt konsultföretag inom management, innovation och IT Grundades I London år 1984 Aktiva i 35 länder “Top of mind”

3 Extern analys - PESTMJ Politiska faktorer Ekonomiska faktorer
Positivt med politiska beslut Ekonomiska faktorer Inte speciellt känsliga för konjunkturer Sociokulturella faktorer Trender såsom decentralisering/centralisering, globalisering eller standardisering. Teknologiska faktorer Positivt med förändring och utveckling inom teknologi Miljöfaktorer Erbjuder tjänster – ingen större material som förbrukas Juridiska faktorer Nya lagar – öppnar upp möjligheter för PA Consulting Group AB

4 Shared Services/ Sourcing
Marknadsmix – 7 P Produkt Hjälpa företag I förändringsprocesser Fyra tjänster – Strategy, Operating Models, Services/Sourcing och Program Management Services/Sourcing 40 % Strategy 10 % Program Management 2 % Övrigt 48 % IT perspective Business perspective Strategy Operating model Shared Services/ Sourcing Program Management

5 Forts. Marknadsmix – 7 P Fysiska bevis Pris Påverkan Plats Personal
Pris varierar från kund till kund Differentiera sig från konkurrenterna – håller höga priser Påverkan Aktiviteter i form av champagnekvällar, After Work, seminarier Artiklar i tidningar Sponsrar Årets Ledare Plats Kontorslokal på Norrmalmstorg i Stockholm Personal 60 stycken anställda Ekonomer och ingenjörer med högskoleexamen Processer 20-30 pågående uppdrag under samma period Fysiska bevis Anpassar sin klädsel efter kunden

6 Branschanalys – Porters five forces
Graden av rivalitet mellan konkurrenterna Konkurrens i det steget man tillhör God kundrelation – känner inte av konkurrens Hotet från nya aktörer Relativt litet hot Tar tid att arbeta sig uppåt i triangeln Hot från substitut Kunder slutar ta hjälp av konsulter Förhandlingskraften hos köpare Kunder byter sällan konsult Förhandlingskraften hos leverantörer Inte speciellt centralt med leverantörer för PA Consulting Group AB

7 SUP-analys Segmentering Urval Positionering Tre kundgrupper
Bank och finans: Nordea, SEB Offentliga sektorn: Arbetsförmedlingen, Trafikverket, Tullverket Övriga: Svenskt näringsliv, Statoil, Post Nord Kunder ska ha en omsättning på minst 10 mKr per år och kunna ha samarbete mellan 2-20 år. Urval Kundanpassad och differentierad marknadsföring Positionering Bra kvalité och goda kundrelationer trots otydliga tjänster

8 SWOT Styrkor Svagheter Möjligheter Hot Kompetens Bokslut veckovis
Bra och starkt ledarskap Goda relationer till sina kunder Brett kontaktnät Svagheter Relativt litet företag Spretiga tjänster Möjligheter Nya marknader Konjunkturer Nya lagar Ny teknik Hot ”Sno” personal Extremt låga konjunkturer Kunder använder sig av substitut Efter i utvecklingen

9 Mål och Målpåverkande faktorer
Mål till 2015 Öka omsättningen till 200 mKR Öka antalet anställda till 100 personer

10 Marknadsstrategi Tydliggöra tjänster
Anställa hälften nyutexaminerade studenter samt personer med 5-6 års erfarenhet. Utbilda nyexaminerade studenter

11 Marknadsmix – Centigo AB
Bakgrund Grundades år 2002 Ca. 170 st anställda Förändringsprojekt Produkt Business Wellness Juniorkonsultprogram Plats Huvudkontor i Stockholm och Malmö Internationellt Pris Satsar på felfria tjänster Påverkan Event

12 Shared Services/ Sourcing
Åtgärdsförslag Tydligare tjänster Enligt figur Ny fördelning av tjänsterna Strategy 10 % Operating Model 30 % Services/Sourcing Program Management IT perspective Business perspective Strategy Operating model Shared Services/ Sourcing Program Management

13 Forts. Åtgärdsförslag Anställa personal Hur ska vi nå dessa personer?
Nyexaminerade studenter Personer med 5-6 års erfarenhet Hur ska vi nå dessa personer? Kontakta konsulter personligen Nova100

14 Budget

15 Uppföljning Enkäter Intern undersökning


Ladda ner ppt "PA Consulting group ab."

Liknande presentationer


Google-annonser