Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Marknadskommunikation i praktiken

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Marknadskommunikation i praktiken"— Presentationens avskrift:

1 Marknadskommunikation i praktiken
Introduktion Gary Bergqvist Handledare: Gary Bergqvist och Johan Lindblom Gary Bergqvist

2 Marknadskommunikation i praktiken
Nu ska vi omsätta teorin i praktiken Fem schemalagda arbetstillfällen/ två uppdrag Introduktion 11 maj Möte med kunden, uppdrag 2 12 maj Handledning uppgift maj Presentation uppdrag 1 25 maj Handledning uppgift maj Slutseminarium uppdrag juni Gary Bergqvist

3 Marknadskommunikation i praktiken
Indelning i åtta grupper Ni är 39 studenter. Det innebär nio grupper med fyra i varje grupp och en grupp med tre personer. Gary Bergqvist

4 Marknadskommunikation i praktiken
Vad har ni lärt er från teoripassen? Det är dessa lärdomar som ska ligga till grund för ert praktiska arbete. Gary Bergqvist

5 Marknadskommunikation i praktiken
Det är företagets marknadschef som är ansvarig för marknadskommunikationen och som leder det arbetet - Strategiska frågor - Operativt arbete - Privat och offentlig sektor - Produkter och tjänster - B2C och B2B (business to consumer och Business to Business) Gary Bergqvist

6 Marknadskommunikation i praktiken
Uppdrag 1 Intervjua en marknadschef och berätta om mötet för de andra grupperna 1. Handledning 20 maj 2. Muntlig presentation den 25 maj 3. Skriftlig dokumentation ska lämnas samtidigt Gary Bergqvist

7 Marknadskommunikation i praktiken
Vad betyder marknadskommunikation? Att marknadskommunicera? Föra ut på marknaden > Göra känt för kunder Vad? Till vem? På vilken marknad? Hur/På vilket sätt? Budskap/Profil/Värderingar Gary Bergqvist

8 Marknadskommunikation i praktiken
Marknadsföring är en fråga för företagsledningen. Ska vi ha anställda måste vi kunna erbjuda sysselsättning. Vi måste producera! Ska vi producera en vara/tjänst måste vi kunna sälja varan/tjänsten Ska vi sälja något måste våra kunder vet att vi finns och vilka varor/tjänster vi erbjuder. ALLTSÅ: Det är viktigt att marknadsföra! Gary Bergqvist

9 Marknadskommunikation i praktiken
Marknadsföring ofta eftersatt Sköts ofta med vänster hand Skärs ned i spartider Vad händer då? Ännu mindre försäljning Konkurrenterna ser en chans att ta marknadsandelar. Gary Bergqvist

10 Marknadskommunikation i praktiken
Vad är en kommunikationsplan? När visioner och mål lagts fast omformuleras de i en strategi och konkretiseras i en kommunkationsplan Kommunikationsplanen ska stämma överens med företagets/organisationens marknads- och försäljningsplaner Gary Bergqvist

11 Marknadskommunikation i praktiken
Ett företag utan en marknadsplan är ett handikappat företag Den vägleder i stort som smått Möjlighet till uppföljning Kan användas för att vidareutveckla företaget och dess produkter/tjänster Används för att hitta nya marknader Kan användas för att hitta nya kundgrupper Gary Bergqvist

12 Marknadskommunikation i praktiken
En marknadsplan hjälper till att använda resurserna på bästa möjliga sätt. Budgeterade pengar Personal Tidigare erfarenheter Gary Bergqvist

13 Marknadskommunikation i praktiken
En marknadsplan ger Översikt Se hur olika aktiviteter kompletterar och stärker varandra Aldrig agera isolerat Skapa synergieffekter Ger insikt för olika avdelningar/affärsområden Gary Bergqvist

14 Marknadskommunikation i praktiken
Marknadsplanen kan ha varierad omfattning i företag Den kan omfatta en enda produkt eller en tjänst Den kan inbegripa en produktgrupp eller sortiment Den kan gälla ett helt affärsområde Eller hela företaget/koncernen/organisationen Gary Bergqvist

15 Marknadskommunikation i praktiken
Vad ska marknadsplanen innehålla? Först – vilken omfattning gäller det? (jmf förra sidan) Vad sysslar företaget/organisationen med? Verksamhetens art? Vilken röd tråd finns det att knyta an till? Hitta den! Gary Bergqvist

16 Marknadskommunikation i praktiken
Så här kan en planering se ut. Varje del hakar i varandra. Gör en situationsanalys (1) Positionering (2) Vilken är den strategiska inriktningen? (3) Vilka mål finns? (4) Gör en handlingsplan/Marknadsmix (5) Följ upp det du gjort (Uppföljning) (6) Gary Bergqvist

17 Marknadskommunikation i praktiken
(1) Situationsanalys: Syfte – att ge en totalbild av företagets/organisationens nuvarande läge Visar marknaden företaget/organisationen agerar på Analyserar marknaden Visar på konkurrenssituationen Omvärldsanalys, visar hot och möjligheter Gary Bergqvist

18 Marknadskommunikation i praktiken
(2) Positionering Förstå företagets situation på marknaden. Definiera framgångsfaktorer – svagheter och styrkor Gary Bergqvist

19 Marknadskommunikation i praktiken
(3) Strategisk inriktning Formulera företagets/organisationens affärsidé – eller kanske den behöver omprövas? Vad? Var? Till vem? Testa affärsidén mot dagsläget och position (företagets/organisationens situation på marknaden) Är förändringar nödvändiga? Varför? Vilka av dem? Gary Bergqvist

20 Marknadskommunikation i praktiken
(4) Målformulering Formulera en ambitionsnivå för den marknadsplan som tas fram – omfattning och tidsperiod Var konkret – kan vara svårt att mäta resultatet i annat fall Förankra målen i organisationen (det är med andra ord en ledningsfråga) Gary Bergqvist

21 Marknadskommunikation i praktiken
(5) Handlingsplan Dokumentera de marknadsföringsåtgärder som är nödvändiga för att förverkliga affärsidén med syftet att nå företagets mål Marknadsmixen – olika aktiviteter i kombination Resurseffektivitet Planen ska vara begriplig och lätt att följa Ansvarsförhållandet ska vara tydligt. Vem tar ansvar? Gary Bergqvist

22 Marknadskommunikation i praktiken
(6) Uppföljning, utvärdering, återkoppling Hur blev det? Som vi ville? Gjorde vi som vi hade planerat? Kan vi mäta de uppnådda målen? Har man kunnat visa att medarbetarnas engagemang och jobb spelat någon roll? Kan vi använda oss av resultatet i framtiden? Blev det en bra erfarenhetsbank? Gary Bergqvist

23 Marknadskommunikation i praktiken
Uppdrag 2 Hjälp Nattklubben Tempel i Karlstad med en marknadsplan Handledning 27 maj Inlämning skriftlig dokumentation 1 juni kl 12.00 Muntlig presentation den 3 juni Gary Bergqvist

24 Marknadskommunikation i praktiken
En marknadsplan för Tempel ska Innehålla följande: En situationsanalys, d v s en sammanfattning av dagsläget Resonemang kring positioneringen, framgångsfaktorer, svagheter och styrkor. Formulerad målsättning En handlingsplan som innehåller marknadsmix, aktivitetsplan, tidplan. Dokumentera också analyser, resonemang och slutsatser. Gary Bergqvist

25 Marknadskommunikation i praktiken
Marknadsmixen Produkt – Vilken? Hur ska den paketeras? Vilka mervärden ska uppnås? Pris – Finns det några rabatter, erbjudanden? Plats – Var ska vi synas? Vilka medier? Promotion – Kommunikation/reklam? Gary Bergqvist

26 Marknadskommunikation i praktiken
Budget Det handlar om att använda de resurser som finns. Gary Bergqvist


Ladda ner ppt "Marknadskommunikation i praktiken"

Liknande presentationer


Google-annonser