Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Budgetering innebär: Upprättande Genomförande Kontroll av budget.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Budgetering innebär: Upprättande Genomförande Kontroll av budget."— Presentationens avskrift:

1 Budgetering innebär: Upprättande Genomförande Kontroll av budget

2 Strategisk planering Vision Affärsidé Strategisk plan Budget
Nuläge Operativa planer

3 Budgeteringens syften
Traditionell indelning planering Strategisk analys Fastställa övergripande mål Budgeter på lång och kort sikt Omsätter abstrakta strategiska mål till konkreta planer samordning - samband mellan olika avdelningar, operationer - samband mellan planer, beslut och ekonomi kontroll och prestationsbedömning - vad skall t.ex. årets ökning i omsättning eller försäljningsbidrag jämföras med?

4 Annan (modernare) indelning:
Resursfördelning Delegering Åtagande Informationsspridning och inlärning Beteendepåverkan

5 Beteende påverkan - ”budgetspelet”:
få foten innanför dörren ”undvika” ett mycket dyrare alternativ vi måste vara up to date manipulera mål manipulera bokföringen manipulera operationerna

6 Budgeteringsmetoder Uppifrån-ned -fördelar? Nedifrån upp -fördelar? Iterativ metod Nollbasbudgetering -fördelar? Aktivitetsbaserad budgetering Budgetsikt Budget för ny produkt för hela dess produktlivslängd Budget för julfesten Fast budget Rörlig budget för olika sysselsättningsgrader Rullande budget

7 Budgeteringens roll varierar beroende på företagets situation:
I olika företag varierar: säkerheten med vilken man kan göra prognoser och behoven att göra beslut som låser företaget på lång sikt HÖG PROGNOSSÄKERHET LÅG PROGNOSSÄKERHET Utan långsiktiga låsningar kontroll parera (=anpassa sig) Långsiktigt låsande planera spekulera

8 Verksamhetens art och budgetering
Budgetering i handelsföretag Centrala aktiviteter Viktiga delbudgeter Viktiga nyckeltal Inköp Inköpsbudget Inköpsavd kostn/inköp Lev.skulder omloppshastghet Lagerhållning Lagerbudget Lagrets omoppshastighet Försäljning Försäljningsbudget Vinstmarginal Oms.ökning Administration Administrations- budget Adm.kostn / oms

9 Var skall man börja? Marknads- förings- budget Administra- Tionskostn.
Lager- budget Inköps- budget Försäljnings- budget Likviditets- budget Balans- budget Resultat- budget

10 Budgetering i tjänsteproducerande företag
Centrala aktiviteter Viktiga delbudgeter Viktiga nyckeltal Personal Personalkostnads- budget Kvaltetsmått? Oms /anställd Försäljning Försäljningsbudget Förs per anställd Förs per timme Administration Admin.kostnads budget

11 Budgetering i varuproducerande företag
Centrala aktiviteter Viktiga delbudgeter Viktiga nyckeltal Inköp Råvarulager Bearbetning Produkter i arbete Anläggningar Färdigvarulager Försäljning Administration

12 Tillverknings budget Försäljnings budget Inköps- budget Tillverkn.- kostnads budget Marknads- förings budget Lagerbudget Admin.kostn budget Investe- rings budget RESULTAT BUDGET LIKVIDITETS- BUDGET BALANS- BUDGET

13 Budgetering i kunskapsföretag
Centrala aktiviteter Viktiga delbudgeter Viktiga nyckeltal Personalens tid personalbudget debiteringsgrad Kunskap skolningsbudget personal-omsättning Försäljning

14 Försäljningsbudgeten
Produkt A Produkt B Region Esbo Region Helsingfors Region Vanda Kundgrupp X Kundgrupp Y Försäljningsbudget

15 Beaktas i försäljningsbudgeten
Prisutvecklingen på produkten Kundernas framgång och ekonomi Nuvarande interna processer och kapacitet Gjorda strategibeslut och vidtagna åtgärder Val av kunder Val av marknader Nya produkter Kreditvillkor

16 Mängderna i försäljningsbudgeten kan budgeteras genom
prognoser om försäljningen till varje nuvarande kund eller kundgrupp + försäljning till nya kunder som vi tror att kommer till avdrag för försäljning till kunder som vi tror att faller bort = budgeterad försäljning


Ladda ner ppt "Budgetering innebär: Upprättande Genomförande Kontroll av budget."

Liknande presentationer


Google-annonser