Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kapital Varför binder man kapital i företag

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kapital Varför binder man kapital i företag"— Presentationens avskrift:

1 Kapital Varför binder man kapital i företag
Kapital Varför binder man kapital i företag? Hur mycket kapital binds i företaget? Hur kan man begränsa kapitalbindningen?

2 Var finns kapitalet? AT EK OT S Lager - Ju större omsättning,
Transaktionslager Beställningssärkostnad – köp mycket åt gången Lagerhållningssärkostnad – köp lite åt gången Wilsonformeln, s 185 Lager - Ju större omsättning, desto större lager. - Genomsnitt? Ex s 181 AT EK Säkerhetslager Buffert Utjämningslager Säsong OT Kundfordringar - Storlek omsättning - Tid hos kund S - Hur förändra? - Genomsnittstid? - Ex s 179 - Hur förändra hög kapitalbindning? Likvida medel - Vad avses? - Fördelar med god? - Nackdelar? - Likviditetsgrad? Mått Kassa- och balanslikviditet

3 Måste vi ha kapital? Utbetalningar innan inbetalningar
anläggningskapital rörelsekapital att ”röra oss med” tills pengar flyter in visst behov alltid pga råvarulager PiA färdigvarulager kundfordringar = affärskapital

4 Måste vi ha kapital? behov av rörelsekapital
omsättningstillgångar - kortfristiga skulder = rörelsekap. Vi testar med ett exempel: Balansräkning Anläggn.tillg Eget kapital Omsättn.tillg Långa skulder 25 125 Korta skulder 50 125 Rörelsekap: = 25

5 Måste vi ha kapital? behov ökar/minskar ofta prop. med omsättning:
procentmetoden (pågående verksamhet) Utgångsläge Ökn. oms. +10% -10% Omsättning Omsättning Kundfordringar 25 Kundfordringar Varulager Varulager Lev.skulder Lev.skulder Rörelsekapital Rörelsekapital

6 Måste vi ha kapital? ”En metod för beräkning av kapitalbindning”
genomsnittsmetoden (ny verksamhet) utgår från antagna värden (BR) ”En metod för beräkning av kapitalbindning” … genomsnittsmetoden … under produktionsprocessen binds kapital leverantörer ”står för” en del av tiden viktigt att kunden betalar i tid…

7 Rörelsekapitalets storlek
Avgörande faktorer utbetalningarna per produktenhet ju större och ju tidigare de infaller desto större genomsnittlig kapitalbindning genomloppstiden ju längre tid, desto fler enheter hos oss och desto större kapitalbindning omsättningen rörelsekapitalets storlek är direkt kopplat till antal enheter som omsätts/tidsenhet

8 Rörelsekapitalets storlek
Vid beräkning av kapitalbehov förenklar vi utbetalningar, tider och omsättning snittvärden Beräkning i 5 steg: beräkna utbetalningarnas storlek/enhet beräkna ledtider (lagring, tillverkning, kredittid) kombinera ovanstående i diagram beräkna genomsnittlig kapitalbindning/enhet beräkna genomsnittlig kapitalbindning för alla


Ladda ner ppt "Kapital Varför binder man kapital i företag"

Liknande presentationer


Google-annonser