Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skatteverkets större insatser 2014

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skatteverkets större insatser 2014"— Presentationens avskrift:

1 Skatteverkets större insatser 2014
Presseminarium 19 februari 2014

2 Överblick Ingemar Hansson, generaldirektör

3 Skattefelet Skattefelet är skillnaden mellan den skatt som skulle ha fastställts om alla redovisat korrekt och den skatt som fastställs efter Skatteverkets kontroller Regeringsuppdrag att redovisa hur skattefelet utvecklats Flera indikatorer talar för att skattefelet minskat under perioden

4 Fortsatt minskat skattefusk
Demoskop: Skulle du kunna tänka dig att göra något av följande om du visste att du inte skulle få någon påföljd? %

5 Skattefusk och svartarbete
”Vårt företag är i stor utsträckning utsatt för konkurrens från företag inom branschen som skattefuskar”

6 Skatteverkets arbete Bemötande och förtroende
Information, förebyggande åtgärder och kontroll Syftet är att minska skattefelet Skatteverket identifierar problem och risker, och satsar särskilda resurser på områden med hög risk Insatser under 2014

7 Trender och risker Jan-Erik Bäckman, analyschef

8 Riskbilden för företag visar att det ofta blir fel i följande sammanhang:
Svårigheter att lämna rätt uppgifter i deklarationerna Brister i bokföringen Bristande betalningsförmåga (t.ex. restförda skatter och avgifter) Internationella transaktioner och gränsöverskridande handel Försäljning eller omstrukturering av företaget Privata kostnader och förmåner

9 Nya företag Anna Gärdin, områdesansvarig Företag

10 Nya företag 86 938 nya företag 2013 57 % enskilda firmor
39 % födda efter 1980

11 Vilka fel gör den nye företagaren?
Brister i bokföringen Felaktigt ifyllda blanketter Lämnar inte deklaration Felaktiga återbetalningar Privata kostnader

12 Satsning 2014 Nya insatsen Nya företag Tidigt i företagens livscykel
Företagare med liten (<1år) eller ingen erfarenhet

13 Rätt från början

14 Skydd av skattebasen mot internationellt skattefusk
Margareta Nyström, verksamhetsutvecklare

15 Varför är internationellt samarbete viktigt?
Skattebrott och skattefusk Brist på öppenhet och informationsutbyte Brist på samarbete

16 Sverige Utomlands Kontokort
Bolag Panama Bolag Belize Bolag Gibraltar Bolag Hongkong Schweiz

17 Använda informations-
Webbinformation Media Använda informations- utbytes- avtalen Utredningar Samverkan Självrättelser 17

18 Självrättelser Resultat 2013 Schweiz 47 % Luxemburg 20 %
fördubbling mot 2012 personer har inkommit med självrättelser höjning av skatt med totalt drygt miljoner kronor Schweiz 47 % Luxemburg 20 % Fler med komplicerade strukturer

19 Åtgärder under 2014 Vi ska fokusera ytterligare på
internprissättningsfrågor utreda internationellt skattefusk med lågskatteländer och skatteparadis informationsutbyte och att aktivt använda information från andra länder Utvidga det nordiska samarbetet

20 Rot och rut Cajsa Toresten, verksamhetsutvecklare

21 Rot och rut i siffror Populär reform – över 1,3 miljoner personer använde sig av reformen under förra året Totalt gjordes närmare 4 miljoner köp Under 2013 betalades det ut över 17,5 miljarder kronor i skattereduktion för rot- och rutarbete Ökning för både rot och rut jämfört med året innan rot ökade 3 procent rut ökade nästan 16 procent

22 Allmänt om rot- och rutkontroll
Kontroll före utbetalning (förkontroll) Kontroll efter utbetalning (efterkontroll)

23 Felaktigheter inom rot och rut
Utförare och köpare är väldigt noggranna med att lämna in rättelser när det blivit fel men ibland uppstår fel ändå Utförarnas ansvar Köparnas ansvar

24 Utökad kontroll under 2014 på:
Värmepumpar Bostadsrättsföreningar Läxhjälp

25 Paus i webbsändningen Sändningen beräknas starta igen kl. 10:30

26 Kassaregister – torg- och marknadshandel
Conny Svensson, rikssamordnare Kontanthandel

27 Krav på kassaregister för torg- och marknadshandeln
Från den 1 januari 2014 finns krav på att använda kassaregister för torg- och marknadshandeln En utvidgad möjlighet finns för Skatteverket att i enskilda fall besluta om undantag som gäller kassaregister Utvidgningen innebär att undantag kan ges i situationer då kravet på kassaregister kan anses oskäligt

28 Krav att använda kassaregister sedan 2010
2010 infördes krav på kassaregister inom kontanthandeln gäller försäljning av varor och tjänster i stort gränsbelopp kronor inkl. moms följande omfattas inte: allmännyttiga ideella organisationer, taxi, distans- och hemförsäljning, varuautomater, automatspel enligt lotterilagen Skatteverket har möjlighet att medge undantag Syftar till schysst konkurrens på lika villkor inom kontanthandeln!

29 Vad följer med kravet? Företag som säljer varor eller tjänster mot kontantbetalning eller kortbetalning ska ha ett certifierat kassaregister Kunden ska alltid erbjudas kvitto Skatteverket kan genomföra oannonserad tillsyn och kontroll Kontrollavgifter

30 Vad har hänt sedan lagen infördes 2010?
tillsynsbesök samt kontrollbesök av företag med kassaregister 20 % av kontrollerade företag påfördes kontrollavgifter 2013 Skatteverket lämnade en effektutvärdering 2013: Krav på kassaregister (Rapport 2013:2) tydliga indikationer på minskat skatteundandragande bestående effekt på åtminstone 3 mdkr/år i ökade skatteintäkter tydligt stöd för kassaregisterkravet och kontroller i branscherna

31 Särskilt fokus under 2014 Skatteverket kommer under 2014 ägna särskilt fokus på tillsyn och kontroll av torg- och marknadshandeln Utöver torg- och marknadshandeln omfattas även följande verksamheter av kravet att använda kassaregister från 1 januari 2014: mässor festivaler utförsäljningar övrig tillfällig försäljning

32 Utökad möjlighet till undantag i enskilda fall
Undantag då ett företag kan säkerställa att behovet av tillförlitligt underlag kan tillgodoses på annat sätt Skatteverket kommer inte att lämna allmänt råd om vad som avses med att en viss skyldighet är oskälig det är inte möjligt för Skatteverket att kunna förutse vad enskilda företag kan åberopa för omständigheter som kan utgöra grund för undantag

33 Uppdrag från regeringen under 2014
I dagsläget omfattas inte utländska företag som är undantagna från beskattning enligt inkomstskattelagen av krav på att använda kassaregister (företag som saknar fast driftställe i Sverige) Skatteverkets promemoria 1 mars 2012 (Fi2012/1100): förslag från Skatteverkets sida att även utländska företag omfattas Under 2014 genomför Skattverket en fördjupad analys redovisas senast december 2014

34 Grov ekonomisk och organiserad brottslighet
Pia Bergman, rikssamordnare Grov ekonomisk brottslighet

35 Andel som upplever att de är utsatta för konkurrens från skattefusk i olika branscher
Förbättringar mellan 2007 och 2013 för alla branscher utom transport

36 Konkurrens på schyssta villkor
Särskilt fokus på transportnäringen Vilka företag agerar på marknaden? Vilka upplägg är vanligast? Utökad kontroll Särskild kartläggning

37 Varför finns falska kontrolluppgifter?
Överskjutande skatt tillbaka Pensionsgrundande inkomst Bedrägerier mot andra myndigheter Förklaring till levnadsstandard Bedrägerier mot kreditinstitut Bedrägerier mot enskilda och företag Döljande av svart arbetskraft


Ladda ner ppt "Skatteverkets större insatser 2014"

Liknande presentationer


Google-annonser