Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN"— Presentationens avskrift:

1 BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN
UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE PROFESSIONELL MARKNAD 200 intervjuer med beställare, byggentreprenörer, hantverksföretag och installatörer MAJ 2006

2 UTGÅNGSPUNKTER Att belysa förutsättningar för att motverka svartarbete Att bedöma effekter av förslag till åtgärdspaket från byggarbetsgivarna

3 Bas: 200 beställare/entreprenörer Källa: Industrifakta AB
Vilket är det största hindret för att ni ska upptäcka användning av svart arbetskraft? Andel av svar, procent Förekommer inhyrning av arbetskraft från bemanningsföretag 30% Vet inte hos vem de som utför arbetet är anställda 30% Svårt att kontrollera entreprenörers inbetalningar av skatt och avgifter 28% Bas: 200 beställare/entreprenörer Källa: Industrifakta AB

4 Bas: 200 beställare/entreprenörer Källa: Industrifakta AB
Vilken service vill man ha från Skatteverket för att kunna kontrollera? Andel av svar, procent Information på Internet om obetalda skatter 59% Telefonservice för snabba svar på frågor om leverantörer 30% Möjlighet att kontrollera var person är anställd 26% Bas: 200 beställare/entreprenörer Källa: Industrifakta AB

5 Önskemål om annan service från Skatteverket
Enkelhet vid kontroller Checklista på Internet Möjlighet ställa frågor via e-post

6 Bas: 200 beställare/entreprenörer Källa: Industrifakta AB
De intervjuades förslag till åtgärder Kategorier som förekommer med störst frekvens Lägre skatter och avgifter för att göra svart arbete mindre lönsamt Lätt att identifiera alla personer på byggplatsen Ökad samverkan mellan byggbranschens aktörer, beställare och myndigheter Bas: 200 beställare/entreprenörer Källa: Industrifakta AB

7 Vem anser du har det största ansvaret för att hindra användning av svart arbetskraft? Andel av intervjuade

8 Hur effektiva tror du att följande åtgärder mot svartarbete skulle vara på en tiogradig skala ? Samtliga intervjuade, bas 200 företag

9 SLUTSATSER För långsiktigt uthålliga resultat krävs kontinuerligt och djupgående samarbete mellan alla aktörer inkl. Skatteverket och myndigheter

10 SLUTSATSER Obetalda avgifter/skatter och var en person är anställd mest önskvärd information

11 SLUTSATSER Byggentreprenör och beställare har
störst ansvar att hindra användning av svart arbetskraft

12 SLUTSATSER Sänkta avgifter och skatter skulle motverka svartarbete

13 SLUTSATSER Föreslagna åtgärder bedöms ge god effekt mot svartarbete

14 SLUTSATSER Tydlig identifiering av personer på arbetsplatsen viktigaste åtgärd


Ladda ner ppt "BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN"

Liknande presentationer


Google-annonser