Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En bransch med många ansikten….

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En bransch med många ansikten…."— Presentationens avskrift:

1 En bransch med många ansikten….

2 …i ständig utveckling…
Äta & Dricka Fika Kompletteringshandla Godissugen Tanka bilen Släcka törsten Spela Ta en uppfräschare

3 Kundstudie Fördjupad kunskap om vad som driver kundtrafik , lojalitet och merköp inom olika segment av SVH Diskussionsunderlag

4 Intervjuer med branschen 2012 - Hinder i dag, möjligheter imorgon
Brist på konsument- och shopperinsikter Bättre kunskap om vad som driver kundtrafik och merköp inom olika segment av SVH Dålig anpassning till SVH av produkter och förpackningar Suboptimering och prisfokus i stället för kategorifokus Begränsat informationsutbyte

5 Brist på konsument- och shopperinsikter
Generellt låg kunskap om vad som driver kundtrafik och merköp i SVH Ingen gemensam målbild Leverantörer och handel borde samverka för att öka tillväxten i SVH i stället för att bara driva sina kortsiktiga intressen Kunskap om kundens kund – möjlighet att göra något branschgemensamt Kammarna som kommer hit har inga mandat och deras marknadsavdelningar bakom vet inte hur det fungerar Vi kommer inte in riktigt i dialogen. Vi måste komma med bra insikter själva för att bli delaktiga Vi har järnkoll på våra konsumenter. Om man kan matcha det med kundernas insikter… Vi har en enorm tillgång till shopperstudier från hela världen. Utmaningen är kommunikationen inte tillgången på info

6 Marknad och konkurrens
UTGÅNGSPUNKT I KEDJANS ROLL PÅ MARKNADEN Marknad och konkurrens

7 Shopping missions ur ett dagligvaru - perspektiv
Konsument Unga singlar Unga par Barnfamilj Äldre m utflugna barn Köptillfälle Storhandla Handla för 1-2 dagar Kompletteringshandla Direktkonsumtion Stormarknad Supermarket Lågpris Närbutik Servicebutik Butiksval

8 Köptillfälle per format
Storhandla Handla för 1-2 dagar Kompletteringshandla Direktkonsumtion Stormarknad 70% 20% 6% 3% = 100% Supermarket 31% 43% 22% 4% = 100% Lågpris 50% 38% 10% 2% = 100% Närbutik 12% 50% 34% 4% = 100% Servicebutik 0% 8% 5% 88% = 100%

9 Konsumentbaserad segmentering av Servicehandeln
Trafikbutiker Kiosker Minilivs Spel & Tobak Etc Fast Food

10 Skaffa insikter ur ett servicehandels-perspektiv
Att förstå och möta kundens behov och beteende i olika köptillfällen maximerar försäljningen: Ökad kundtrafik Högre snittköp Behov Köp- tillfälle Konsumtions- tillfälle

11 Vem ? Vad ? Varför? När ? Var ? Hur ?

12 Projektupplägg - förslag
FÖRSTUDIE Syfte: Att få underlag till en relevant frågeguide i den kvalitativa studien Genomförande: Intervjuer med utvalda kedjor och leverantörer: För att samla in frågeställningar Och fånga upp befintliga insikter Kundintervjuer på plats i ett urval av butiker: Vad är anledningen till ditt besök i den här butiken i dag? Varför valde du just den här butiken? KVALITATIV STUDIE Syfte: Att få förståelse för hur kunderna tänker och för att få ett bra underlag för ett frågeformulär i nästa steg: När och i vilka samman- hang väljer man service- handel? Varför? Impuls/planerat? Vad är servicehandel? Gruppera Vilka kedjor finns och vad är viktigt vid val av butik? Genomförande: 2 + 2 fokusgrupper Stockholm samt mindre landsortsstad KVANTITATIV STUDIE Syfte: Verifiera och kvantifiera Årlig tracking: Shopping Mission - varför och när servicehandel ? Impuls, planerat? Vad är servicehandel ? Hur ser målgruppen ut ? Drivkrafter för val av butik? Vilka är alternativen? Kännedom om och attityder till kedjor? Hur nöjd man är med respektive kedja? Vilka kategorier är viktigast ? Genomförande: Riksrepresentativ webb- enkät med ca1.000 ip Möjlighet för leverantörer att köpa enstaka frågor


Ladda ner ppt "En bransch med många ansikten…."

Liknande presentationer


Google-annonser