Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

WWW.VINNOVA.SE Projekttitel Projektdeltagare Bild 1 Så anpassar du informationen i sidfoten Du kan enkelt anpassa vilken information som ska visas i sidfoten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "WWW.VINNOVA.SE Projekttitel Projektdeltagare Bild 1 Så anpassar du informationen i sidfoten Du kan enkelt anpassa vilken information som ska visas i sidfoten."— Presentationens avskrift:

1 WWW.VINNOVA.SE Projekttitel Projektdeltagare Bild 1 Så anpassar du informationen i sidfoten Du kan enkelt anpassa vilken information som ska visas i sidfoten bredvid VINNOVA-loggan. 1. Klicka på knappen ”Sidhuvud/Sidfot” på fliken ”Infoga”. 2. Kryssa i de olika delarna du vill ha i presentationen. Notera skillnaden mellan ”Uppdatera automatiskt” och ”Uppdatera inte” för datum i sidfoten. Det förra innebär att dagens datum alltid visas i presentationen. I fältet ”Sidfot” kan du med fördel ange titeln på föredraget eller mötet.

2 Vi tror på det här affärskonceptet för att … Varför ska VINNOVA välja att investera pengar i verifiering av detta affärskoncept, och hur kan genomförandet av projektet bidra till att gynna tillväxten i Sverige? Bild 2

3 Vilket problem vill projektgruppen lösa? Vem är kunden/kunderna som äger detta problem? Har kundens verkliga behov verifierats och i så fall hur? Om potentiella kunder har kontaktats, beskriv utfall och relationer. (texten i rutan är endast vägledning, radera den och skriv er egen text med 18 punkters text) Bild 3 Behov (Need)

4 Erbjudande till kund (Approach) På vilket sätt vill ni lösa kundens problem – vad är kunderbjudandet? Hur ska ni tjäna pengar – vilken affärsmodell ska tillämpas? (texten i rutan är endast vägledning, radera den och skriv er egen text med 18 punkters text) Bild 4

5 Konkurrensfördelar (Benefit over cost) Vad är det som gör eran vara/tjänst unik? Varför ska kunden välja just eran lösning? (texten i rutan är endast vägledning, radera den och skriv er egen text med 18 punkters text) Bild 5

6 Marknadssituation (Competition) Beskriv översiktligt marknaden (mikro – makro) och uppskatta om möjligt dess storlek och tillväxt. Finns det några existerande alternativa lösningar? Beskriv dessa och förklara på vilket sätt de skiljer sig i jämförelse med erat angreppssätt. (texten i rutan är endast vägledning, radera den och skriv er egen text med 18 punkters text) Bild 6

7 Affärskonceptets befintliga status Beskriv i vilket stadie (utvecklingsfas) konceptet befinner sig för närvarande. Beskriv en eventuell prototyp eller liknande om en sådan har utvecklats. Beskriv eventuella tekniska hinder/problem som måste lösas för att produkten skall kunna nå marknaden. Om projektet genomgått Verifiering för tillväxt steg 0 och 1 (eller Fokusverifiering) – ange kortfattat vilka resultat som uppnåtts. (texten i rutan är endast vägledning, radera den och skriv er egen text med 18 punkters text) Bild 7

8 Team och kompetens Beskriv projektdeltagarna och deras roll i projektet. Beskriv vilket behov av kompetens (för närvarande och i framtiden) som behövs för att genomföra verifieringsprojektet. (texten i rutan är endast vägledning, radera den och skriv er egen text med 18 punkters text) Bild 8

9 Milstolpe 1 (MS-1) Start:Slut:Kostnad: Aktiviteter Ange projektetappens aktiviteter och målsättningen med dessa Ange vilka personer som ska delta Etappmål/leverabler Ange vad som kommer att levereras vid etappens slut Ange eventuella beslut som ska fattas och/eller vägval som ska göras efter avslutad etapp Ange kriterier för vad som ska ha uppnåtts för att projektet ska drivas vidare (texten i rutan är endast vägledning, radera den och skriv er egen text med 18 punkters text) Bild 9

10 Kommersiell och teknisk riskanalys Risk SannolikhetKonsekvens Åtgärd Bild 10 Ange risker i verifieringsprojektet i tabellen ovan. Förslagen nedan kan användas som en vägledning. • Affärs- och marknadsmässiga risker (t.ex. kundbehovet kan inte verifieras, avsaknad av konkurrensfördelar, inlåsningsmekanismer etc.). • Tekniska risker (t.ex. lösningen omogen, håller inte för tillämpningskraven, unikiteten kan inte verifieras). • Legala och regulatoriska risker (t.ex. beroenden och behov av standardisering). • Risker i samband med genomförandet (t.ex. att nödvändiga kompetenser inte erhålls, behov av stora investeringar för att möjliggöra verifiering av unika egenskaper hos konceptet). (texten i rutan är endast vägledning, radera den och skriv er egen text med 16 punkters text)

11 Kommersialisering av affärskonceptet Beskriv hur ni planerar att kommersialisera affärskonceptet. Vilken strategi är lämplig i erat fall (t.ex. licensaffär, starta ett bolag eller resa riskkapital)? Beskriv nyckelpersonernas framtida roll. (texten i rutan är endast vägledning, radera den och skriv er egen text med 18 punkters text) Bild 11


Ladda ner ppt "WWW.VINNOVA.SE Projekttitel Projektdeltagare Bild 1 Så anpassar du informationen i sidfoten Du kan enkelt anpassa vilken information som ska visas i sidfoten."

Liknande presentationer


Google-annonser