Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© 2014 HUI RESEARCH Maj 2014 Servicehandelsindex - Servicehandelns utveckling första kvartalet 2014 HUI Research På uppdrag av Svensk Servicehandel & Fast.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© 2014 HUI RESEARCH Maj 2014 Servicehandelsindex - Servicehandelns utveckling första kvartalet 2014 HUI Research På uppdrag av Svensk Servicehandel & Fast."— Presentationens avskrift:

1 © 2014 HUI RESEARCH Maj 2014 Servicehandelsindex - Servicehandelns utveckling första kvartalet 2014 HUI Research På uppdrag av Svensk Servicehandel & Fast Food

2 Omsättningsutveckling inom servicehandeln 2 © 2014 HUI RESEARCH Utvecklingen kommenteras på nästa sida Diagrammet illustrerar omsättningsutvecklingen jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

3 •Servicehandeln inledde året med en svag försäljningstillväxt. Under det första kvartalet 2014 ökade försäljningen med 0,1 procent. Detta trots svaga jämförelsetal. Delbranschen Café bidrog i mycket hög grad till att servicehandeln för fjärde kvartalet i rad uppvisade positiva tillväxttal, om än svaga. Under det första kvartalet ökade försäljningen i delbranschen Café med 4,7 procent. Delbranschen Spel & Tobak ökade sin försäljning med 0,8 procent under första kvartalet. I delbranscherna Fast Food, Minilivs och Trafikbutiker minskade försäljningen under det första kvartalet med 0,2 procent, 4,3 procent respektive 0,3 procent. 3 © 2014 HUI RESEARCH Omsättningsutveckling inom servicehandeln

4 4 © 2014 HUI RESEARCH Servicehandlarnas framtidstro för det kommande halvåret – historisk tillbakablick Diagrammet illustrerar andelen optimistiska servicehandlare i förhållande till andelen pessimistiska servicehandlare. Diagrammet kommenteras på nästa sida

5 •Servicehandlarnas framtidsindex minskade något under det första kvartalet 2014. Framtidsindex – räknat som summan av dem som tror på en ökning minus summan av dem som tror på en minskning – ligger nu på 30. Framtidsindex ligger dock fortsatt över det historiska medelvärdet på 25 procent, vilket talar för starkare försäljning under kommande halvår. Detta då framtidsindex historiskt visat relativt god prediktionsförmåga. •Kedjeaktörerna är fortsatt mer optimistiska än de enskilda handlarna. 44 procent av kedjeaktörerna tror att försäljningen kommer att öka under det närmaste halvåret. Hos de enskilda handlarna uppgick optimisterna till 39 procent. Framtidsindex för kedjeaktörerna uppgick till 44 procent (då ingen trodde på minskad försäljning) medan framtidsindex för de enskilda handlarna uppgick till endast 17 procent. Detta är andra kvartalet i rad som kedjeaktörerna har ett högre framtidsindex än de enskilda handlarna. 5 © 2014 HUI RESEARCH Servicehandlarnas framtidstro för det kommande halvåret – historisk tillbakablick

6 6 © 2014 HUI RESEARCH Omsättningsutveckling per delbransch – 2014 kvartal 1 – Inledningen på 2014 blev trög för servicehandeln. Caféerna agerar fortsatt draglok med fina tillväxttal. Tyvärr lyckades inte Fast Food fullfölja den positiva utvecklingen från förra året, säger Bengt Hedlund, vd för Svensk Servicehandel & Fast Food.

7 7 © 2014 HUI RESEARCH Definitioner – Delbranscher •Fast Food – Branschen kännetecknas av företag som är specialiserade på mat som kan tillagas och serveras snabbt. ”Take away” är vanligt förekommande. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol. •Café – Branschen kännetecknas av företag som är specialiserade på caféverksamhet. Enklare mat i form av sallader, pajer och bakverk serveras. Företagen är ofta specialister på kaffe och te. ”Take away” är vanligt förekommande. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol. •Spel & Tobak – Tobaksbutiker med försäljning av kiosktillbehör såsom tidningar, frukt samt spelombud. •Trafikbutiker – Servicebutiker med ett begränsat sortiment av dagligvaror. Ofta belägen i eller i direkt anslutning till en bensinstation. Liknande utbud som Minilivs. •Minilivs – Småskalig dagligvaruhandel med bra öppettider och något högre priser. Butiker med ett urval av dagligvaror, färdigrätter och övrig service.

8 8 © 2014 HUI RESEARCH Om undersökningen HUI Research mäter kvartalsvis omsättningsutvecklingen i jämförbara enheter inom Servicehandeln i samarbete med Svensk Servicehandel & Fast Food. Undersökningen har pågått sedan 2008 och totalt 25 rapporter har publicerats. Insamling av uppgifter sker genom telefonintervjuer och webbenkät. Kedjor och enskilda handlare svarar på undersökningen. Informationen som samlats in under första kvartalet 2014 bygger på uppgifter från 16 servicehandelskedjor samt ett urval om 1 000 enskilda servicehandlare. För vidare analys kontakta: Bengt Hedlund, VD, Svensk Servicehandel & Fast Food Tele.nr: +46 8-505 970 31 E-post: bengt.hedlund@svenskservicehandel.sebengt.hedlund@svenskservicehandel.se Frågor om undersökningen kontakta: Andreas Svensson, analytiker, HUI Research Tele.nr: +46 8-762 72 85 E-post: andreas.svensson@hui.seandreas.svensson@hui.se

9 9 HUI Research Postadress HUI Research AB 103 29 Stockholm Besöksadresser Regeringsgatan 60, Stockholm Drottninggatan 56, Göteborg Tel: 08-762 72 80 Fax: 08-679 76 06 E-post: info@hui.se © 2014 HUI RESEARCH


Ladda ner ppt "© 2014 HUI RESEARCH Maj 2014 Servicehandelsindex - Servicehandelns utveckling första kvartalet 2014 HUI Research På uppdrag av Svensk Servicehandel & Fast."

Liknande presentationer


Google-annonser