Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skogsbarometern är en årlig rapport om det ekonomiska läget i familjeskogsbruket 750 skogsägare har av Sifo intervjuats under september månad och undersökningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skogsbarometern är en årlig rapport om det ekonomiska läget i familjeskogsbruket 750 skogsägare har av Sifo intervjuats under september månad och undersökningen."— Presentationens avskrift:

1

2 Skogsbarometern är en årlig rapport om det ekonomiska läget i familjeskogsbruket 750 skogsägare har av Sifo intervjuats under september månad och undersökningen har kompletterats med officiell statistik samt egna analyser Skogsbarometern ges ut av Swedbank, Sparbankerna och LRF Konsult

3 Skogsbarometern 2013 i punktform

4 Stark krona Allmän lågkonjunktur Svag efterfrågan på fin- och tidningspapper

5 Stark krona Svag efterfrågan på sågade trävaror – iskall byggmarknad under året Byggandet i USA rör sig sakta uppåt från en låg nivå, viktigt för våra framtida virkespriser

6 Skogsägarna vill investera i skog Intresset för aktier har ökat

7 Resultat av vikande virkespriser Fortfarande förhållandevis hög nivå jämfört med början på 2000-talet Låg skuldsättningsnivå, och hög medelålder –lägre krav på avkastning och därmed hög nöjdhet

8 De allra flesta fastigheterna byter ägare inom familjen Många av fastigheterna som säljs på öppna marknaden köps av befintliga skogsägare ca 55 år gamla i medel.

9 Ökad tro på Jakt Värmeenergi tror man mest på trots stor nedgång

10 Nettotal är differensen mellan de som svarat positivt och negativt Man är positiv till timmerprisutvecklingen – efterfrågan tros öka i takt med byggandet i världen Massavedsprisutvecklingen är man fortsatt negativ till – beteendeförändringar och strukturella utmaningar

11 Andelen som säljer genom rotpost minskar till förmån för avverkningsuppdragen Man avverkar inte de mest värdefulla bestånden, snarare de bestånd där skogstillståndet så kräver

12 Nedgång, men ändå relativt många som både avverkade och som planerar att avverka Nedgångarna är ett resultat av konjunkturen Man vill upprätthålla god skogsskötsel oavsett konjunktur och föregående års drivningsförhållanden var mycket goda Konjunktursläget innebär för många klent kassaflöde från övrig verksamhet, vilket kompenseras av avverkningar Jämfört med konjunkturen över tid så avverkar men i hyfsat jämn takt. Skogsägarna lever inte på sitt skogsägande och avverkar därför oavsett konjunktur

13 Virkespriserna, och den allmänna konjunkturen har påverkat prisutvecklingen på skogsfastigheter negativt. Ju mer glesbefolkat det är, desto mer är prisutvecklingen kopplat till råvaran dvs virkesmarknaden

14 Skog är attraktivt ur många synvinklar, mjuka och hårda värden väger lika Den löpande avkastningen som i andra typer av verksamheter betyder mycket, är hos skogsägarna inte lika viktigt Skogsägare under 40 år anser att hårda värden är viktigast ca 75 % Äldre (generellt lågt belånade)skogsägare 60 och äldre, tycker 55 % att mjuka värden är viktigast,

15 För tredje året i följd så minskar antalet skogsägare som tror på stigande fastighetspriser de närmaste tre åren 40 procent tror dock fortfarande att priserna på skogsfastigheter kommer att gå upp 14 procent tror att priset ska gå ned, vilket är en minskning jämfört med föregående år Många skogsfastigheter som säljs köps av befintliga skogsägare, deras förväntan på marknaden får därför betydelse för skogsfastighetsmarknaden

16


Ladda ner ppt "Skogsbarometern är en årlig rapport om det ekonomiska läget i familjeskogsbruket 750 skogsägare har av Sifo intervjuats under september månad och undersökningen."

Liknande presentationer


Google-annonser