Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

E-handelsidentiteter ökar konverteringsgraden – En studie utförd av HUI Research på uppdrag av.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) © 2011 HUI RESEARCH.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "E-handelsidentiteter ökar konverteringsgraden – En studie utförd av HUI Research på uppdrag av.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) © 2011 HUI RESEARCH."— Presentationens avskrift:

1 E-handelsidentiteter ökar konverteringsgraden – En studie utförd av HUI Research på uppdrag av.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) © 2011 HUI RESEARCH

2 Innehåll 1.Bakgrund 2.Undersökningen 3.Problem: dagens system 4.Lösning: nytt system 5.Slutsatser © 2011 HUI RESEARCH

3 Dagens lösenord utgör en säkerhetsrisk  Internetanvändande kräver olika inloggningsförfarande, vilket medför krav på en mängd olika lösenord.  För enkelhetens skull använder sannolikt många individer ett och samma lösenord. I detta ligger en säkerhetsrisk då en bedragare via ett lösenord skulle kunna få tillgång till flera sidor.  Detta har också hänt senaste tiden. Hemsidor och konton har kapats, och bedragaren har fått tillgång till flera andra sidor.  En lösning för denna problematik skulle vara att använda en säkrare typ av inloggningsförfarande, typ e-legitimation som används av vissa banker och myndigheter. © 2011 HUI RESEARCH

4 Syfte och mål  Uppdraget syftar till att kartlägga attityder hos e-handelsföretag. Är e- handelns aktörer intresserade av ett standardiserat identifieringssystem och varför.  Genom att undersöka e-handelns intresse för detta kan identifieringssystemets relevans fastställas.  Ytterligare ett syfte är att sprida information kring detta för att få leverantörer av denna tjänst intresserade. © 2011 HUI RESEARCH

5 Undersökningen •Undersökningen har utförts på uppdrag av.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) •Undersökningen skedde via en webbenkät till svenska e-handelsföretag, oktober-november 2011 •Antal respondenter: 112 st •Svarsfrekvens: 18 procent © 2011 HUI RESEARCH

6 Inloggning är ett hinder för e-handelsaffären © 2011 HUI RESEARCH

7 81 procent av företagen upplever att kunder avbryter sitt köp pga inloggningssystemen © 2011 HUI RESEARCH Svarande på denna fråga är de som använder sig av inloggningssystem. Ca 40 procent av företagen använder sig inte av inloggningssystem

8 Det nya identifieringssystemet © 2011 HUI RESEARCH  Tänk dig att e-handelskonsumenten kunde använda ett och samma lösenord till samtliga e-handelssajter.  Garanterat säkert för konsumenten och skapar trygghet i kundernas e-handelsaffärer.  Företagens administration förenklas tack vare uppdaterade person- och adressregister. Sannolikt skulle också betalningssäkerhet kunna adderas så att företagen kunde fakturera betalningssäkra kunder.

9 72 procent visar ett intresse för ett standardiserat inloggningssystem © 2011 HUI RESEARCH

10 Ökad försäljning med ett standardiserat inloggningssystem © 2011 HUI RESEARCH Hur väl instämmer du i följande påståenden…? 5= instämmer helt, 1= Instämmer inte alls

11 … men ökad säkerhet är inte en anledning till att byta inloggningssystem © 2011 HUI RESEARCH 5= instämmer helt, 1= Instämmer inte alls

12 … och inte heller de administrativa kostnaderna © 2011 HUI RESEARCH 5= instämmer helt, 1= Instämmer inte alls

13 Försäljningen skulle öka med ca en miljard, 3,5 procent, om ett nytt inloggningssystem infördes © 2011 HUI RESEARCH Beräkningen bygger på ett antagande om att 30 % av företagen ökar sin omsättning med 5 %, 13 % ökar med sin omsättning med 15 %. Detta ger en ökning med 3,5 % från dagens 28 miljarder, dvs. ca 1 miljard kronor.

14 Svensk Handel ses som den mest naturliga part att fungera som administratör © 2011 HUI RESEARCH Som andra aktörer nämns Trygg e-handel och Svensk distanshandel

15 Det råder delade meningar kring betalningsviljan för ett nytt system - svår fråga att besvara © 2011 HUI RESEARCH

16 Slutsatser © 2011 HUI RESEARCH  Dagens inloggningsförfarande bromsar e-handeln  Inställningen till ett nytt system är positiv bland e-handlarna  Försäljningen tros öka på grund av ett nytt standardiserat system

17 För ytterligare frågor, kontakta: Jonas Arnberg Tel: 08-762 72 90, E-post: jonas.arnberg@hui.se Carin Blom Tel: 08-762 72 99, E-post: carin.blom@hui.se © 2011 HUI RESEARCH


Ladda ner ppt "E-handelsidentiteter ökar konverteringsgraden – En studie utförd av HUI Research på uppdrag av.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) © 2011 HUI RESEARCH."

Liknande presentationer


Google-annonser