Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Urskogs-studien Samhällsekonomiska intäkter och kostnader av att spara vissa urskogar Värderade 11 primära rekreationsområden Enkätundersökning 1100 svenskar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Urskogs-studien Samhällsekonomiska intäkter och kostnader av att spara vissa urskogar Värderade 11 primära rekreationsområden Enkätundersökning 1100 svenskar."— Presentationens avskrift:

1 Urskogs-studien Samhällsekonomiska intäkter och kostnader av att spara vissa urskogar Värderade 11 primära rekreationsområden Enkätundersökning 1100 svenskar 67% svarade

2 Alternativ 1. Spara områdena Alternativ 0. Skogsbruk Jmf skillnaden i nytta 1-0 Intäkter av att spara: några 100 milj/år i BV Intäkter av att hugga ned: något mindre Slutsats: Avverkningsalternativ svagt stöd SNVs budget för att köpa in urskog var i samma storleksordning som BV

3 Z = Urskogens alla värden för individ X= Privata varor Y= Inkomst Max u(X,Z) givet Y=PX Scenario: Z0 -> Z1 U(Z1,Y)-U(Z0,Y)>0 Betalningsvilja U(Z1,Y-BV)=U(Z0,Y)

4 Betalningsviljefråga •”Skulle du vara villig att bidra med N kronor för att bevara områdena?” -- JA -- NEJ •N=(100,400,700,1000,1500,2000,2500,30 00,5000,7000)

5 Resultat •BV ungefär 1000 kr per hushåll med stor spridning •BV relaterad till -- Inkomst -- Kön -- Motiv för bevarande -- Ålder

6

7 Rovdjur eller inte rovdjur? En prisfråga? Runar Brännlund Foto: www.de5stora.com/ Magnus Elander och Staffan Widstrand

8 Undersökningen… undersöka svenskars inställning till rovdjur uppskatta det “pris” svenskar är villiga att betala för den föreslagna rovdjurspolitiken undersöka den regionala problematiken i termer av betalningsvilja Några syften med undersökningen är att…

9 Undersökningen… •Enkätundersökning. Utskick till 4000 svenskar i åldern 18-84 år •Urvalet “stratifieras” regionalt. Dvs Sverige delas upp i 9 områden (garanterar att vi även fångar upp människor i vargområden). •Enkäten innehåller fyra delar. 1.Info om dagens läge, samt vad “projektet” skulle innebära 2.Frågor om förhållande till djur och natur (hur ofta man är ute, etc.) 3.Betalningsviljefråga 4.frågor om utbildning, yrke och andra personliga karakteristika

10 Undersökningen… I enkäten beskrivs “projektet” som en förändring från dagens rovdjurssituation till en situation som bestämts av Svergies Riksdag enligt rovdjurspropositionen. Se tabellen nedan

11 Hur många svarade, och vilka?

12 Vad svarade dom…? Tänk Dig att hela den svenska rovdjursstammen bestående av varg, björn, lo och järv kommer att försvinna om inte ett bevarandeprojekt genomförs. Skulle Du vara beredd att via en årlig avgift betala till ett sådant projekt?

13 Drygt hälften av befolkningen är inte villiga att betala nåt alls. Med andra ord tycks inte ett bevarande av rovdjuren ha något positivt värde för hälften av befolkningen. Tänk Dig att hela den svenska rovdjursstammen bestående av varg, björn, lo och järv kommer att försvinna om inte ett bevarandeprojekt genomförs. Skulle Du vara beredd att via en årlig avgift betala till ett sådant projekt? Ange för varje avgift om Du accepterar den, om Du känner dig osäker eller om Du inte accepterar den.

14 Hur stor är då betalningsviljan? Överlevnadsfunktionen Stockholm och vargrevir

15 Hur stor är då betalningsviljan? Grå stapel: Medelbetalningsvilja för de som har en positiv värdering. Röd stapel: Medelbetalningsvilja där de som säger att dom inte vill bidra antas ha noll i värdering.


Ladda ner ppt "Urskogs-studien Samhällsekonomiska intäkter och kostnader av att spara vissa urskogar Värderade 11 primära rekreationsområden Enkätundersökning 1100 svenskar."

Liknande presentationer


Google-annonser