Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kartläggning av PM10 och NO 2 -halter år 2010 i Stockholm och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken kommun - Jämförelser med miljökvalitetsnorm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kartläggning av PM10 och NO 2 -halter år 2010 i Stockholm och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken kommun - Jämförelser med miljökvalitetsnorm."— Presentationens avskrift:

1 Kartläggning av PM10 och NO 2 -halter år 2010 i Stockholm och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken kommun - Jämförelser med miljökvalitetsnorm

2 Uppdraget enl LVF tilläggsprogram 2011 Uppföljning av miljökvalitetsnormen för NO 2 och PM10 – nya kartläggningar för år 2010 Tidigare kartläggningar ABC län 1999, 2006 Tidigare kartläggningar ABC län 2002/2005 Ändrade beräkningsförutsättningar Nya emissionsfaktorer för kväveoxid Uppdaterat statligt vägnät Beräkningar med högre upplösning, som störst 100 x 100 m beräkningsrutor (tidigare 500 x 500 m) Ändrade beräkningsförutsättningar Nya emissionsfaktorer för vägslitage, bättre hastighatssamband Miljökvalitetsnormen: ny övre utvärderingströskeln för dygn 35 µg/m 3 (tidigare 39 µg/m 3 ) Uppdaterat statligt vägnät Andel dubb 60 % på innerstadsgator (tidigare 70 %) Uppsala innerstad 70 % Beräkningar med högre upplösning, som störst 100 x 100 m beräkningsrutor (tidigare 2 x 2 km) NO 2 PM10

3 Mätningar av NO 2

4 Mätningar av PM10

5 Beräknade NO 2 -halter AB län, C län samt Gävle och Sandviken år 2010

6 Jämförelse av NO 2 -halter 2010 42 km över mk norm 39 km inom övre utv tröskeln 1999/2006 29 km över mk norm 70 km inom övre utv tröskeln > 60 µg/m3 48-60 µg/m3

7 Trafikflöden där NO 2 -normen riskerar att överskridas 60 µg/m³ : 85-90 000 ÅMD Enkelsidigt gaturum 60 µg/m³: 40-45 000 ÅMD60 µg/m³ : 12-14 000 ÅMD Öppna vägar Dubbelsidigt gaturum Gaturumsbredd 10-15 meter

8 Beräknade PM10-halter AB län, C län samt Gävle och Sandviken år 2010

9 Jämförelse av PM10-halter > 50 µg/m3 35-50 µg/m3 2002/2005 113 km över mk norm 187 inom övre utv trösk 2010 69 km över mk norm 91 km inom övre utv trösk

10 Trafikflöden där PM10-normen riskerar att överskridas Enkelsidigt gaturum Öppna vägar Dubbelsidigt gaturum Gaturumsbredd 10-15 meter 50µg/m³: 58-71 000 ÅMD50µg/m³: 10-12 000 ÅMD (dubbandel 70 %) (dubbandel 60 %) 50 µg/m³: 30-35 000 ÅMD (dubbandel 60 %)


Ladda ner ppt "Kartläggning av PM10 och NO 2 -halter år 2010 i Stockholm och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken kommun - Jämförelser med miljökvalitetsnorm."

Liknande presentationer


Google-annonser