Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

World Cancer Day 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "World Cancer Day 2009."— Presentationens avskrift:

1 World Cancer Day 2009

2 Preventionsforskning leder till ökad kunskap och minskad cancerrisk…
*Grundforskning *Riskfaktorer (även genetiska) *Orsakssamband *Mekanismer *Interventionsstudier *Effektstudier *Implementeringspiloter *Utbildning *Information *Lagstiftning *Kliniska åtgärder *Kontinuerlig uppföljning

3 Preventionsforskning leder till ökad kunskap och minskad cancerrisk…
*Grundforskning *Riskfaktorer (även genetiska *Orsakssamband *Mekanismer *Interventionsstudier *Effektstudier *Implementeringspiloter *Utbildning *Information *Lagstiftning *Kliniska åtgärder *Kontinuerlig uppföljning

4 Riskfaktorer som kan undvikas
Tobaksrökning Strålning (UV-ljus och joniserande) Övervikt-fetma Fysisk inaktivitet Infektioner (humant papillomvirus, hepatitvirus B och C, Helicobacter) Alkohol Hormonersättningsmedel (östrogen, progesteron)

5 Bakgrundsfakta Hudcancer, både malignt melanom och övrig hudcancer, ökar mest av alla cancerformer i Sverige Utgör sammanlagt 13 % av alla nya cancerfall – och då är basalcellscancer ej medräknad Samhällets totala kostnader för all hudcancer uppgår till 2 miljarder kr/år (SSI 2007) Globalt 2-3 miljoner övrig hudcancer och melanom årligen

6 Vårt kluvna förhållande till solen
Solen är en förutsättning för liv – och en orsak till hudförändringar och cancer

7

8

9

10 Så vill vi gärna se det…

11 …men så här kan resultatet bli

12 Nu löser solen sitt blonda hår
i den första gryningens timme…

13 … och åstadkommer hudcancer!
Melanom 2200/år Skivepitelcancer 3200/år Basalcellscancer >35000/år

14 Malignt melanom Incidens Dödlighet

15 Åldersrelaterad incicens av hudcancer
Hudcancer, ej melanom *Relaterad till ackumulerad stråldos *Mutationer med typisk UV-signatur 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+

16 Åldersrelaterad incicens av melanom
120 Män 100 80 *Ärftlig komponent *Olika genetiska mekanismer *Både UVA och UVB *Relaterad till bränn- skador i unga år (och ackumulerade skador) 60 40 20 70 Kvinnor 60 50 40 30 20 10 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+

17 Förebyggande åtgärder enligt EU
18 WHO

18 Tobakspreventionens framgångsfaktorer
Övertygande samband Molekylär förklaringsmodell Lagstifning Prissättning Åldersgräns Tillgänglighet Rökfria miljöer Reklamförbud Information – socialt tryck

19 Solljus och cancer- prevention
Övertygande samband Molekylär förklaringsmodell Lagstifning Prissättning Åldersgräns Tillgänglighet Rökfria miljöer Reklamförbud Information – socialt tryck

20 Tidigdiagnostik av hudtumörer – ett förbättringsområde
Utbildning av allmänläkare - kunskapsöverföring Upprepade kampanjer, t.ex. Melanoma Monday, öppet hus, melanombussar, massmedia, kan ha effekt För tidigt för populationsbaserad screening: genomsnittssvensken har fläckar. 16% har dysplastiska nevi med ökad risk för melanom Forskning behövs för att utveckla nya diagnostiska metoder – ett angeläget område

21 Inte alltid så lätt diagnostik…
Dysplastiska nevi Malignt melanom

22 Vad kan forskningen bidra med?
Molekylära mekanismer, identifiering av högriskgrupper Beteendestudier, riskkommunikation, riskuppfattning Metoder för tidigdiagnostik

23 Tack för mig!


Ladda ner ppt "World Cancer Day 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser