Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Allmänläkarkonsult AKO Sjukvårdens samverkansambassadörer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Allmänläkarkonsult AKO Sjukvårdens samverkansambassadörer"— Presentationens avskrift:

1 Allmänläkarkonsult AKO Sjukvårdens samverkansambassadörer
Allmänläkarkonsult Skåne jan 2014 Samverkan Allmänläkarkonsult AKO Sjukvårdens samverkansambassadörer

2 Allmänläkarkonsult Skåne jan 2014
Samverkan Sjukvårdens största utmaning: INTE ekonomi INTE personalbrist INTE prioriteringsbeslut Utan: Kan vi få olika vårdformer att samverka bättre?

3 Allmänläkarkonsult Skåne jan 2014
Samverkan Ju mer komplicerad sjukvård, ju fler aktörer, desto mer märks att beslutsordning enligt linjeorganisation inte räcker. Nya vägar för beslut i samverkan.

4 Allmänläkarkonsult Skåne jan 2014 Allmänläkarkonsult AKO
Samverkan Allmänläkarkonsult AKO Sjukvårdens samverkansambassadörer Startade i Odense på 1980-talet Samverkan mellan praktiserande leger och Odense universitetssjukhus

5 Allmänläkarkonsult Skåne jan 2014
Samverkan AKO spred sig till olika delar av Sverige under 1990-talet men ”krockade” då med den fortfarande förhärskande linjebeslutsordningen Växte till sig bl a i Reg Skåne

6 Några olika perspektiv att se på AKO Skåne 2014
Allmänläkarkonsult Skåne jan 2014 Några olika perspektiv att se på AKO Skåne 2014 Producentneutralt Lokal professionell samverkan Regional professionell samverkan Södra sjukvårdsregionens och Reg Skånes kunskapsorganisation Regionala riktlinjer och vårdprogram som berör allmänmedicin Regional fortbildning i samverkan Videotek, webb-filmer för fortbildning Lokal anpassning av regionala riktlinjer Lokal fortbildning i samverkan Publicerings- och ”auktoriserings”verktyg på webben Diagnosbaserad hemsida – en ingång för all allmänmedicin Lokal nyhetsinformatör Ekonomiskt perspektiv Kommande perspektiv?: Kommunen Distriktssköterskor Sjukgymnastik/arbetsterapi

7 Allmänläkarkonsult Skåne jan 2014
Hälsovalet Skåne Behov av en fristående part samverkan mellan primärvård och sjukhusvård/organspecialister privata och offentliga ”Vårdgivaren ansvarar för att vårdcentralen vid utförande av uppdraget följer Region Skånes beslutade regelverk, tillämpningar, riktlinjer och vårdprogram.” (ur ackrediteringsvillkoren)

8 Kollegial legitimitet
Allmänläkarkonsult Skåne jan 2014 Kollegial legitimitet AKO fungerar enbart om familjeläkarna - oavsett driftsform - uppfattar att AKO representerar dem

9 Allmänläkarkonsult Skåne jan 2014
AKO Skåne 2014 Producentneutralt Lokal professionell samverkan Regional professionell samverkan: Exv cancerprocesser Strokeprocessen Akutprocessen

10 Allmänläkarkonsult Skåne jan 2014
AKO Skåne 2014 Producentneutral roll i kunskapsorganisationen Södra sjukvårdsregionens och Reg Skånes kunskapsorganisation Via de olika kunskaps- och expertgrupperna Regionala riktlinjer och vårdprogram som berör allmänmedicin Regional fortbildning i samverkan Lokal anpassning av regionala riktlinjer Lokal fortbildning i samverkan

11 Allmänläkarkonsult Skåne jan 2014
AKO Skåne 2014 Producentneutral roll i kunskapsorganisationen Videotek Webb-filmer för fortbildning 2-3 egenproducerade kortfilmer/år, nya medicinska riktlinjer för och av allmänmedicinare i samverkan med sjukhusspecialister T ex Kronisk njursjukdom KOL Förmaksflimmer

12 Allmänläkarkonsult Skåne jan 2014
AKO Skåne 2014 Producentneutral roll i kunskapsorganisationen En ny Diagnosbaserad hemsida – en ingång för all allmänmedicin Publicerings- och ”auktoriserings”verktyg på webben En kraftfull nysatsning Medicinska PM och riktlinjer, samverkansformer och remissinstanser: allt samlat under en och samma webbsida ett och samma webbverktyg, uniform layout för att lätt hitta Ett skånskt svar på Viss.nu eller Fakta (Jönköpings landsting)

13 Allmänläkarkonsult Skåne jan 2014
AKO Skåne 2014 Producentneutralt Hemsidan – en ingång för all allmänmedicin Fungera som Lokal och regional nyhetsinformatör till allmänmedicinen

14 Allmänläkarkonsult Skåne jan 2014
Ekonomiskt perspektiv Webb-redaktör %. Plan %. AKO-koordinatörer 2013: 4x40% + 20% = 1,8 tjänst. Plan 2014: 2,1 tjänst. AKO-are 2013: 48 st (sept -13) Malmö 11 (490 årstimmar) Lund 15 (1010 årstimmar) Hbg 8 (590 årstimmar) Krsd 14 (1160 årstimmar) Uppdrag 2014 beräknas kunna hanteras inom den ram som AKO har 2013 Lokala AKO-are kan engageras både lokalt och regionalt arbete Engageras i att skapa den nya diagnosbaserade hemsidan AKO Skåne 2014

15 Allmänläkarkonsult Skåne jan 2014
AKO Skåne 2014


Ladda ner ppt "Allmänläkarkonsult AKO Sjukvårdens samverkansambassadörer"

Liknande presentationer


Google-annonser