Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 L U N D S U N I V E R S I T E T Ring, ring – med vem ska vi slå en signal? Gun Nilsson Telefoniansvarig, LDC.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 L U N D S U N I V E R S I T E T Ring, ring – med vem ska vi slå en signal? Gun Nilsson Telefoniansvarig, LDC."— Presentationens avskrift:

1 1 L U N D S U N I V E R S I T E T Ring, ring – med vem ska vi slå en signal? Gun Nilsson Telefoniansvarig, LDC

2 2 L U N D S U N I V E R S I T E T Nytt mobiltelefonavtal • TeliaSonera leverantör • Integration med universitetets fasta telefonisystem, mobil anknytning • Två abonnemangsformer för mobil anknytning – Alternativ I: Storringare, samtalstaxa som för fast anknytning, högre månadskostnad – Alternativ II: Rörlig person som behöver bli nådd men ringer mest interna samtal, låg månadskostnad, högre samtalskostnad • Vid dålig inomhustäckning förstärker TeliaSonera när minst 30 abonnenter berörs

3 3 L U N D S U N I V E R S I T E T Nytt mobiltelefonavtal, prisbild mobilanknytning • Mobilanknytning, alt.I: 300:- / månad och 0,05 :- / minut • Mobilanknytning, alt.II: 125:-/ månad och 0,70 :- / minut Öppningsavgift 0,10 :- tillkommer i båda alternativen Exempel på prisjämförelse för storringare alt.I. Taltid uppskattas till 10 timmar/månad fördelat på 100 samtal. 50% av taltiden är samtal, där den fasta anknytningen är vidarekopplad till mobil telefonen. Enligt gamla avtalet: • Månadsavgift97:- • Samtalskostnad (600 min x 1,76:-) 1056:- • 100 x öppningsavgift 0,29:- 29:- Total månadskostnad: 1182:- Enligt nya avtalet: • Månadsavgift 300:- • Samtalskostnad (300 min x 0,05:-) 15:- • Samtalskostnad (300 min som ej längre vidarekopplas) 0:- • 50 x öppningsavgift 0,10:- 5:- Total månadskostnad:320:- Besparing 10 344:-/år

4 4 L U N D S U N I V E R S I T E T Nytt mobiltelefonavtal, prisbild Exempel på prisjämförelse för rörlig personal, behöver nås men ringer inte mycket, alt II. Uppskattad taltid 2 timmar/månad fördelat på 50 samtal. 80% av taltiden är samtal där den fasta anknytningen är kopplad till mobiltelefonen. Enligt gamla avtalet: • Månadsavgift 97,00:- • Samtalskostnad (120 min x 1,76) 211,20:- • 50 x öppningsavgift 0,29:- 14,50:- TOTAL 322,70:- Mobilanknytning alt II, enligt nya avtalet: • Månadsavgift 125:- • Samtalskostnad ( 24 min x 0,70) 16,80:- • Samtalskostnad ( 96 min som ej längre vidarekopplas ) 0:- • 8 x öppningsavgift 0,10 0,80:- TOTAL142,60 Besparing 2 161:-/år

5 5 L U N D S U N I V E R S I T E T Tjänster • Ringer samtidigt på den fasta och mobila telefonen • Fakturadelning • Anträffbar på ett telefonnummer. • Nolltaxa inom Lunds universitet, geografiskt innebär det hela Sverige • Central hantering av SIM-kort och abonnemang • Telefoner utan abonnemang köps hos utvalda butiker

6 6 L U N D S U N I V E R S I T E T Sammansmältningen av kontorstelefonen och mobiltelefonen… •Ringer samtidigt på båda telefonerna… •Enkelt att skifta samtalet mellan mobil och fast telefon •Telefonisten kan se om du är upptagen på mobiltelefonen… •Samma tjänsteutbud som i telefonväxeln, t ex Salut frånvarobesked, återuppringning mm

7 7 L U N D S U N I V E R S I T E T Mobiltelefoniavtal, tidplan • Nya mobiltelefoniavtalet skall pilottestas nov-dec -05 • Beräknas klart att användas generellt jan-feb 2006 • Full funktionalitet först efter övergång till IP-telefoni

8 8 L U N D S U N I V E R S I T E T IP-telefoni, status och tidplan Idag är drygt 550 IP-anknytningar i Avaya-växeln installerade • SoL, Språk-och litteraturcentrum • Ekologihuset • Astronomi • Informationsenheten Tidplan kvartal 4, 2005: • Etapp 1 i ombyggnaden av Kemicentrum • Resterande anknytningar på Astronomi kvartal 1, 2006: • CRC, Clinical Research Center, i Malmö med inflyttning 2006-01-16 • Sociologen, renovering som beräknas vara klar mars 2006 När installationen av Gigalunet är klar 2006-06-30, beräknas utbytet till den nya IP-växeln kunna ske i sådan takt att ca 80% av den gamla utrustningen är utbytt vid årsskiftet 2006-2007.


Ladda ner ppt "1 L U N D S U N I V E R S I T E T Ring, ring – med vem ska vi slå en signal? Gun Nilsson Telefoniansvarig, LDC."

Liknande presentationer


Google-annonser