Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

L U N D S U N I V E R S I T E T N Y I N F R A S T R U K T U R.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "L U N D S U N I V E R S I T E T N Y I N F R A S T R U K T U R."— Presentationens avskrift:

1 L U N D S U N I V E R S I T E T N Y I N F R A S T R U K T U R

2 2 L U N D S U N I V E R S I T E T Pågående infrastrukturprojekt • Nytt campusnät – GigaLunet projektet • Ny växel och telefonisystem – IP-telefoni • Nytt mobiltelefoni avtal – TeliaSonera • Nytt sätt att hantera lokala fastighetsnät – CFL

3 3 L U N D S U N I V E R S I T E T IT-trender i omvärlden • Mer standardiserade lösningar • IT-avdelningar konsolideras, även över landsgränserna • Automatisk övervakning • Felsökning och felrättning på distans • Industriell drift av hela bas IT-miljön  Bättre samordning av IT ger högre volym, vilket ger förutsättning för högre kvalitet och rationell drift.

4 4 L U N D S U N I V E R S I T E T Dagens datanät inom LU • Campusnäten är flaskhals end-to-end internationellt • Aktiv utrustning kan ej uppdateras efter 1 juli 2006 • Nätet inbyggt i ett flertal fastigheter • Ad Hoc-bygge • Många inblandade parter ”end-to-end” som agerar självständigt • Tillgänglighet och kvalitet kan ej garanteras

5 5 L U N D S U N I V E R S I T E T Ny IT-infrastruktur för LU • Byggs för verksamheten – Forskare – Studenter – Lärare – Administration • Möta ökat krav på prestanda och kvalitet • Använd teknik inte frontlinjeteknik (beprövade lösningar) • Inriktning drift och tillgänglighet – Administrativ och organisatorisk uppriktning

6 6 L U N D S U N I V E R S I T E T campusnätet LU institution Inst. LUNE T Internet: SUNET

7 7 L U N D S U N I V E R S I T E T LU administrativ applikation Inst. LUNE T halle n

8 8 L U N D S U N I V E R S I T E T LU IP-telefoni Inst. LUNE T inst

9 9 L U N D S U N I V E R S I T E T Status GigaLunet projektet • Nytt fibernät förläggs i Lund nu •Etapp 1: Huvudnoder Margaretavägen 1A – Sölvegatan 18 - klart 25/11- 05 •Etapp 2: UB1-Sandgatan – Winstrupsgatan- Bredgatan- Paradiset – UB1 - klart 03/03 - 06 •Etapp 3: AF - Kiliansgatan - Magle L/S - Ö.Vallgatan – Biskopshuset. - klart 31/03 - 06 •Etapp 4: Hypoff - Finngatan - Helgonav. - Professorsg. - Tornavägen.- klart 07/04 - 06 •Etapp 5: Universitetsområdet. Tornavägen - hanskfabriken - Sölvegatan.- klart 21/05 - 06 • Aktiv utrusning konfigureras nu – klart 15/11 -05 • LDC ansluts först för verifiering – klart 15/12 -05 • CRC ansluts vid årsskiftet – klart 15/1 -06 • 80 fastigheter skall anslutas januari – juni 2006 • Nätet helt färdigställt – klart 30/6 -06  Nätet kommer att vara klart i tid  Kritiskt att klarlägga anslutningen av samtliga fastigheter

10 10 L U N D S U N I V E R S I T E T Dagens situation för lokala fastighetsnät inom LU • Mycket varierande kvalitet på lokala fastighetsnäten • Dåliga lokala fastighetsnät stör ut andra delar av nätet • Flera driftorganisationer underhåller nätet • Nät underhålls av enskilda personer • Teletrafik kan inte garanteras på nuvarande datanäten • Blandad utrustning omöjliggöra effektiv övervakning

11 11 L U N D S U N I V E R S I T E T CFL – Centralt Funktionsansvar för Lokala nät • Centralt ansvar för – funktion – tillgänglighet – nödvändiga nättjänster • Kommer att användas både för data och telefoni • Överlämningspunkt: – uttag vid arbetsplats

12 12 L U N D S U N I V E R S I T E T Garanterad prestanda och tillgänglighet vid alla arbetsplatser

13 13 L U N D S U N I V E R S I T E T Varför CFL? • Garantera lika höga kvalitet i alla lokala fastighetsnät • Garantera en hög tillgänglighet i alla uttag • Åstadkomma större flexibilitet vid omflyttning inom LU:s lokaler • Öka IT-säkerheten för hela LU • Kostnadseffektiva inköp och drift vid högre volymer • Eliminera sårbarhet pga att enskilda personer sköter näten • Lägga grunden för campustäckande trådlösa nätverk

14 14 L U N D S U N I V E R S I T E T Rektors beslut (7/4 2005) • Centralt ansvar för kvalitet på och tillgänglighet till data- och telekommunikation på alla arbetsplatser • Centralt drivna lokalnät avgiftsbeläggs • LU-gemensam nyttjanderätt till lokala fastighetsnät • Tillgång till lokaler för att säkerställa IT- infrastrukturen • Strategin är att alla lokalnät övergår till centralt ansvar

15 15 L U N D S U N I V E R S I T E T Garanterade servicenivåer för CFL • Garanterad tillgänglighet 99,95%, dvs <67 min avbrott/år • Reparation startar inom max 15 minuter • Reparationen är klar inom max 90 minuter * • Support och reparationstid är 8:00 till 17:00 helgfri vardag Dessa villkor är en del av avtalen för CFL-drift * Gäller i 95% av fallen

16 16 L U N D S U N I V E R S I T E T Prismodell för CFL • Grundavgift per fysiskt uttag • Tilläggsavgiften per aktivt uttag Grundavgift: projektering, installation, testning, dokumentation och övervakningssystem. Tilläggsavgift: övervakning, säkerhet, patching av SW, HelpDesk, underhåll, felsökning, reparation och dokumentation. • Kontinuerlig separat uppföljning av verkliga kostnader • Öppen redovisning av ovanstående kostnader • Årlig revidering av avgifter baserat på utfall

17 17 L U N D S U N I V E R S I T E T Troliga förändringar och förenklingar av villkor • Initialt är grundavgiften 0:-/månad per fysiskt uttag • Återstående avskrivningar hanteras som hittills • Grundavgiften ökar successivt med investeringar i lokala näten • Beräknad livslängd utsträcks till 10 år  30% lägre kostnad • Hanteringen av aktiva uttag förenklas, ev alla aktiva • Organisera beredskap utanför servicetiden • Organiserat samarbete med lokala IT-tekniker på plats • Speciella regler för lab och datorsalar • Speciell anslutning för större serverparker

18 18 L U N D S U N I V E R S I T E T

19 19 L U N D S U N I V E R S I T E T CFL införande projekt CFL-driftSLA-avtal Projektering • Kvalitet • Omfattning • Struktur • Avskrivningskostnad Nätinstallation Inventering av nätet Presentation Förhandling Förbered övertagande Kund / IT-enheten / LDC IT-enheten LDC Extern leverantör • Preliminär offert • Generell prisbild • Generellt SLA-avtal • Nätdokumentation • Nätkonfiguration • …. • ….. • Avtal Kund-IT-enheten • Slutgiltigt pris • Regelbunden driftrapport • Uppföljningsmöten Fas 1: Information Fas 2: Övertagande Fas 3: Drift Fas 2b: Installation


Ladda ner ppt "L U N D S U N I V E R S I T E T N Y I N F R A S T R U K T U R."

Liknande presentationer


Google-annonser