Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lokal mätning i de nya referenssystemen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lokal mätning i de nya referenssystemen"— Presentationens avskrift:

1 Lokal mätning i de nya referenssystemen
- Ny teknik och gamla stomnät - I samband med utvecklingen av t ex SWEPOS beräkningstjänst och Nätverks-RTK kan man börja fundera över stomnätens roll. Det här föredraget kommer att belysa den frågeställningen ur några olika infallsvinklar. Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson,

2 Bild från Uppsala kommun
Lokala stomnät Underhåll (punkter försvinner) Flera markeringar Ny teknik Stadsmiljö Andra aktörer Bild från Borås kommun Bild från Uppsala kommun Stabilitet? Mitt i gatan Svårt att hitta?/Invnetering Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson,

3 God kunskap om de lokala koordinatsystemen och dess kvalitet krävs
Vision Visionen om en nationell RTK-tjänst som ger en hög noggrannhet direkt i det lokala koordinatsystemet God kunskap om de lokala koordinatsystemen och dess kvalitet krävs Vid höjdmätning med GPS kan man fortfarande inte uppnå den noggrannhet som krävs för att man ska kunna lämna sitt stomnät i höjd. Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson,

4 Planerad utbyggnad Ursprungliga SWEPOS-stationer
Tidigare etablerade nätverks-RTK-stationer Stationer etablerade september 2004 för etableringsprojekt ”Ost-RTK” Nordost-RTK Planerade stationer för ”Position Mitt” och ”Nordost-RTK” (2005) Mellan-RTK Position Mitt Planerade stationer för ”Mellan-RTK” och ”Got-RTK” (2006) Som synes, tjänsten är ej optimal för så korta obs.tider… Bern-prog. ej utvecklat/anpassat för så korta mättider. Tester genomförda för LM:s egna behov. Begränsade tester visar (se ovan) (anpassad beräkningsstrategi använd) Tumregler för korta obs.tider (15-30 min) finns också tillgängliga på webben. Det gulmarkerade området täcks (enligt nuvarande plan) endast av SWEPOS Beräkningstjänst. Got-RTK Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson,

5 Mätning i lokala stomnät - plan
SWEREF 99 lokalt Mätning i SWEREF 99 Behovet av stomnät minskar Lokalt system med deformationsmodell Mätning i lokalt system Modellen definierar systemet (om punkterna försvinner) Lokalt system utan deformationsmodell Mätning i ”nästan lokalt” system Behovet av stomnät kvarstår Några generella ord om olika sätt att behandla sitt lokala koordinatsystem vid GPS-mätning. Noggrannheten och tillförlitligheten i GPS-mätningarna är nu så stor att det i vissa fall är befogat att ställa sig frågan om man ska fortsätta att underhålla sitt stomnät. Om man har rätat upp och anslutit sitt lokala nät till SWEREF 99 kan man mäta direkt, med stor noggrannhet och behovet av stomnätet minskar (återkommer till andra aspekter). Om man har gjort en bra restfelsmodell för transformationssambandet mellan sitt lokala system och SWEREF 99, kan man ”deformera” sina mätningar så att de passar in i det lokala systemet. Om stompunkterna försvinner är det modellen som definierar det gamla systemet. Om man mäter i sitt lokala system enbart med ett transformationssamband baserat på ett fåtal passpunkter (t ex RIX 95) kan det finnas ”okända” deformationer i det lokala systemet som inte tas hänsyn till vid GPS-mätningen. De nya mätningarna kan då inte sägas representera det lokala systemet med någon stor noggrannhet. Behovet av ett stomnät kvarstår. Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson,

6 Mätning i lokala stomnät - höjd
Lokala stomnät i höjd bör i dagsläget fortsätta underhållas. Vid höjdmätning med GPS kan man fortfarande inte uppnå den noggrannhet som krävs för att man ska kunna lämna sitt stomnät i höjd. Gävle kommuns höjdfixar Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson,

7 Något om… Efterberäkning (SWEPOS beräkningstjänst) Nätverks-RTK
Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson,

8 SWEPOS beräkningstjänst
Underlättar noggrann statisk efterberäkning m.h.a. SWEPOS-stationer Alternativ till egen noggrann beräkning mot SWEPOS i en standardprogramvara Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson,

9 Användningsområden Inmätning av enstaka punkter, t.ex. flygsignaler eller höjdbestämning vid tyngdkraftsmätning Anslutning av lokalt stomnät Anslutning av lokal detaljmätning, vid t.ex. fastighetsbildning Inmätning av utgångspunkter för totalstationsmätning Inmätning av referensstation för RTK eller snabb statisk mätning Dvs. komplement till stomnätet och nätverks-RTK-tjänsten Sista punkten! Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson,

10 Mått på kvaliteten Noggrannhet för en viss teknik/metod?
Mått angivna i GPS-utrustningens specifikation GPS-utrustningens interna kvalitetstal Upprepade och oberoende (så gott som möjligt) mätningar på punkter med positioner som anses kända Mått på kvaliteten vill man ha Gäller Nätverks-RTK Se bild 14 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson,

11 Jämförelse av test-mätningar med nätverks-RTK
Jämförelse av resultat från testmätningar i sju olika under-sökningar med nätverks-RTK Fyra etableringsprojekt för nätverks-RTK En testkampanj Två examensarbeten Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson,

12 Testmätningar på kända punkter
Punkter av god kvalitet RIX 95-punkter eller i speciellt testnät Punkterna placerade på varierande avstånd från närmaste SWEPOS-station Stativ för noggrann centrering Mätserier bestående av tio upprepade mätningar Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson,

13 Undersökningarna Position Stockholm-Mälaren – 1 NKG:s testkampanj 2002
1 februari 2001 – 31 mars 2001 NKG:s testkampanj 2002 28 oktober 2002 – 15 november 2002 Position Stockholm-Mälaren – 2 2 februari 2002 – 31 december 2003 SKAN-RTK – 2 14 mars 2002 – 31 december 2003 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson,

14 Undersökningarna, forts.
Väst-RTK 9 april 2002 – 31 december 2003 Examensarbete av Jonsson/Nordling 4 april 2003 – 3 juni 2003 Examensarbete av Ahlm/Jämtnäs 28 juni – 23 juli 2004 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson,

15 Jämförelser Avvikelse från känd position (mm) / Initialiseringstid (s), 1)=inkl. uppkopplingstid: Plan 68 % Plan 95 % Höjd 68 % Höjd 95 % Init-tid 68 % ) ) 661) Init-tid 95 % ) ) 1101) 1) Cirka 40 s.?? Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson,

16 Slutsatser från testmätningarna
Resultaten har förbättrats Programversionsbyten av GPSNet Atmosfärsförhållanden Mycket svagt avståndsberoende Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson, Jonosfärsmaximum för några år sedan, bättre nu

17 Noggrannhet i RH 2000 med tjänsten
Noggrannhet () i mätningen i SWEREF 99 (h): mm Noggrannhet () i SWEN 05LR (N): mm Totalt (): mm Noggrannhet i lokala nät?? Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson,

18 Noggrannheten vid RTK-mätning
Styrs av alla parametrar som rör mätningen Vissa är påverkbara, t ex centrering, satellitförhållanden Vissa kan bedömas under mätningen, t ex det interna kvalitetstalet Guide till RTK-mätning under utarbetande under hösten 2005 Mer info på SWEPOS-seminariet i Gävle 18 oktober 2005 Stor referensgrupp (ca 20 pers; kommuner konsulter, myndigheter, skolor mm) Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson,

19 Tack för uppmärksamheten!
Frågor? Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson,


Ladda ner ppt "Lokal mätning i de nya referenssystemen"

Liknande presentationer


Google-annonser