Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Referenssystem för GPS

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Referenssystem för GPS"— Presentationens avskrift:

1 Referenssystem för GPS
ITRS globalt ETRS 89 i Europa SWEREF 99 i Sverige

2 Koordinater i SWEREF 99 Geocentriska (X, Y och Z)
Geodetiska (latitud, longitud och höjd över ellipsoiden) Plana (x och y) i nationell eller lokal projektion

3 Projektioner av SWEREF 99
SWEREF 99 TM nationellt medelmeridian 15° skalreduktionsfaktor y-tillägg 500 km SWEREF 99 XX XX lokalt 12 olika medelmeridianer ingen skalreduktion y-tillägg 150 km

4 Införande av SWEREF 99 LMV räknar med att införa SWEREF 99 för sina kartor och databaser Kommuner och övriga bör börja planera för införande av SWEREF 99 LMV kan ge metodstöd (pilotprojekt pågår) RT 90 SWEREF 99

5 Samband för MITT-OST-RTK

6 Passpunkter från RIX 95 Punkter från rikstrianguleringen
kända i RT 90 och RT RXX nybestämda i SWEREF 99 Punkter i kommunala stomnät kända i kommunens system nybestämda i SWEREF 99 och RT 90

7 Transformationssamband från RIX 95

8 Alternativa transformationsvägar
7-parameterstransformation - används ej Direktprojektion - används SWEREF 99 X, Y, Z Kommunens X, Y, Z Kommunens lat, long Kommunens x, y SWEREF 99 X, Y, Z SWEREF 99 lat, long Kommunens x, y

9 Alternativ för felorienterade system
TM + 2DH 3DH + TM SWEREF 99 X, Y, Z SWEREF 99 lat, long Fiktiva x, y Kommunens x, y SWEREF 99 X, Y, Z Fiktiva X, Y, Z Fiktiva lat, long Kommunens x, y

10 Alternativ vid multi-inpassning

11 Resultatredovisning Transformationsparametrar
Kvalitetsmått (RMS och max.fel) Kontrollpunkter Giltighetsområde (karta) Transformationsfiler för GTRANS Passfel (grafisk redovisning) Publiceras på

12 Grafisk redovisning av passfel

13 Problem med deformationer

14 Homogent referenssystem
För att kunna utnyttja GPS-tekniken effektivt krävs ett homogent referenssystem Att räta upp ett befintligt system är en möjlig utväg

15 Restfelsinterpolation
De efter en inpassning resterande felen används för att kartlägga deformationer samt till att räta upp systemet En korrektion interpoleras fram från omkringliggande passpunkter

16 Restfelsinterpolation i TRIAD

17 Restfelsmodell För att skapa en restfelsmodell skall passpunkter mätas in i båda systemen Inpassning av lämplig typ görs. Inpassningens restfel utgör en första restfelsmodell Fler punkter mäts i områden där kartläggningen av deformationerna anses otillräcklig Kompletteringsmätningar görs till restfelsmodellen anses klar

18 Nationella samband SWEREF 99  RT 90
7-parameterstransformation - officiellt samband Direktprojektion - alternativ metod SWEREF 99 X, Y, Z SWEREF 99 lat, long RT 90 X, Y, Z RT 90 lat, long RT 90 x, y SWEREF 99 X, Y, Z SWEREF 99 lat, long RT 90 X, Y, Z RT 90 lat, long RT 90 x, y

19 7-parameterstransformation
Direktprojektion

20 Tre precisionsavvägningar Tre höjdsystem
Den första precisions- avvägningen Den andra precisions- avvägningen Riksavvägningen Den tredje precisions- avvägningen RH 00 RH 70 (RHB 70) RH 2000

21 RHB70-RH00 RHB70-RH00 (”landhöjningsreducerad”)

22 RHB70-RH70

23 Nytt höjdsystem - RH 2000 Baserat på resultatet av Riksavvägningen Nollnivå: Normaal Amsterdam Peil Höjdvärden: normalhöjder Epok: 2000 Introduceras 2004

24 Höjdkorrektion för GPS
Jordyta Geoid Ellipsoid H=h-N K=H-(h-N)

25 SWEN 01L Geoidhöjdsystem för GRS 80 Baserat på geoidmodellen NKG 96
Innehåller landhöjnings-modell För transformation av höjder SWEREF 99 - RH 70

26 Lokala höjdsystem Kommunala höjdsystem är vanligen helt lokala eller anslutna till RH 00, få är knutna till RH 70 Kommunerna bör börja planera för anslutning till RH 2000 LMV kan ge metodstöd (pilotprojekt pågår)


Ladda ner ppt "Referenssystem för GPS"

Liknande presentationer


Google-annonser