Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Peter Wiklund Peter.wiklund@lm.se Lägesbeskrivning kring SWEPOS ® och dess utveckling Peter Wiklund Peter.wiklund@lm.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Peter Wiklund Peter.wiklund@lm.se Lägesbeskrivning kring SWEPOS ® och dess utveckling Peter Wiklund Peter.wiklund@lm.se."— Presentationens avskrift:

1 Peter Wiklund Peter.wiklund@lm.se
Lägesbeskrivning kring SWEPOS ® och dess utveckling Peter Wiklund

2 … den strategiska planen för Lantmäteriets geodesiverksamhet
är att tillgodose samhället med en enhetlig hållbar geodetisk infrastruktur samt säkerställa dess tillgänglighet och användning Geodesi 2010 … den strategiska planen för Lantmäteriets geodesiverksamhet innehåller en sammanställning av aktiviteter för den kommande 10-års perioden

3 Vår vision … … är att tillgodose samhällets behov av en enhetlig, hållbar geodetisk infrastruktur, samt säkerställa dess tillgänglighet och användning.

4 Varför är Geodesi 2010 viktigt?
Det talar om för vår omvärld hur vi kommer att vidareutveckla den geodetiska infrastrukturen i Sverige! För oss internt (Geodesienheten, I-divisionen, Lantmäteriet) är det viktigt att veta vart åt vi jobbar, och varför! Föregångarna Geodesi 90 och Geodesi 2000 har varit lyckosamma och hjälpt till att driva utvecklingen framåt. GIT 2011 4

5 Geodesi 2010 har ett starkt användarfokus
Vilka är användarna? Vad vill då användaren ha? Nuvarande: Lägre osäkerhet med ökad tillförlitlighet och tillgänglighet till lägre kostnad för instrument och tjänster. Nya grupper: Vi brukar nämna maskinstyrning och jordbruk. Dessa användare oftast inte intresserade av geodesin bakom, utan ”svarta lådan” ska bara fungera. GIT 2011

6 Vilken ambition förmedlade vi för några år sedan?
Hjälpa till så att alla kommuner och myndigheter går över till SWEREF 99 och RH 2000 Utveckla användningen av GNSS och minska mätosäkerheten i både plan och höjd. Förvalta och utveckla den geodetiska infrastrukturen så att den möter framtida användares behov. Förtäta SWEPOS, till 400 stationer år 2015 Kontinuerligt utveckla SWEPOS så att det är i fas med GNSS-utvecklingen. Utveckla bättre geoidmodeller för att utveckla höjdmätning med GNSS. Som ett led i detta öka insatserna inom tyngdkraft. Ta fram förbättrade modeller över hur landhöjningen deformerar jordskorpan i Sverige för att kunna säkerställa användningen av t.ex SWEREF 99 GIT 2011

7 Varför då? SWEREF 99 och RH 2000 – Mycket viktig åtgärd att standardisera våra koordinater för att möjliggöra ökad och breddad användning av geodata! Utveckla SWEPOS – Användarna efterfrågar förbättrad prestanda (speciellt i vertikalled); De flesta användarna får tillgång till SWEREF 99 och RH 2000 via SWEPOS; År 2020 har GNSS-tekniken tagit över all vardagsmätning. Geoiden – avgörande för att få bättre höjder i RH 2000 från SWEPOS. Landhöjningsmodeller – nödvändigt för effektiv förvaltning av SWEREF 99 och RH 2000, och för att säkra dess fortlevnad över tiden! GIT 2011

8 Ny geoidmodell och nytt tyngdkraftssystem inom några år
Varför? Säkerställa förvaltningen av våra referenssystem. Modellering av landhöjning är en avgörande faktor. Tyngdkraftsvariationen över tiden behöver vara känd. En pusselbit är att få ordning på vårt referenssystem för tyngdkraft. Höjdmätning med GNSS blir allt viktigare. Mätosäkerheten vill alla skall pressas så mycket det går. Geoidmodellen är viktig i detta avseende. För att nå dit behövs kombination av forskning, nytänkande men även geodetiska observationer i form av tyngdkraftsmätning

9 Absolut tyngdkraftsmätning för ett nytt tyngdkraftssystem

10 Kort sammanfattning – vad har hänt sista åren?
Relativ tyngdkraftsmätning för en förbättrad geoidmodell Kort sammanfattning – vad har hänt sista åren? Tyngdkraftsmätning

11 Tyngdkraftsmätning på Vänern 2011

12 SWEPOS® Nationellt nät av fasta referensstationer som är en del av den nationella geodetiska infrastrukturen Grundläggande investeringar sker huvudsakligen via statliga anslag Årliga driftskostnader inkl. framtida uppgraderingar finansieras på lång sikt via användarbidrag 12

13 Varav 5 IGS- och 21 EPN-stationer
SWEPOS Stationerna 41 klass A stationer 264 klass B stationer Redo för nya GNSS Varav 5 IGS- och 21 EPN-stationer 13

14 SWEPOS driften Övervakning av systemet 24-7, (även jul och nyår)
Kundstöd Kvalitetskontroll av data Övervakning av referensstationer, datakommunikation, ström, temperatur mm. Felsökning 14

15 SWEPOS tjänster Realtidstjänster Nätverks-RTK Nätverks-DGNSS
Efterbearbetning Beräkningstjänsten RINEX data för egen beräkning Projektanpassning Stödtjänster Drifts sms Jonosfärsmonitor Satellitprediktion Driftskarta Monitorstationer 15

16 Vilka är våra användare
Total över 2800 abonnemang 16

17

18 Uppkopplingsstatistik
Antal abonnemang Uppkopplingstid 15000 timmar/vecka Över 400 samtidiga användare/dag 2009: ca 4h/ab/v 2013: ca 6.5h/ab/v 18

19 Projektanpassning Samarbete med Trafikverket
Kraftigt förtätat stationsnät Korrektioner via radio

20 Samarbetspartners Samarbetspartners för en ökad och breddad användning av SWEPOS data, avtal hittills med Trimble VRS now, Leica Smartnet och Topnet Live För att hitta nya tillämpningsområden, bredda användningen av GNSS Samutnyttjande av en gemensam geodetiska infrastrukturen för GNSS , alla användare bidrar till en gemensam infrastruktur – något som alla användare vinner på i längden

21 3:e generationens SWEPOS nätverk
Tredje generationens nätverk är en förtätning av andra generationens nätverk till ca, 35 km stationsavstånd. Förtätningsarbetet är planerat att pågå fram till och med 2015 med ca 40 nya stationer per år Resultat och erfarenheter från t.ex. CLOSE projektet har lett fram till ett beslut om etableringen av ett tredje generationens nätverk 21

22 Planerad förtätning Gröna områden – redan förtätat område
Ljusgröna områden – pågående förtätning Vita områden – ej planlagt område 22

23 Ny SWEPOS-hemsida

24 Jonosfärsmonitor Resultat av CLOSE II projektet www.swepos.se
Norra norrland 14 oktober 2012 Norra norrland 15 oktober 2012 24

25 Monitorstationer Fungerar som en rover Tillgänglig via SWEPOS hemsida
Växjö, Göteborg, Haparanda och två nya, Örebro och Bodum

26 Samarbete nationellt och internationell
Viktigt med ett fortsatt bra samarbete med andra myndigheter, universitet och högskolor Viktigt med ett fortsatt bra samarbete mot internationella organisationer inom geodesiområdet

27 Pågående och kommande examensarbeten
Höjdmätning med RTK, KTH Höjdmätning med olika rover utrustningar, Högskolan i Gävle Under 2013 Undersökning av fördröjningar i korrektionsdata, Högskolan i Gävle

28 Framåt – vad kan förväntas kommande åren?
GNSS utvecklingen med t.ex. ett Galileo som förväntas bli tillgängligt under kommande år liksom Beidou. GPS moderniseras liksom Glonass Kontinuerligt utveckla SWEPOS så att det är i fas med GNSS- utvecklingen. Fortsätta förtätningen av SWEPOS, till 400 stationer år 2015 Etablera redundant datahall, (DR lösning) Mer funktionalitet på SWEPOS hemsida Utveckla bättre geoidmodeller för att utveckla höjdmätning med GNSS. Som ett led i fortsätter vi med insatserna inom tyngdkraft.

29 SWEPOS Driftledningscentral
Mer information Broschyrer SWEPOS Driftledningscentral


Ladda ner ppt "Peter Wiklund Peter.wiklund@lm.se Lägesbeskrivning kring SWEPOS ® och dess utveckling Peter Wiklund Peter.wiklund@lm.se."

Liknande presentationer


Google-annonser