Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektförslag för POSITION STOCKHOLM MÄLAREN - 2  Ett års produktionsmätning, drift och utvärdering av en prototyptjänst för Nätverks-RTK.  Omfattar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektförslag för POSITION STOCKHOLM MÄLAREN - 2  Ett års produktionsmätning, drift och utvärdering av en prototyptjänst för Nätverks-RTK.  Omfattar."— Presentationens avskrift:

1 Projektförslag för POSITION STOCKHOLM MÄLAREN - 2  Ett års produktionsmätning, drift och utvärdering av en prototyptjänst för Nätverks-RTK.  Omfattar –SWEPOS-stationerna; Mårtsbo, Uppsala, Västerås, Lovö, Frövi och Norrköping –projektstationerna; Östervåla, Öregrund, Norrtäljeområdet, Stavsnäs, Nynäshamn, Mariefred, Oxelösund, Bie, Zinkgruvan, Björneborg och Norberg.

2 Förslag till nytt nät

3 Varför Nätverks-RTK  Behövs bara en avancerad GPS-utrustning för att utföra detaljmätning med centimeternoggrannhet.  Egen referensstation behöver ej etableras innan mätning kan påbörjas = Tidsbesparande.  Sömlöst täckningsområde för användaren.  Möjlighet till kontinuerlig kvalitetskontroll på utsänd data.

4 Nätverks-RTK + = Referensstation = Täckningsområde Standard RTK Täckningsområde

5 Alternativ av Nätverks-RTK  Alt 1. Användaren skickar sin position via GSM till Nätverks-RTK servern och får tillbaka korrigerade RTK-data i ett standardformat.  Alt 2. RTK-data med tillhörande korrektionsmodell distribueras i fabrikantformat till användaren som har en beräkningsenhet kopplad till GPS-mottagaren.

6 Tvåvägskommunikation (t.ex GSM) ”Virtuella” stationer Ref stn 1 Ref stn 2 Ref stn n SWEPOS serverNätverks-RTK-program GSM modemGPS-mottagare SWEPOS data RTCM, Virtuell station NMEA position RTCM, Virtuell station ROVER

7 Syfte  Etablering / ett års drift av prototyptjänst för Nätverks-RTK i Stockholm-Mälardalen området.  Produktionsmätning, funktion, kostnads/nyttoeffekt för Nätverks-RTK.  Utarbeta rutiner för transformation från SWEREF99 till lokala system.  Vilka vinster finns med att introducera Nätverks-RTK i befintliga organisationer som arbetar med detaljmätning.

8 Effektmål  fördjupad erfarenhet av användning av Nätverks-RTK  underlag för att bedöma hur Nätverks-RTK kan påverka effektiviteten för detaljmätning med GPS.

9 Produktmål  Ett prototypnät av fasta referensstationer för Nätverks-RTK i östra Svealand/Götaland för produktionsmätning och fördjupad utvärdering av Nätverks-RTK  Rapporter med sammanställning av testresultat

10 Aktiviteter (1)

11 Aktiviteter (2)

12 Planeringsfas 24 augusti - 30 september, 2001  Grundförutsättningar  Planering av aktiviteter under projektet  Tidsplanering  Val av plats för stationer

13 Implementerings och verifieringsfas 1 oktober - 15 november, 2001  Etablering av antennfundament  Installation av stationsutrustning  Genomgång av systemfunktioner  Planering av fältmätningar

14 Produktionsmätningsfas, studier av kostnad/nyttoeffekt för Nätverks-RTK 1 november, 2001 - 31 oktober, 2002  Tjänsten är tillgänglig för produktionsmätning  Varje grupp utför testmätningar 1-2 dagar/månad –jämförelse mot egen referensstation eller, –testmätningar på kända s.k. SWEREF- punkter

15 Beräknings- och utvärderingsfas löpande under året  Utvärdering av genomförda mätningar för studier av kostnads/nyttoanalys för Nätverks- RTK löpande under projekttiden  Erfarenheter från produktionsmätningarna följs löpande upp under projekttiden

16 Sammanställning av resultat 1 - 30 november, 2002  Delresultat och erfarenheter sammanställs löpande och distribueras till projektdeltagarna.  Avrapportering vid seminarier i mitten av projekttiden och projekttidens slut.  Slutrapport då projektet är slutfört

17 Finansiering Arbetstid  LMV (Geodetiska utvecklings enheten) täcks inom ramen för SWEPOS-projektet.  Onsala rymdobservatorium och intressenterna står för egen tid och resor.  Projektledarens tid ?

18 Finansiering Utrustning och drift  LMV tillhandahåller; –data från 6 SWEPOS-stationer –server och nätverks-RTK programvara –övervakning av de nya stationerna finansieras inom ordinarie SWEPOS- drift  Driftskostnad inkl. kapitalkostnad uppskattas till 150 000 kr/år och station.

19

20 Sammanställning av kostnader

21 Förslag till fördelning av kostnader  Kommuner < 10.000 invånare, = 10.000 kr/år  Kommuner med 10 - 50.000 inv. = 25.000 kr/år  Kommuner > 50.000 invånare, = 50,000 kr/år  Övriga intressenter, = 50.000 kr/år  Intressenterna står själva för mobiltelefon kostnaderna.  Sena deltagare betalar samma inträdesavgift som de som gick med från början.

22 Organisation/ styrgrupp Projektet styrs av styrgrupp bestående av;  kommungrupp - 2 pers  statliga fastighetsbildningsmynd. - 1 pers  statliga verk/organisationer - 1 pers  övriga intressenter - 1 pers  samt en utsedd person som sammankallande.

23 Organisation/ projektgrupp  Varje intressent utser en till två deltagare till projektgruppen som leds av projektledaren.  Bemanning till båda grupperna fastställs vid avtalsunderteckningen.


Ladda ner ppt "Projektförslag för POSITION STOCKHOLM MÄLAREN - 2  Ett års produktionsmätning, drift och utvärdering av en prototyptjänst för Nätverks-RTK.  Omfattar."

Liknande presentationer


Google-annonser