Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nätutformning Etableringsprojekt XYZAC-RTK. Status 1 september.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nätutformning Etableringsprojekt XYZAC-RTK. Status 1 september."— Presentationens avskrift:

1 Nätutformning Etableringsprojekt XYZAC-RTK

2 Status 1 september

3 Status 30 september

4 Aktuellt täckningsområde november 2007 Fjällområdena i Västerbotten och Norrbotten täcks (enligt nuvarande plan) endast av SWEPOS Beräkningstjänst. Aktuellt täckningsområde för SWEPOS Nätverks-RTK -tjänst

5 SWEPOS  tjänster •Nätverks-RTK –tjänst •Nätverks-DGPS –tjänst •Beräkningstjänst •Efterberäkningsdata (RINEX- data) •SWEPOS-hemsida - Koordinattransformation - Satellitprediktion

6 •Korrektioner för GPS eller GPS/GLONASS •Noggrannhet i plan < 3 cm (95%) •Noggrannhet i höjd < 5 cm (95%) •Anslutning via GSM eller Mobilt Internet t.ex. GPRS* •Dataformat RTCM 3.0 (RTCM 2.3 till ?) •Ger även tillgång till Nätverks-DGPS - tjänsten * För anslutning via Internet måste GNSS- utrustningen ha ett GPRS modem och kunna hantera NTRIP. GPRS ger en billigare uppkopplingskostnad än GSM SWEPOS nätverks-RTK – tjänst

7 Prislista för SWEPOS nätverks-RTK -tjänst AbonnemangstypAntal anslutningarCirkaprisIntroduktionspris Nätverks-RTK (GPS) Anslutningsavgift5.000 kr/ anslutning* Obegränsade data1-515.000 kr/år/anslutning14.000 kr/år/anslutning Obegränsade data6-offert Per datauttag5.000 kr/år + 5 kr/min Takpris 15.000 kr/år 5.000 kr/år + 5 kr/min Takpris 14.000 kr/år Nätverks-RTK (GPS/GLONASS) Anslutningsavgift5.000 kr/anslutning* Obegränsad data1-520.000 kr/år/anslutning19.000 kr/år/anslutning Obegränsad data6-Offertoffert Per datauttag8.000 kr/år + 5 kr/min Takpris 20.000 kr/år 8.000 kr/år + 5 kr/min Takpris 19.000 kr/år

8 SWEPOS nätverks-DGPS - tjänst AbonnemangstypAntal anslutningarCirkapris Nätverks-DGPS Anslutningsavgift5.000 kr/ anslutning Obegränsade data1-59.000 kr/år/anslutning Obegränsade data6-offert Anslutning via GSM eller Mobilt internet t.ex. GPRS Dataformat RTCM 2.3 Noggrannhet i plan ca, 3 dm Ingår i Nätverks-RTK -tjänsten

9 SWEPOS Nätverks-RTK Antal abonnemang och typ av abonnemang 2007-09-02

10 Vilka använder nätverks-RTK

11 2004

12 2005

13 2006

14 2006-2007

15 Vad har hänt •”Kortmanual för mätning med SWEPOS Nätverk- RTK-tjänst”, finns på SWEPOS hemsida •Satellitprediktion även för GLONASS på www.swepos.comwww.swepos.com •DOP –tal i satellitprediktionen •Förhöjd noggrannhet i Göteborg och Stockholm •Flytt av ref. stn. från Nyhamnsläge till Jonstorp pga, störningar

16 Projektanpassad Nätverks-RTK - Funktioner •Samarbetsprojekt med Vägverket och Banverket •Nätverks-RTK-tjänst för anläggningsprojekt (Stand avv plan = 9 mm och höjd 13 mm) • Distribueras via radiomodem • Beräkningstjänst för statiska mätningar

17 • Enhetligt realtidssystem för hela arbetsområdet • Monitorering av utsända korrektioner och ev. deformationer i stomnätet • Förenklad kontroll av byggnationen för beställaren • Beräkningstjänst för referenspunkter på marken • Befrämjar standardisering för GNSS-mätning och maskinstyrning http://swepos.lmv.lm.se/monitorweb/monweb.asp Projektanpassad Nätverks-RTK

18 •Test av RTCM 3.1 för broadcasting av nätverks-RTK korrektioner •Test av Nordisk Mobiltelefoni NMT •RINEX-data från virtuell referensstation, modul i nätverks-RTK programvaran •Mer information som t.ex. jonosfärsaktivitet på webben •Bättre SMS -utskick Vad händer under 2007

19 RTCM nätverks- meddelanden 1 •RTCM standarden 10403.1 från oktober 2006 innehåller sk nätverksmeddelanden. •Antalet stationer i (sub)nätet kan lämpligen vara mellan 5 och 20 stationer. •Nätverksmeddelandena innefattar vanliga RTCM version 3.0 RTK meddelanden från en Master station och nätverksmeddelan-den från omkringliggande stationer. Dessa kallas då Auxiliary (hjälp) stationer.

20 RTCM nätverks- meddelanden 2 Auxiliary station A Auxiliary station B Auxiliary station C Control centreMaster station Auxiliary station D Nätverkskorrektioner: Φ geom =Φ geom,aux -Φ geom,mast Φ iono =Φ iono,aux -Φ iono,mast Rover

21 RTCM nätverks- meddelanden 3 Fördelar •Inga krav på tvåvägs kommunikation. •Bättre information om omgivande referensstationer. •Tar mycket mindre plats än rådata eller RTCM ver.3. •Erbjuder ”foglös RTK” dvs. mätning med fixerade periodobekanta över ett större område. Bra för fotogrammetri och precisionsnavigering.

22 RTCM nätverks- meddelanden 4 Nackdelar •Obeprövat. •Tveksamt om det fungerar i stora nät med 20 – 30 referensstationer.

23 Teleabonnemang genom Lantmäteriet (GPRS) Månadsavg0- MB Trafik per abonnemang (Telia Online Fast) 199 krObegränsad datatrafik ingår Prislista Telia Connect Online Inträdesavgift 0 kr/mån Fast månadsavgift 29 kr/mån Prislista Telia Connect Fast (obegränsad data- trafik ingår) Inträdesavgift 0 kr/mån RTCM-korrektioner mot 8 satelliter motsvarar 0.7 MB i timmen för RTCM 3.0 och 1.9 MB i timmen för RTCM 2.2/2.3/2.4. Det sk TCP/IP ’overheadet’ har satts till 40%. Månads avg 0-5 MB> 5 MB Trafikavgift per abonnemang (Online Rörlig) 0 kr12,80 kr/MB 10,80 kr/MB Månads avg 0-3 MB> 3 MB Trafikavgift per abonnemang (Online 3) 21 krIngår7 kr/MB Månads avg 0-10 MB> 10 MB Trafikavgift per abonnemang (Online 10) 55 krIngår5,50 kr/MB Månads avg 0-50 MB> 50 MB Trafikavgift per abonnemang (Online 50) 225 krIngår4,50 kr/MB

24 Mer information Broschyrwww.swepos.com SWEPOS Driftledningscentral 026-63 37 53 swepos@lm.se


Ladda ner ppt "Nätutformning Etableringsprojekt XYZAC-RTK. Status 1 september."

Liknande presentationer


Google-annonser