Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SWEPOS ® -nuläge och framtid

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SWEPOS ® -nuläge och framtid"— Presentationens avskrift:

1 SWEPOS ® -nuläge och framtid
Peter Wiklund

2 SWEPOS® Nationellt nät av fasta referensstationer som är en del av den nationella geodetiska infrastrukturen Grundläggande investeringar sker huvudsakligen via statliga anslag Årliga driftskostnader inkl. framtida uppgraderingar finansieras på lång sikt via användarbidrag

3 SWEPOS - Syfte Tillhandahålla GNSS-data för - Navigering
- Positionsbestämning - Vetenskapliga ändamål Realisera det nationella referenssystemet SWEREF 99 Övervaka GNSS-systemens integritet Överkalix

4 SWEPOS Stationerna 35 klass A stationer 153 klass B stationer
5 IGS- och 7 EPN-stationer

5 SWEPOS tjänster Efterberäkningsdata (RINEX-data) Virtuella RINEX -data SWEPOS Beräkningstjänst Realtidstjänster - Nätverks-RTK –tjänst - Nätverks-DGPS –tjänst - EPOS (drivs av Teracom) SWEPOS-hemsida - Koordinattransformation - Satellitprediktion - Monitorering

6 Ny prislista för SWEPOS nätverks-RTK –tjänst från 1 januari 2009 enhetlig taxa för GPS/GLONASS
Abonnemangstyp Antal anslutningar Pris Nätverks-RTK (GPS/GLONASS) Anslutningsavgift 5.000 kr/anslutning* Obegränsad data 1-5 kr/år/anslutning 6- offert Per datauttag 5.000 kr/år + 5 kr/min Takpris kr/år Prislista för de två abonnemangstyperna. Anslutningsavgift 5000 kr är en engångsavgift vid nytecknande av abonnemang (jfr tecknande av mobiltelefonabonnemang). För alt. A betalar man kr/år och anslutning (1000 kr rabatt under 2004). För alt. B betalar man abonnemangsavgift 5000 kr/år och anslutning, samt 5kr/min för datauttag. Takpris för abonnemangsavgift och datauttag är kr/anslutning och år (14000 kr under 2004). I båda fallen tillkommer den egna GSM-kostnaden. Varje abonnemang/anslutning är låst till kundens GSM-abonnemang; för identifiering av användaren och i alt. B även debitering. Finns även abonnemang för entreprenadarbeten och egen utsändning inom begränsade områden.

7 SWEPOS Nätverks-RTK 1289 betalande abonnemang 1551 användare totalt

8 Vilka är användarna?

9 SWEPOS Nätverks-RTK -tjänst Antal abonnemang och uppkopplad tid

10 SWEPOS nätverks-DGNSS –tjänst 3-4 dm noggrannhet i plan
Anslutning via GSM eller Mobilt internet t.ex. GPRS Dataformat RTCM 2.3 Ingår i Nätverks-RTK -tjänsten Abonnemangstyp Antal anslutningar Cirkapris Nätverks-DGNSS Anslutningsavgift 5.000 kr/ anslutning Obegränsade data 1-5 9.000 kr/år/anslutning 6- offert

11 Internordiskt Nätverks-RTK abonnemang för Sverige och Finland
Ett abonnemang som fungerar i både Sverige och Finland. Avtal med Geotrim i Finland augusti 2009. Svenskt abonnemang kan användas i Finland mot en tilläggskostnad på 800 euro/år/utr. Finskt abonnemang kan användas i Sverige mot en tilläggskostnad på 5000 SEK/år/utr. Motsvarande avtal på gång även med SATREF i Norge

12 Vad har hänt RINEX-data från virtuell referensstation, modul i nätverks-RTK programvaran Uppgradering av antenner för nya satellitsignaler Bättre SMS –utskick CLOSE I Vad pågår Etablering av flera monitorstationer i den allmänna Nätverks-RTK –tjänsten Successiv komplettering med L2C, L5 och Galileo Mobilt Internet som backup lösning till alla stationer

13 CLOSE II Sammanställning av jonosfärsaktiviteten under tidigare solfläckscyklerna och erfarenheter från GPS-mätning under dessa perioden. Undersökning av hur GNSS-mottagare samt nätverks-RTK-mjukvaror fungerar vid förhöjd jonosfärsaktivit. Utveckling av mjukvara för en realtidsmonitor av jonosfärsaktiviteten som ger användarna realtidsinformation om förutsättningarna för ”lyckad” GNSS-mätning.

14 SWEPOS täthet i framtiden
Bakgrund Kundenkät % av användarna vill ha bättre höjdnoggrannhet - huvuddelen av användarna önskar höjdnoggrannhet om 15 mm eller bättre istället för idag 25 mm (medelfel) Förtätning, bättre modellering, nya satellitsystem och signaler ? CLOSE –projektet

15 Vertikalfel

16 Situation idag Nya satellitsystem och signaler–tidigast om 4–5 år
Bättre modellering i GPSNet – ej möjligt Förtätning av det befintligt nätet den enda realistiska lösningen på kort sikt (4-5 år)

17 Vertikalfel - Förtätning

18 Förtätning av SWEPOS Förtätning för att möta krav på bättre höjdnoggrannhet De mest aktiva områdena i steg 1 35 km täthet, om 4-5 år ytterligare förhöjning av noggrannheten med nya satellitsignaler och system. Förtätning till 15 km i projektanpassade områden, utförs i samarbete med beställaren.

19 Design Ta in data från externa stationer + billigare? + större lokalt engagemang genom samverkan - problem med kompatibilitet, (mottagare, antenner, dataformat) fördelningen – stationernas placeringar - kanske inte full kontroll över stationsutrustningen, vem bekostar uppgraderingar och uppdateringar Nya egna stationer + bättre kontroll, standardiserat - kanske högre kostnad, kan minskas med enklare datakommunikation och stationsutrustning

20 Projektanpassad Nätverks-RTK
Banaväg i Väst 2007 Haparandabanan, ny järnväg 2008 Kiruna 2009

21 Projekt E45, Banaväg i Väst

22 Kiruna-RTK -tjänst

23 SWEPOS Driftledningscentral
Mer information Broschyr SWEPOS Driftledningscentral


Ladda ner ppt "SWEPOS ® -nuläge och framtid"

Liknande presentationer


Google-annonser